Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tysk og fransk nasjonalisme 1789–1945 ”Crash Course” Av Stian Sand Christensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tysk og fransk nasjonalisme 1789–1945 ”Crash Course” Av Stian Sand Christensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tysk og fransk nasjonalisme 1789–1945 ”Crash Course” Av Stian Sand Christensen

2 Relevans for HIS2371 Fiendskapet mellom Frankrike og Tyskland. Fiendskapet mellom Frankrike og Tyskland. Massemobilisering og ”folkekriger”. Massemobilisering og ”folkekriger”. ”Indre drivkrefter” ”Indre drivkrefter” Men mangefasettert! Men mangefasettert! Historisk mirakel etter 1945. Historisk mirakel etter 1945.

3 Begreper Nasjon Nasjon Nasjonalisme Nasjonalisme Kulturnasjonalisme Kulturnasjonalisme Politisk nasjonalisme Politisk nasjonalisme Statsborgerlig/fransk nasjonalisme Statsborgerlig/fransk nasjonalisme Etnisk/tysk nasjonalisme. Etnisk/tysk nasjonalisme.

4 Fase I. 1789–1815 Den franske revolusjonen og etterspillet ”Folkestat” og allmennvilje.”Folkestat” og allmennvilje. Forløpere?Forløpere? Napoleon Bonaparte – tidsånden til hest!Napoleon Bonaparte – tidsånden til hest! Jena 1806Jena 1806 Tyskland ”reduseres” fra 396 til 39 stater. Felles lovverk i Code Napoleon.Tyskland ”reduseres” fra 396 til 39 stater. Felles lovverk i Code Napoleon. Okkupasjon og økonomisk depresjon.Okkupasjon og økonomisk depresjon. Johann Gottlieb Fichte. ”Taler til den tyske nasjon” 1807- 1808Johann Gottlieb Fichte. ”Taler til den tyske nasjon” 1807- 1808 Leipzig 1813: Tysk frivillig korpsLeipzig 1813: Tysk frivillig korps I sum: Fransk nasjonalisme vokser frem mot egne makthavere, tysk mot fransk dominans.I sum: Fransk nasjonalisme vokser frem mot egne makthavere, tysk mot fransk dominans.

5 Marat ved Jena 1806

6 Fase II. 1815–1848 To revolusjoner Mot egne makthavere: Adelen.Mot egne makthavere: Adelen. Julirevolusjonen i Paris 1830 Julirevolusjonen i Paris 1830 ”Borger-kongen” Louis- Phillippe”Borger-kongen” Louis- Phillippe Tyske stater inspireres av ParisTyske stater inspireres av Paris 1834: ”Zollverein”1834: ”Zollverein” 28 av 39 stater er med innen 184228 av 39 stater er med innen 1842 ”Rhinkrisen” 1840”Rhinkrisen” 1840 ”Rhin-sang-bevegelsen””Rhin-sang-bevegelsen”

7 1848: Den andre republikk opprettes i Paris1848: Den andre republikk opprettes i Paris Spredning til tyske staterSpredning til tyske stater Fellestysk parliament i FrankfurtFellestysk parliament i Frankfurt Kontrarevolusjon i Østerrike og PreussenKontrarevolusjon i Østerrike og Preussen Stormaktene tillater ikke tysk samling!Stormaktene tillater ikke tysk samling!

8 I sum: Fransk nasjonalisme ennå statsborgerlig og modell for Europa. Fransk nasjonalisme ennå statsborgerlig og modell for Europa. Tyske nasjonalister innser at stormaktene (Russland, Stor-Britannia og Frankrike) er fiender i kampen for tysk samling. Tyske nasjonalister innser at stormaktene (Russland, Stor-Britannia og Frankrike) er fiender i kampen for tysk samling.

9 Fase III. 1850–1870 Tysk samling Otto von Bismarck: preussisk ministerpresident i 1862 Otto von Bismarck: preussisk ministerpresident i 1862 1863: Opprør i Polen. Bismarck støtter tsaren. 1863: Opprør i Polen. Bismarck støtter tsaren. 1864: Preussen og Østerrike angriper Slesvig-Holstein 1864: Preussen og Østerrike angriper Slesvig-Holstein Utløsende årsak: Bønn fra tyskere Utløsende årsak: Bønn fra tyskere 1866: Preussen angriper Østerrike 1866: Preussen angriper Østerrike Russerne holder seg nøytrale Russerne holder seg nøytrale Krigen er over i løpet av uker Krigen er over i løpet av uker Østerrike var for all fremtid ute av det tyske maktspillet Østerrike var for all fremtid ute av det tyske maktspillet 1867: Det Nordtyske Forbund opprettet 1867: Det Nordtyske Forbund opprettet Katolisismen skiller, antifranskheten og Zollverein knytter Katolisismen skiller, antifranskheten og Zollverein knytter

10 1867: Militærallianser knyttes med sydtyske stater 1867: Militærallianser knyttes med sydtyske stater 1870: ”Emserdepesjen”: Æreskrenkelse fra Bismarck mot Frankrike fører til krig 1870: ”Emserdepesjen”: Æreskrenkelse fra Bismarck mot Frankrike fører til krig Både Bismarck og franske generaler ønsker krig. Napoleon III vil vise seg om Bismarcks overmann Både Bismarck og franske generaler ønsker krig. Napoleon III vil vise seg om Bismarcks overmann Slaget ved Sedan 2. september 1870: Napoleon II blir fanget Slaget ved Sedan 2. september 1870: Napoleon II blir fanget 1871: Det tyske keiserriket proklameres i speilsalen i Versailles 18. januar 1871: Det tyske keiserriket proklameres i speilsalen i Versailles 18. januar Preussens konge blir Wilhelm I, keiser av Tyskland Preussens konge blir Wilhelm I, keiser av Tyskland

11 I sum: Tyskland samles ”ovenfra”, med militære midler og med hjelp fra adelen. Allmenn stemmerett innføres, men det er ikke noe reelt demokrati. Krig lykkes! Tyskland samles ”ovenfra”, med militære midler og med hjelp fra adelen. Allmenn stemmerett innføres, men det er ikke noe reelt demokrati. Krig lykkes! Frankrike ydmykes av Tyskland. Pariserkommunen mislykkes (!) og den 3. republikk opprettes. Frankrike ydmykes av Tyskland. Pariserkommunen mislykkes (!) og den 3. republikk opprettes.

12 ”What an extraordinary man Bismarck is! He meets me for the first time and he tells me all he is going to do. He will attack Denmark in order to get possession of Schleswig-Holstein; he will put Austria out of the German Federation; and then he will attack France – an extraordinary man!” – Benjamin Disraeli til Saburov, 1862 (før Bismarck ble innsatt som ministerpresident samme år)

13 Fase IV. 1870-1914: “Nasjonalismens forvandling” Høyredreining i både Frankrike og Tyskland: Antisemittisme og raseteorier. Antisemittisme og raseteorier. Reaksjon på sosialismens voksende betydning. Reaksjon på sosialismens voksende betydning. Agrarnasjonalisme – fremdyrking av jordbrukssamfunnet som ”det ekte”. Agrarnasjonalisme – fremdyrking av jordbrukssamfunnet som ”det ekte”. Fransk nasjonsbygging: Frankrike blir en etnisk nasjon Standardisering av skolevesen og allmenn verneplikt Standardisering av skolevesen og allmenn verneplikt Allmenn stemmerett fra 1875, utbygging av jernbane Allmenn stemmerett fra 1875, utbygging av jernbane 1789: 10% snakker fransk (parisisk) 1789: 10% snakker fransk (parisisk) 1871: 50% 1871: 50% 1914: nær 100% 1914: nær 100%

14 Frankrike ”Boulanger-affæren” 1887– 89 ”Dreyfus-affæren” 1894– 1899 Émile Zolas ”J’Accuse” Émile Zolas ”J’Accuse” ”l’Action Francaise” Republikken som kriminelt brudd med fortiden Republikken som kriminelt brudd med fortiden Kamp mot Anti-France Kamp mot Anti-France Forløper for Vichy Forløper for Vichy ”De to Frankriker” ”De to Frankriker”Tyskland ”Bund der Landwirte” fra 1893 ”Alldeutscher Verein” fra 1894 ”Deutsche Ostmarkenverein” fra 1894 ”Deutscher Flottenverein” fra 1898 Stiftet av admiral Tirpitz Stiftet av admiral Tirpitz En million medlemmer i 1914 En million medlemmer i 1914 Antisosialisme: SPD største parti i Riksdagen i 1912.

15 Dreyfus – Tirpitz

16 I sum: Høyredreining i begge land 1870–1914. Nasjonalismen mobiliserer primært mot utlendingene, sosialistene (internasjonalister), jødene (kapitalister), dernest andre ”unasjonale grupper”. Høyredreining i begge land 1870–1914. Nasjonalismen mobiliserer primært mot utlendingene, sosialistene (internasjonalister), jødene (kapitalister), dernest andre ”unasjonale grupper”. Også splittelser i begge land. Uenighet om nasjonens identitet: Også splittelser i begge land. Uenighet om nasjonens identitet: Frankrike: Sekulære–katolikker, sosialister– antisosialister, republikanere–rojalister, bønder– borgere. Frankrike: Sekulære–katolikker, sosialister– antisosialister, republikanere–rojalister, bønder– borgere. Tyskland: Protestanter–katolikker, sosialister– antisosialister, bønder–borgere. Tyskland: Protestanter–katolikker, sosialister– antisosialister, bønder–borgere. Nasjonalismen ”vinner” over sosialismen i 1914. Nasjonalismen ”vinner” over sosialismen i 1914. Frankrike: 0,5% gjemte seg for militærtjenesten – man hadde kalkulert med ca. 10%. Frankrike: 0,5% gjemte seg for militærtjenesten – man hadde kalkulert med ca. 10%. Tyskland: Adolf Hitler faller på knærne og takker Gud for muligheten. Tyskland: Adolf Hitler faller på knærne og takker Gud for muligheten.

17 Fase V. 1918–1940 Mellomkrigstid Antimilitarisme Antimilitarisme Sovjet skaper ytterligere polarisering Sovjet skaper ytterligere polarisering

18 Frankrike Høyrenasjonalistene går mot fascisme. Høyrenasjonalistene går mot fascisme. Italia 1922 er inspirerende. Tyskland 1933 høster mye sympati. Italia 1922 er inspirerende. Tyskland 1933 høster mye sympati. Frankrike er helt splittet i 1939. Frankrike er helt splittet i 1939.

19 Vichy Marskalk Pétain, enormt populær etter Verdun, oppretter Vichy-regimet i 1940. Klokken skrus tilbake til 1700- tallet. Marskalk Pétain, enormt populær etter Verdun, oppretter Vichy-regimet i 1940. Klokken skrus tilbake til 1700- tallet. ”Frihet, Likhet og Brorskap” erstattes med ”Familie, Arbeid og Fedreland”. ”Frihet, Likhet og Brorskap” erstattes med ”Familie, Arbeid og Fedreland”. Ble styrtet av antityske krefter i 1944. Fascismen i Frankrike er umulig etter dette Ble styrtet av antityske krefter i 1944. Fascismen i Frankrike er umulig etter dette

20 Tyskland Revolusjonsforsøk etter første verdenskrig. Revolusjonsforsøk etter første verdenskrig. ”Lange” drivkrefter: ”Sonderweg”? ”Lange” drivkrefter: ”Sonderweg”? Autoritær styringstradisjon Autoritær styringstradisjon Ekstremt hurtig industrialisering Ekstremt hurtig industrialisering ”Korte” drivkrefter: ”Korte” drivkrefter: Ydmykelsen i speilsalen. Dolkestøtlegenden Ydmykelsen i speilsalen. Dolkestøtlegenden Den store depresjonen Den store depresjonen

21 NSDAP Agrarnasjonalistisk, antikommunistisk (men arbeidervennlig), autoritært/totalitært, antipasifistisk/militaristisk, antikapitalitisk, nasjon = rase. Agrarnasjonalistisk, antikommunistisk (men arbeidervennlig), autoritært/totalitært, antipasifistisk/militaristisk, antikapitalitisk, nasjon = rase. Tre klasser av raser: kulturbyggende (eks. ariere), kulturbærende (eks. japanere) eller kulturødeleggende folk (eks. semitter). Tre klasser av raser: kulturbyggende (eks. ariere), kulturbærende (eks. japanere) eller kulturødeleggende folk (eks. semitter). Bred støtte til stortysk samlingsprosjekt. Saarland i 1935: 90% vil gjenforenes med Tyskland. Bred støtte til stortysk samlingsprosjekt. Saarland i 1935: 90% vil gjenforenes med Tyskland.

22 I sum: Frankrikes høyrenasjonalister hadde sterk støtte til fascismen i mellomkrigstiden. Frankrikes høyrenasjonalister hadde sterk støtte til fascismen i mellomkrigstiden. Tyskland: Arven fra nasjonalismen er med på å bringe NSDAP til makten, men nazistene står også for noe nytt. Tyskland: Arven fra nasjonalismen er med på å bringe NSDAP til makten, men nazistene står også for noe nytt.

23 ”Jeg gikk ut fra tanken om absolutt frihet, og endte med absolutt slaveri” – Fjodor M. Dostojevskij.

24 Fase VI. 1945– Etterkrigstid Nasjonalismen ble forbundet med nazismen Nasjonalismen i Frankrike viktig for kolonikrigene i Algerie og Fransk Indokina/Vietnam Politisk nasjonalisme også konsolidert: Nasjonalstatene var fundament for global styring Europeiske intellektuelle erklærte nasjonalismen som død på 1960-tallet Nasjonalismen er helt sentral for hendelsene i Øst-Europa i 1980- og 1990-årene


Laste ned ppt "Tysk og fransk nasjonalisme 1789–1945 ”Crash Course” Av Stian Sand Christensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google