Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INF160 Videregående Programmering Hausten 2005. Om kurset Lærebok: Lewis & Loftus: Java software solutions, 4.utgåve 2005 4. utgåve inneheld nye, viktige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INF160 Videregående Programmering Hausten 2005. Om kurset Lærebok: Lewis & Loftus: Java software solutions, 4.utgåve 2005 4. utgåve inneheld nye, viktige."— Utskrift av presentasjonen:

1 INF160 Videregående Programmering Hausten 2005

2 Om kurset Lærebok: Lewis & Loftus: Java software solutions, 4.utgåve 2005 4. utgåve inneheld nye, viktige ting som ikkje er med i tidlegare utgåver Heile boka er pensum Tilleggsstoff som også er pensum (blir delt ut) Tråder Databaser Web-applikasjoner 6 obligatoriske innleveringsoppgåver

3 Om kurset Eksamen 9.desember 6 timar skriftleg eksamen Alle skrevne og trykte hjelpemiddel Faglærar: Johan Oppen Stipendiat ved HSM Kontor: rom 077 E-post: johan.oppen@hiMolde.nojohan.oppen@hiMolde.no All info i Classfronter

4 Om kurset Forelesningar torsdag 08.15 – 10.00 og fredag 12.15 – 14.00 i rom A302 Labøvingar Forkunnskaper: INF151 IDE/Utviklingsverktøy: NetBeans 4.1 Blir også brukt i seinare kurs (In213, In245, In204)

5 Om kurset Nokre ideelle mål … Les læreboka, helst omtrent samtidig med at stoffet blir gjennomgått Bla gjennom før forelesning, slik at du veit kva som kjem Ver aktiv, still spørsmål og kom med kommentarar og positiv kritikk

6 Om kurset Vanskeleg kurs? Kor vart det av skjermbildet? Ta det med ro, det dukkar opp seinare i kurset... Java vs VB: Med Java har vi meir kontroll, men må lage meir sjølv Difor startar vi med enkle program der vi ikkje lagar noko grafisk grensesnitt til brukaren

7 Om kurset Dersom du skal bli systemutviklar, er INF160 svært viktig!!! Legg grunnlaget for seinare kurs In212 Objektorientert utvikling In295 Algoritmer og datastrukturer In204 Komponentbasert utvikling Kurs i mobile applikasjoner I desse kursa blir det gått ut frå at du kan Java godt Med andre ord: Det er heilt nødvendig å jobbe med stoffet gjennom heile kurset, og kurset har alt starta!

8 Kapittel 1 Introduksjon 1.1 – 1.3 er om maskinvare/programvare og nettverk Ikkje sentralt i kurset, men viktig å forstå Dette stoffet dukkar opp i andre kurs Sjølvstudium

9 1.4 Programmeringsspråket Java Introdusert i 1995 Vi skal bruke J2SE 1.5 Java 2 Platform, Standard Edition, versjon 1.5 Alt vi treng finst i NetBeans Standard klassebibliotek med ferdig programvare som vi kan bruke

10 Programmeringsspråket Java Vi ser på eksemplet i Listing 1.1 Korleis skrive, kompilere og køyre eit Java- program utan å bruke NetBeans? I neste time går vi på lab’en og gjer det same i NetBeans Bruk av kommentarar i koden Identifikatorar, reserverte ord i Java Namn på variable, bruk av “white space” Bruk av { } ;

11 1.5 Programutvikling Fire språknivå Maskinspråk, binærkode Assemblyspråk Høgnivåspråk (til dømes Java) Fjerdegenerasjonsspråk Kompilator, interpreter og Java bytecode Programkoden blir først gjort om til Java bytecode Ved eksekvering blir bytekoden gjort om til binærkode og kjørt av ein interpreter Java er hardware-uavhengig, sidan det finst ein interpreter for kvar prosessortype main() metoden er startpunktet i eit Java-program

12 Programutvikling Utviklingsmiljø, nødvendig verktøy for å lage program Teksteditor Kompilator Debugger Interpreter IDE eller TextPad og svart skjerm? For å utvikle større program er det store fordeler med å bruke ein IDE

13 1.6 Objektorientert programmering Programmering er å løyse problem Forstå problemet, domenekunnskap Design av løysing Vurdere alternativ, forbetre løysinga Implementere (kode) løysinga Teste og rette feil

14 Objektorientert programmering Viktige begrep: Objekt Attributt Metode Klasse Innkapsling Arv Polymorfi

15 Objektorientert programmering Objekt Representerer ofte ein verkeleg “ting”, kan vere fysisk eller abstakt Hus eller bankkonto Alle objekt har tilstand og oppførsel Tilstand er data om objektet, attributtar skildrar tilstand (farge, saldo) Oppførsel er kva objektet kan utføre, metodar skildrar oppførsel (endre farge, ta ut pengar)

16 Objektorientert programmering Klasse Ein klasse i Java skildrar korleis eit objekt skal vere Alle objekt av den same klassen er både like og ulike Dei er laga på same “lest” (klassen), alle inneheld same type data og har dei same metodane Dei er sjølvstendige på den måten at vi opererer på objekta enkeltvis, vi kan ha fem hus med kvar sin farge

17 Objektorientert programmering Innkapsling Alle objekt bør beskytte og styre eigne data All tilgang utanfrå via metodar Arv Definisjonen av ein klasse kan bygge på ein annan, meir generell, klasse Det som er felles er spesifisert i den generelle klassen (superklassen) Det som er spesielt er spesifisert i klassen som arvar (subklassen) Polymorfi – oppførsel varierer med type

18 Objektorientert programmering I objektorientert programmering bygger vi opp eit sytem av eit eller fleire objekt, laga ved hjelp av klassedefinisjonar Alt programmet utfører blir gjort i form av objekt som utfører sine metoder Med enkelte unntak... Programmet startar i main-metoden og kjører til denne er ferdig Uforståeleg? – ikkje etter neste episode av INF160!


Laste ned ppt "INF160 Videregående Programmering Hausten 2005. Om kurset Lærebok: Lewis & Loftus: Java software solutions, 4.utgåve 2005 4. utgåve inneheld nye, viktige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google