Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

The Global Challenge Utfordrende prosjektplanlegging PROSJEKT 2004 – 7. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "The Global Challenge Utfordrende prosjektplanlegging PROSJEKT 2004 – 7. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 The Global Challenge Utfordrende prosjektplanlegging PROSJEKT 2004 – 7. oktober

2 Utfordringen 104 millioner barn har ikke tilgang til utdanning Av disse bor ca. 50 millioner i områder berørt av krig og konflikt

3 Hvorfor er dette noe av det viktigste vi kan ta fatt på? Alle barn har rett til utdanning Utdanning er grunnleggende for fred og demokratibygging Utdanning gir fremtidshåp og normaliserer hverdagen Utdanning er det barn selv prioriterer

4 Bakteppe Redd Barna Barnerettighetsorganisasjon siden 1946 Medlemsstyrt 1 mill. barn i 24 land omfattes årlig av Redd Barnas arbeid Praktiske tiltak og politisk påvirkning Utdanning og arbeid for barn i krig og konflikt – hovedfokus 80 ansatte i Norge – 350 internasjonalt Omsetning på 350 mill. ca. 250 partnere verden rundt Medlem av Redd Barna-alliansen (Save the Children)

5 Save the Children 27 medlemmer arbeider i 120 land

6 Prosjektets fire hovedelementer  Program  Politisk påvirkning  Kommunikasjon  Funding

7 Prosjektets fire hovedmål “New access” “Quality” “Protection” “Financing”

8 Forventede resultater 3 millioner barn berørt av væpnet konflikt har fått tilgang til utdanning 5 millioner barn har fått bedret kvaliteten på sin utdanning Skolen er et trygt sted for millioner av barn i konfliktområder Det internasjonale samfunn har betydelig økt fokus på utdanning til barn i konfliktområder Utdanning er en naturlig del av hjelpetiltak til barn berørt av krig og konflikt

9 20 + countries 6-7 demonstration countries All SC Education Programmes for Children affected by war and armed conflict Criteria for selection Severity of problem SC presence /capacity Funding possibilities SC long term commitment Other actors Media attention Regional spread Ongoing and post conflict countries Purpose/Function Quality programmes Profiling Document results Develop methodology Influence 20 + Policy Influence/advocasy

10 Save the Children’s rolle Gjennomføre utviklingstiltak (service delivery) Kapasitetsbygging lokale aktører Politisk påvirkning Kompetanseutvikling Metodeutvikling - dokumentasjon

11 Utfordringer i planfasen, internt Bli enige om globalt satsningsområde HIV/AIDS eller utdanning Avgrense – definere rammer Avklare roller til de enkelte medlemsland Avklare ambisjonsnivå

12 Forts…. Fagekspertisens eiendom????? Kulturelle forskjeller i Save the Children Balansere mellom store og små medlemmer Øke gjennomføringskapasitet i 25+

13 Eksterne utfordringer ”Vekke” store giverorganisasjoner Sikkerhetssituasjonen på landnivå - stab ”Relaps” av væpnet konflikt Gjennomføre utdanningstiltak i land uten fungerende myndigheter Når skolebarn blir en brikke i politisk spill og voldelige konflikter – sikkerhet barn/unge

14 Hovedaktører Save the Children Strategiske partnere – gjennomføring/policymakers Finansierings institusjoner Lokale myndigheter Lokalsamfunn Barn

15 Management & structure ELT Alliance Steering Group Alliance Secretariat

16 Angola


Laste ned ppt "The Global Challenge Utfordrende prosjektplanlegging PROSJEKT 2004 – 7. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google