Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra lovtekst til programkode -hva er det saken gjelder? Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra lovtekst til programkode -hva er det saken gjelder? Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra lovtekst til programkode -hva er det saken gjelder? Dag Wiese Schartum

2 To perspektiver Automatisert rettsanvendelse Utvikle programsystemer som kan treffe enkeltvedtak og andre rettslige beslutninger – Automatisk (rettslige beslutningssystemer) – Delvis automatisert (rettslig beslutningsstøttesystemer) Automatiseringsvennlig lovgivning Dvs lovgivning som er formulert slik at automatisert rettsanvendelse ikke blir vanskeligere enn det som er «politisk nødvendig»; Betyr i praksis at lovgiver bør kjenne til hvilke viktige valg som må gjøres for å sette loven ut i livet på helt/delvis automatiserte måter Lovgivningsspørsmålene er prinsipielt sett viktigst; spørsmål om retts- anvendelse er praktisk sett viktigst

3 Grunnleggende observasjoner Forvaltningen er i utpreget grad lovstyrt, og rettsanvendelse er derfor en viktig del av forvaltningens arbeid Det er politisk ønske om å effektivisere forvaltningen, og rettsanvendelse er derfor en kandidat for hel eller delvis automatisering En del lover har et innhold som gjør det relativt lett å automatisere Andre lover kunne i større grad ha vært automatisert dersom lovgiver hadde truffet noe andre valg mht innhold og utforming Automatisert rettsanvendelse må tilfredsstille krav til rettsriktighet og må fullt ut ivareta rettssikkerhet og personvern Krever derfor at jurister er aktive deltakere i utviklingsarbeidet, og styrende i spørsmål om valg med direkte rettslige implikasjoner (både mht. prosessuelle og materielle spørsmål) Krever dessuten samarbeidsmodeller som legger til rette for at konsekvensene av rettslige valg blir belyst fra mange vinkler

4 rettskilder Rettslige system- avgjørelser fortolkning Rettslige krav- spesifikasjon Godkjenning Bekreftelse av kravspesifikasjon Overordnet modell for utvikling av beslutnings(støtte)systemer

5 Hva er de kritiske punktene? Kompetanse – Grunnleggende kompetanse innen hvert fagfelt – Tverrgående kompetanse Juridisk metode og faste vurderingstemaer, for å angi: – systemrammer – systeminnhold – rettslig begrunnet brukerstøtte – tilstrekkelig sammenheng mellom manuelle og automatiserte deler av saksbehandlingen Verktøy – Metodene mv får neppe særlig effekt uten at de understøttes av verktøy – Bør vurdere om det kan lages felles verktøy som kan videreutvikles og tilpasses i den enkelte etat Felles forståelse – Vellykket satsing krever trolig stor grad av felles forståelse mellom forvaltnings- organer som skal samhandle, noe som peker i retning av felles metoder og verktøy


Laste ned ppt "Fra lovtekst til programkode -hva er det saken gjelder? Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google