Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen sentrale studier Minnesota-studiene av eneggede tvillinger vokst opp fra hverandre Studier av eneggede og toeggede tvillinger vokst opp sammen Adoptivstudiene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen sentrale studier Minnesota-studiene av eneggede tvillinger vokst opp fra hverandre Studier av eneggede og toeggede tvillinger vokst opp sammen Adoptivstudiene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen sentrale studier Minnesota-studiene av eneggede tvillinger vokst opp fra hverandre Studier av eneggede og toeggede tvillinger vokst opp sammen Adoptivstudiene

2 Relevant pensum Passer & Smith Kap 3: 120-125 Kap 8: 337-363 Teigen

3 To innfallsvinkler Generell psykologi: Studere generelle lovmessigheter som gjelder alle individene innen en art (eventuelt flere arter) Differensialpsykologi: Studere forskjellene mellom individene innen en art.

4 To hovedområder Abnormalpsykologi (hvordan og hvorfor er vi syke?)
Normalvariasjon a) intelligens b)personlighet

5 Tre hovedspørsmål innenfor differensialpsykologi
Langs hvilke dimensjoner er vi forskjellige? Hvor store er forskjellene? Hvorfor er vi forskjellige?

6 Den psykometriske tilnærmingen
Studerer korrelasjoner mellom tester med forskjellig innhold Finner ofte sammenhenger Faktoranalyse (jfr. A-7) G-faktor Flere faktorer

7 Tvillingstudier Eneggede tvillinger vokst opp hver for seg
(Likheter mellom disse skyldes bare gener) Eneggede og toeggede vokst opp sammen (Dersom eneggede er mer like enn toeggede skyldes dette utelukkende den større genetiske likheten)

8 Fortolkning av resultater: Indikasjoner på genetikk
Høye korrelasjoner mellom eneggede vokst opp fra hverandre antyder genetiske effekter Det gjør også lave korrelasjoner mellom ubeslektede vokst opp sammen Større korrelasjoner mellom MZ (vokst opp sammen) enn DZ (vokst opp sammen) peker i samme retning

9 Indikasjoner på miljø DZ korrelerer høyere enn søsken for øvrig
Ubeslektede vokst opp sammen korrelerer MZ, DZ, søsken osv vokst opp sammen er mer like enn de som har vokst opp i forskjellige heimer


Laste ned ppt "Noen sentrale studier Minnesota-studiene av eneggede tvillinger vokst opp fra hverandre Studier av eneggede og toeggede tvillinger vokst opp sammen Adoptivstudiene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google