Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dokumentasjon og systemutvikling som regelverksutvikling Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dokumentasjon og systemutvikling som regelverksutvikling Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dokumentasjon og systemutvikling som regelverksutvikling Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Gjennomsiktighet - åpenhet “Offentlighetsprinsippet” sier at grunnregelen er at det skal være åpenhet om [dokumenter mv] også for andre enn de som er direkte involvert. “Publicatio legis-prinsippet” sier at retten (lover mv) skal publiseres og være offentlig tilgjengelig. “Offentlighet” innebærer å gi adgang til / gjøre kjent for andre enn de som er direkte involvert. Første utgangspunkt: Annet utgangspunkt: Systemutvikling må ses som en rettslig beslutningsprosess fordi det treffes avgjørelser som generelt får bestemmende innvirkning på folks rettigheter og plikter, jf “rettslige systemavgjørelser”. Rettslige systemavgjørelser har et innhold som avviker fra det (andre) kilder uttrykker. Nærliggende konklusjon: Rettslige systemavgjørelser bør være offentlige slik at det rettslige innholdet blir “gjennomsiktig” (men hvilket prinsipp en bygger konklusjonen på, har liten betydning)

3 Det som skal dokumenteres rettslig... forskrift instruks enkeltvedtak Rettslige system- avgjørelser …er det som har rettslig betydning... Også andre aspekter ved beslutningssystemet kan kreve dokumentasjon, men det er ikke temaet for denne forelesningen

4 Krav til ”rettslig systemdokumentasjon” Dokumentasjonen synes å forutsette at vi kan godtgjøre/bevise at programkoden er i samsvar med gjeldende rett. Samle og fortolke alle relevante rettskilder Beslutte hva som er riktige tolkning- resultater uttrykt i naturlig språk Formalisere tolk- ningsresultatet §§§§ Beslutte hva som er en riktig repre- sentasjon av retts- kildene §001§01 Dokumentere samsvar (I) Dokumentere samsvar (II)

5 Hvordan kan rettslige systemavgjørelser bli offentlige? 1) Programkoden kan gjøres offentlig tilgjengelig … i mange 1000 linjer kode... Vel bekomme! 2) De rettslige systemavgjørelsene kan formuleres som pseudokode OK, men det meste av pseudokoden vil være lite interessant fordi den ikke holder rettslige nyheter 3) De rettslige systemavgjørelsene kan dokumenteres i form av et utvalg av avgjørelser i vanlig språk som a) avklarer tolkningstvil av betydning og b) inneholder supplerende regler i forhold til rettsgrunnlaget OK, men med vanlig språk mister en stringensen i uttrykket og forholdet til programkoden vil ikke alltid være 1:1 4) De rettslige systemavgjørelsene kan dokumenteres ved at de blir uttrykt som og integrert i det vanlige regelverket (lov, forskrift mv) OK, men dette er tungvint og tidkrevende, og forholdet til programkoden kan vanskelig bli 1:1  Ja, takk, alt sammen! 5) De rettslige systemavgjørelsene kan “dokumenteres” ved at selve beslutningssystemet blir offentlig tilgjengelig OK, men dette er temmelig ressurskrevende!

6 Fra regeltekst til pseudokode... Klargjør vilkårsstrukturen for hver partskategori “Feil” i denne teksten: Det er ikke tydelig skjelnet mellom de to partskategoriene. Vilkårsstrukturen for hver kategori kan være vanskelig å forstå. Et formelt inngangskrav er blandet inn i de materielle inngangskravene.

7 Fra pseudokode til regeltekst (med tydeliggjøring av partskategorier)

8 Fra pseudokode til regeltekst (med tydeliggjøring av formelle inngangskrav)

9 Vurdering av resultatet Ble det “enklere”? Mer kortfattet? Nei! Mindre komplekst?Nei! Mer lettfattelig? Ja!


Laste ned ppt "Dokumentasjon og systemutvikling som regelverksutvikling Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google