Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erkjennelsesteoretisk fundamentalisme. Fundament Overbygning Prosjekt: Bygg opp fra basis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erkjennelsesteoretisk fundamentalisme. Fundament Overbygning Prosjekt: Bygg opp fra basis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erkjennelsesteoretisk fundamentalisme

2 Fundament Overbygning Prosjekt: Bygg opp fra basis

3 David Hume (1711-1776) Inntrykk og ideer Kopiprinsippet: alle enkle ideer er kopier av enkle inntrykk Sammensatte ideer: 1.Kopiert fra sammensatte inntrykk 2.Assosiasjon

4 Assosiasjon Locke: forklare feiltagelser og galskap Hume: universelt psykologisk forklaringsprinsipp Analogi: Newtons gravitasjonsprinsipp

5 Sinnets evner Evner til å ha inntrykk: –Sansning –Refleksjon Evner til å ha ideer: –Minne –Forestillingsevne

6 Tenkning/utledning (inference) ”Knowledge” : demonstrativ utledning –Relations between ideas ”Probability” –Matters of fact –”naturlige relasjoner” –Assosiasjonsprinsipper Konstant sammenstilling Likhet Nærhet

7 Oppfatninger Sammensatt ide/inntrykk + ”livlighet” Hume ignorerer struktur og tilslutning ”Blomsten er gul” Begrunnelse forutsetter i det minste: –Ideer kan spores tilbake til inntrykk –Strukturen kan spores tilbake

8 En årsakspåstand ”Den svarte kulen forårsaket bevegelsen til den grønne kulen.”

9 Erkjennelsesteoretisk fundamentalisme

10 Det MÅ finnes en basis C.I. Lewis: sannsynlighet forutsetter at noe annet er sikkert. Regressargumenter

11 Regressargument (1) Noen oppfatninger er begrunnet v.h.a. andre Bare begrunnede oppfatninger kan begrunne andre. B1 begrunnet av B2. Hvordan er B2 begrunnet? –B2 begrunnet uten andre → basis –B2 begrunnet av B3. → Samme spørsmål om B3 Hvis ingen B er begrunnet uten andre → uendelig regress eller sirkulært Konklusjon: Noen oppfatninger er begrunnet uten henvisning til andre oppfatninger.

12 Sirkulær begrunnelse uakseptabelt Hvis det fins en Skaper så er verden skapt Hvis verden er skapt så fins en Skaper (A → B) & (B → A) Verdens enkleste Gudsbevis?

13 Uendelig regress uakseptabelt ”Gud finnes” –Hvorfor tror du det? ”Per har sagt det” –Hvorfor tror du det Per sier? ”Kari er enig med Per” og så videre … Verdens nest enkleste Gudsbevis!

14 Regressargument (2) B1 begrunnet vha. B2 (B2 → B1) + evt. begr. for B2 (B3 → B2) + evt. begr. for B3 (B5 → B4), (B4 → B3), (B3 → B2), (B2 → B1) (B5 → B1)

15 En ”begrunnet oppfatning” 1.En oppfatning som man har begrunnet (i en temporal, psykologisk forstand) 2.En oppfatning som lar seg begrunne eller viser seg å være begrunnet (hvis/når man reflekterer over den)

16 Er regressargumentet korrekt? tre versjoner 1.Temporært: JA – men trivielt 2.Ikke all begrunnelse er bare kondisjonal: også JA 3.Fins oppfatninger med en begrunnelse som overhodet ikke består i at de er støttet av andre: NEI

17 Fra 2 Fins oppfatninger med en begrunnelse som ikke bare er at de støttes av andre oppfatninger Må finnes en annen form for begrunnelse Men ikke at det må finnes en annen type oppfatning (basis-oppfatninger)

18 En annen type begrunnelse Må det være en fundamentalistisk type? NEI: motforslag: koherens gir en annen type begrunnelse

19 Konklusjon: Ingen a priori grunn til at det må finnes fundament i form av en spesiell type oppfatninger eller en spesiell type begrunnelse MEN: kan jo være at vi har slike oppfatninger/slik begrunnelse likevel.

20 Finnes det en basis? Ufeilbarlige oppfatninger? Oppfatninger om min umiddelbare sanseerfaring

21 Basis uten ufeilbarlighet? Oppfatninger Noe annet enn oppfatninger –Fakta i verden –Sansedata

22 Fundamentalisme + pålitelighet Pålitelighetsanalyse av begrunnelse: resultat av en pålitelig prosess. To typer (begrunnede) oppfatninger: 1.Resultat av oppfatnings-uavhengige prosesser 2.Resultat av oppfatnings-avhengige prosesser

23 Potensielt mye større fundament Er det ordentlig fundamentalisme? –Fundamentet ikke sikrere enn overbygningen: for slappe krav? Eller for strenge krav? (pga. krav om pålitelig metode) - Hjerne på tank

24 Krav til et fundament Må være sterkt nok til å støtte resten Må være uavhengig av overbygningen Ufeilbarlig? Mer sikkert enn resten? Ubesmittet av vår fortolkning/øvrige oppfatninger/våre begreper?


Laste ned ppt "Erkjennelsesteoretisk fundamentalisme. Fundament Overbygning Prosjekt: Bygg opp fra basis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google