Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Globalisering og motstand Kristian Stokke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Globalisering og motstand Kristian Stokke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Globalisering og motstand Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no

2 Spørsmål til dagens forelesning Hvordan kan vi forstå motstand (teoretisk)? Hvordan kan vi analysere framveksten og mangfoldet i globaliseringsmotstanden?

3 Hva er motstand? Karl Polyani: motstand som countermovement Karl Polyani: motstand som countermovement Antonio Gramsci: motstand som counterhegemony Antonio Gramsci: motstand som counterhegemony James C. Scott: motstand som infrapolitics James C. Scott: motstand som infrapolitics Main targetMode of resistance PolyaniMarket forces (and their legitimation) Countermovement aimed at self- protection GramsciState apparatusWar of movement and position ScottIdeologies (public transcripts) Counterdiscourses

4 Karl Polyani: The Great Transformation Årsakene til globale politiske, økonomiske og sosiale kriser i 1930-åra var (den statstøttete) utviklingen av ”selv-regulerende” (dvs. politisk uregulerte) markedssystemer på 1800- og begynnelsen av 1900- tallet Årsakene til globale politiske, økonomiske og sosiale kriser i 1930-åra var (den statstøttete) utviklingen av ”selv-regulerende” (dvs. politisk uregulerte) markedssystemer på 1800- og begynnelsen av 1900- tallet Denne markedsliberalistiske ”bevegelsen” skapte sitt eget speilbilde i form av en ”motbevegelse” for sosial kontroll/ regulering av markedet (den internasjonale arbeiderbevegelsen) Denne markedsliberalistiske ”bevegelsen” skapte sitt eget speilbilde i form av en ”motbevegelse” for sosial kontroll/ regulering av markedet (den internasjonale arbeiderbevegelsen) ”Double movement”: markedsliberalisering/ kollektiv motstand (arbeiderbevegelsen) ”Double movement”: markedsliberalisering/ kollektiv motstand (arbeiderbevegelsen)

5 Globalisering / motstand As experienced from below, the dominant form of globalization means a historical transformation: in the economy and modes of existence; in politics, a loss in the degree of control exercised locally - for some, however little to begin with - such that the locus of power gradually shifts in varying proportions above and below the territorial state; and in culture, a devaluation of a collectivity’s achievements or perceptions of them. This structure, in turn, may engender either accommodation or resistance. As experienced from below, the dominant form of globalization means a historical transformation: in the economy and modes of existence; in politics, a loss in the degree of control exercised locally - for some, however little to begin with - such that the locus of power gradually shifts in varying proportions above and below the territorial state; and in culture, a devaluation of a collectivity’s achievements or perceptions of them. This structure, in turn, may engender either accommodation or resistance. James Mittelman 2000 The Globalization Syndrome

6 Globalisering / motstand GlobaliseringMotstand Tap av politisk innflytelse Forverretelevekår Kulturellmarginalisering

7 Karl Polyani: The Great Transformation Polyanis perspektiv leder til en forståelse av globaliseringsmotstand som en organisert/homogen front (lokalt, nasjonalt og globalt). Polyanis perspektiv leder til en forståelse av globaliseringsmotstand som en organisert/homogen front (lokalt, nasjonalt og globalt). I realiteten består dagens globaliseringsmotstand av ukoordinerte og sammensatte nettverk heller enn en koordinert/enhetlig motstandsbevegelse. Dette gjør de ”nye” sosiale bevegelsene forskjellige fra de ”gamle” arbeiderbevegelsene som Polyani framhever og forholdet mellom de nye og de gamle bevegelsene kan også være problematisk. I realiteten består dagens globaliseringsmotstand av ukoordinerte og sammensatte nettverk heller enn en koordinert/enhetlig motstandsbevegelse. Dette gjør de ”nye” sosiale bevegelsene forskjellige fra de ”gamle” arbeiderbevegelsene som Polyani framhever og forholdet mellom de nye og de gamle bevegelsene kan også være problematisk.

8 Nye og gamle bevegelser I økende grad innenfor formell politisk sfære Arbeiderbevegelser Politisk integrasjon / økonomiske rettigheter Formell / hierarkisk Politisk mobilisering Sivilsamfunnet Nye sosiale bevegelser Endringer i verdier og livsstil, forsvar av sivilsamfunnet Nettverk / grasrot Direkte aksjoner / kulturelle innovasjoner Lokalisering Mål Organisering Aksjonsmidler

9 Antonio Gramsci: Prison Notebooks Gramsci forsøkte å forstå hvordan en dominerende allianse av aktører (historisk blokk) oppnår en hegemonisk posisjon, dvs. at økonomisk og politisk/ ideologisk dominans blir ”naturlig” og tatt for gitt. Gramsci forsøkte å forstå hvordan en dominerende allianse av aktører (historisk blokk) oppnår en hegemonisk posisjon, dvs. at økonomisk og politisk/ ideologisk dominans blir ”naturlig” og tatt for gitt. Hegemoni: ”coercion” (innenfor staten) og ”consent” (i sivilsamfunnet) Hegemoni: ”coercion” (innenfor staten) og ”consent” (i sivilsamfunnet) ”Consent” innebærer dannelsen av et verdensbilde som tas for gitt, dvs. blir ”sunn fornuft” ”Consent” innebærer dannelsen av et verdensbilde som tas for gitt, dvs. blir ”sunn fornuft” Hegemonisk strategi: ”passive revolusjoner” i form av materielle og symbolske innrømmelser som virker politisk koopterende Hegemonisk strategi: ”passive revolusjoner” i form av materielle og symbolske innrømmelser som virker politisk koopterende

10 Antonio Gramsci: Prison Notebooks Sivilsamfunnet er en arena for ”consent”, men også motstand ved at folkelige krefter forsøker å etablere et ”mothegemoni”, dvs. en alternativ ”sunn fornuft” Sivilsamfunnet er en arena for ”consent”, men også motstand ved at folkelige krefter forsøker å etablere et ”mothegemoni”, dvs. en alternativ ”sunn fornuft” Hvordan oppstår mothegemoniske bevegelser/bevissthet? Gjennom latent mothegemonisk bevissthet og gjennom ”organiske intellektuelle” som ledere og ideologer Hvordan oppstår mothegemoniske bevegelser/bevissthet? Gjennom latent mothegemonisk bevissthet og gjennom ”organiske intellektuelle” som ledere og ideologer Mothegemonisk strategi: ”War of movement” (åpen konfrontasjon, f.eks. streik) og ”war of position” (ikkevoledelig hverdagsmotstand) Mothegemonisk strategi: ”War of movement” (åpen konfrontasjon, f.eks. streik) og ”war of position” (ikkevoledelig hverdagsmotstand) Gramsci peker på betydningen av ideologi og bevissthet, på eksistensen av et mangfold av interesser og bevegelser (som likevel kan forstås som deler av et felles prosjekt) og på betydningen av ulike arenaer (inkludert staten). Gramsci gir få retningslinjer for å forstå hva som former en mothegemonisk bevegelse Gramsci peker på betydningen av ideologi og bevissthet, på eksistensen av et mangfold av interesser og bevegelser (som likevel kan forstås som deler av et felles prosjekt) og på betydningen av ulike arenaer (inkludert staten). Gramsci gir få retningslinjer for å forstå hva som former en mothegemonisk bevegelse

11 James C. Scott: Weapons of the Weak Marxister: revolusjon er en nødvendig forutsetning for reell politisk makt og sosial rettferdighet. Marxister: revolusjon er en nødvendig forutsetning for reell politisk makt og sosial rettferdighet. Scott: Konkrete erfaringer med revolusjoner er at de er få og ikke nødvendigvis frigjørende for underordnete grupper/klasser. Men fravær av revolusjoner betyr ikke at det er et fravær av politisk motstand. Denne motstanden skjer imidlertid som uformell politikk i hverdagslivet heller enn som revolusjonære bevegelser. Scott: Konkrete erfaringer med revolusjoner er at de er få og ikke nødvendigvis frigjørende for underordnete grupper/klasser. Men fravær av revolusjoner betyr ikke at det er et fravær av politisk motstand. Denne motstanden skjer imidlertid som uformell politikk i hverdagslivet heller enn som revolusjonære bevegelser.

12 Subordinate groups PeasantSquatterArtisanWifeWorker Dominant groups LandownerStateMiddlemenHusbandManager Extraction of Labor (arbeid) Taxes (skatt) Rents (leie) Interests (rente) Everyday resistance Foot-dragging (gå sakte) Dissimulation (skjule) False compliance (falsk føyelighet) Pilfering (nasking) Feigned ignorance (påtatt uvitenhet) Slander (bakvaskelse) Arson (brannstiftelse) Sabotage (sabotasje) Ideologisk hegemoni Fornektelse av status Motstandskulturer Diskurser om verdighet

13 Scott framhever at motstand omfatter hverdagslige materielle og symbolske praksiser som vanligvis ikke oppfattes som politikk Scott framhever at motstand omfatter hverdagslige materielle og symbolske praksiser som vanligvis ikke oppfattes som politikk Scott framhever spesielt at hverdagslivets motstand: Scott framhever spesielt at hverdagslivets motstand: Representerer en individuell selvhjelp, men denne kan ha betydelige politiske konsekvenser når mange nok deltar Representerer en individuell selvhjelp, men denne kan ha betydelige politiske konsekvenser når mange nok deltar Unngår direkte konfrontasjoner med autoriteter eller elite- normer, noe som gjør det mindre risikabelt for sårbare grupper å delta Unngår direkte konfrontasjoner med autoriteter eller elite- normer, noe som gjør det mindre risikabelt for sårbare grupper å delta Krever lite eller ingen koordinering og planlegging og dermed få økonomiske eller organisatoriske ressurser Krever lite eller ingen koordinering og planlegging og dermed få økonomiske eller organisatoriske ressurser Er ikke-ideologisk, men likevel koordinert gjennom en motstandskultur Er ikke-ideologisk, men likevel koordinert gjennom en motstandskultur Det viktigste kritiske spørsmålet er om slik motstand betyr noe politisk eller om det fungerer som en sikkerhetsventil for systemet, dvs. er hverdagslivets motstand en del av det hegemoniske eller mothegemoniske prosjektet som Gramsci diskuterer? Det viktigste kritiske spørsmålet er om slik motstand betyr noe politisk eller om det fungerer som en sikkerhetsventil for systemet, dvs. er hverdagslivets motstand en del av det hegemoniske eller mothegemoniske prosjektet som Gramsci diskuterer? James C. Scott: Weapons of the Weak

14 Oppsummering så langt Karl Polyani: motstand som countermovement Karl Polyani: motstand som countermovement Organisert kollektiv motstand omkring materielle interesser (etter modell av arbeiderbevegelsen) Organisert kollektiv motstand omkring materielle interesser (etter modell av arbeiderbevegelsen) Dialektikk: global markedsliberalisme / motstand Dialektikk: global markedsliberalisme / motstand Antonio Gramsci: motstand som counterhegemony Antonio Gramsci: motstand som counterhegemony Utvikling av mothegemoni i sivilsamfunnet Utvikling av mothegemoni i sivilsamfunnet Dialektikk: ideologisk hegemoni / mothegemonisk motstand Dialektikk: ideologisk hegemoni / mothegemonisk motstand James C. Scott: motstand som infrapolitics James C. Scott: motstand som infrapolitics Skjult materiell og symbolsk motstand i hverdagslivet Skjult materiell og symbolsk motstand i hverdagslivet Dialektikk: materielt og ideologisk herredømme / motstand Dialektikk: materielt og ideologisk herredømme / motstand Alle tre gir en svak forståelse av politiske mekanismer, dvs. hvordan motstand er formet av politikk og fungerer politisk. Alle tre gir en svak forståelse av politiske mekanismer, dvs. hvordan motstand er formet av politikk og fungerer politisk.

15 Framvekst av sosiale bevegelser Strukturelle årsaker for kollektiv mobilisering Mobiliserings-strukturerPolitiskemuligheterKollektividentitet Kollektiv mobilisering

16 Zapatistbevegelsen (EZLN) Strukturelle årsaker for kollektiv mobilisering Mobiliserings-strukturerPolitiskemuligheterKollektividentitet Anti-NAFTA: uprising on January 1, 1994 Local conflicts over control of land; acute social crisis; climate of violence/racism Link to globalization: transformation of PRI-policies, e.g. revision of Article 27 Campesinos organisations Ejido structures The legacy of revolution (PRI). Combination of state coercion and cooptation. International solidarity Indigenous identity: Reclaiming of rights and autonomy for those that are socially and culturally Marginalized: revindicatión étnica

17 Islamisme Strukturelle årsaker for kollektiv mobilisering Mobiliserings-strukturerPolitiskemuligheterKollektividentitet Cultural homogenization --> cultural reaction to globalization / alien values? Failure of secular-nationalism: marginalization in the context of state retrenchment Muslim institutions: brotherhoods, mosques, welfare centres, schools Struggle for autonomy War of manoeuvre against un-islamic states. War of position in society Islamic resurgence is not about religion per se, but Islam is the social cement that binds communities that are abandoned by the neoliberal state

18 Ogoni-bevegelsen (MOSOP) Strukturelle årsaker for kollektiv mobilisering Mobiliserings-strukturerPolitiskemuligheterKollektividentitet Environmental degradation and livelihood disruption caused by oil industry. Paradox of development: poverty/ecological destruction amidst extreme profit Link to globalization: the importance of oil resources and TNCs (Shell). Oil minorities organization. Internationalized struggle. ”Privatization” of the state, oil-based accummulation and politicisation of ethnicity. From political participation To militant protest. Right to development for ”oil minorities”. Conservative modernization vs. militant activism.

19 Anti-privatisering i Sør Afrika Western Cape Anti-Eviction Campaign

20 Substantive Democracy in SA? Miracle transition: ”negotiated revolution”. Came out of structural crises and popular anti-apartheid struggles Democratic transition yielded radical changes in the content and extent of citizenship, in the political opportunities for democratic participation and in hegemonic political discourses Institutional reforms in the late 1990s changed the spatiality of the state by giving a central role to developmental local government Combination of vibrant civil society and enabling political environment: an ideal case for substantive democracy? Co-optation of civil society, diminished political uncertainty Shift to neo-liberal economic policies Social development: from redistribution to local service delivery

21 Post-apartheid Movement Politics New post-apartheid movements around livelihood issues, framed as socio-economic rights. Movement politics shaped by post-apartheid political context and the anti-apartheid struggle The local nature of the mobilizing issues combined with the decentralized delivery of development and public services, make the new activism highly localized. While the anti-apartheid struggle combined local struggles with a coordinated and ideological program of overthrowing the apartheid regime, the new movements are issue-based and fragmented with limited capacity to build a movement that can effectively challenge national policy-making processes. As fragmented, under-resourced and issue-based as they are, their presence disrupts hegemony as they question the government’s continued commitment to the working poor South African experiences demonstrate the importance of civil society activism within the political spaces of the democratic state, but also the problems of fragmentation and political exclusion of popular forces in local issue-based struggles.

22 Kort sammenfatning Globalisering som en bakenforliggende strukturell årsak, men forskjellige mellomliggende årsakssammenhenger Globalisering som en bakenforliggende strukturell årsak, men forskjellige mellomliggende årsakssammenhenger Bevegelsene er alle formet av forholdet til staten og velger staten som en viktig arena for politisk mobilisering, men innholdet i stat/bevegelse-relasjonene varierer Bevegelsene er alle formet av forholdet til staten og velger staten som en viktig arena for politisk mobilisering, men innholdet i stat/bevegelse-relasjonene varierer Mobiliseringen bygger på en sosial infrastruktur (møtesteder/ nettverk) og kollektive identiteter, men hva disse dreier seg om varierer mellom bevegelsene Mobiliseringen bygger på en sosial infrastruktur (møtesteder/ nettverk) og kollektive identiteter, men hva disse dreier seg om varierer mellom bevegelsene


Laste ned ppt "Globalisering og motstand Kristian Stokke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google