Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltning av vassdraga våre – sur fortid, men blid fremtid? Fylkesmannen i Vest-Agder TEFA-seminar 12. mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltning av vassdraga våre – sur fortid, men blid fremtid? Fylkesmannen i Vest-Agder TEFA-seminar 12. mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltning av vassdraga våre – sur fortid, men blid fremtid? Fylkesmannen i Vest-Agder TEFA-seminar 12. mars 2015

2 Kalking har gitt oss laksen tilbake

3 Andre arter er også i økning

4 Men er vi i mål?

5

6 Oppnåelse av gytebestandsmål

7 Høstbart overskudd

8 Kalker vi godt nok?  Omfattende forsuring og sen gjenhenting  Nye vassdrag bør kalkes  Behov for optimalisering  Sure sidebekker

9 Nasjonal kalkingsplan  Ny plan kommer på høring før sommeren  Prioritert liste over nye prosjekter og optimalisering

10 Kalk løser ikke alt  Klimaendringer  Giftige blandsoner i brakkvann  Vannkraftreguleringer  Fysiske inngrep  Forurensing og miljøgifter  Gjengroing  Fremmede fiskearter  Gyteareal/substrat  Samlet belastning av flere påvirkninger

11 Vi vet mye, men ikke alt  Ligner våre nye laksestammer de gamle?  Sjøørret: mange vassdrag, for lite kunnskap  Ål: mange vassdrag, lite kunnskap  Hvilken effekt har ulike tiltak?  Vi trenger fremdeles ny kunnskap

12 Hva skal vi jobbe med framover?  Nr.1: vi skal følge opp vannforskriftarbeidet  Nasjonal kalkingsplan  Sjøørret og ål  Skaffe ny kunnskap

13 Hva skjer når biologien er på plass?  Utnytter vi potensialet som kalkingen gir?  Hva slags fiske skal vi ha? Hvilke brukere?  Vi skal skape et bedre fiskesamfunn til glede for ALLE

14 Hva må til?  Penger  Men vi er avhengig av fortsatt engasjement og dugnadsånd!

15


Laste ned ppt "Forvaltning av vassdraga våre – sur fortid, men blid fremtid? Fylkesmannen i Vest-Agder TEFA-seminar 12. mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google