Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om søking til skole og læreplass 2015 - 2016 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om søking til skole og læreplass 2015 - 2016 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om søking til skole og læreplass 2015 - 2016 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring

2 Søkeren må:  Søke  Svare  Møte

3 www.vigo.no

4 Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.novigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID Huske å ta med MinID for å kunne sjekke inntaket og svare hvis du er på ferie

5 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6

6 Hovedprinsippene inntak Vg1 Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1 Søkeren kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram. Inntil 2 i hver inntaksenhet Standpunkt – og eksamenskarakterer er hovedgrunnlaget for inntak I følge Opplæringslova § 3-1 har du fått oppfylt retten din når du har fått et tilbud om et utdanningsprogram.

7 Inntak på bakgrunn av: Karakterer* Inntaksenhet Nærskole De som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole vil få plass på annen skole i inntaksenheten Finnes ikke tilbudet i inntaksenheten din, konkurrerer du på lik linje med søkere i andre inntaksenheter.

8 Inntaksenheter Trondheim: Alle fylkeskommunale skoler Malvik vgs Selbu vgs Gauldal vgs/Melhus vgs Røros vgs Oppdal vgs Meldal vgs/Orkdal vgs Hemne vgs Frøya vgs/Hitra vgs Fosen vgs/Rissa vgs/Åfjord vgs

9 Nærskole I Trondheim: 6 km i henhold til folkeregistrert bostedsadresse pr 1. mars. Hvis folkeregistrert adresse er mer enn 6 km fra alle vgs, vil nærskole defineres ut fra den grunnskolen de tilhører. Du kan sjekke hva som er nærskole på http://skoleskyss.stfk.no/ http://skoleskyss.stfk.no/

10 Konsekvenser av å søke utenfor egen inntaksenhet Dersom en søker utenfor egen inntaksenhet, kan søkeren risikere å komme inn på sitt andre ønske: Eksempel på søknad fra søker fra Botngård: 1)Studiespesialisering: Strinda vgs – Thora Storm vgs 2)Helse- og oppvekstfag: Fosen vgs 3)Elektrofag: Fosen vgs

11 Utdanningsprogram med inntak på ferdigheter – Musikk, dans og drama Vg1 Musikk, dans og drama Husk å angi hovedinstrument og om søkeren ønsker opptaksprøve på vigo.no Charlottenlund vgs: Drama Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole: Musikk Trondheim Katedralskole: Dans NB! Send kopi av attestene til Fagenhet for videregående opplæring (FVO) når du søker

12 Inntak på ferdigheter til idrettsfag Inntil 50% av søkerne til idrettsfag kan bli tatt inn på ferdigheter (§ 6-11 i forskrift til opplæringslova) Det er skolene som avgjør hvem som blir tatt inn på ferdigheter. Dette gjøres ut fra dokumentasjon* som skal sendes med søknaden 1. mars til FVO En søker som ikke har ønsket skole som nærskole kan få dette dersom den blir tatt inn på ferdigheter, IKKE ellers. Søkeren får ikke tilbud om idrettsfag på andre skoler enn de som står på søknaden

13 Eksempel på søknad 1) Idrettsfag: Heimdal vgs 2) Studiespesialisering: Fosen vgs 3) Helse- og oppvekstfag: Fosen vgs

14 Søkere fra Osen og Roan Søkere med ungdomsrett fra Osen kommune kan søke skoletilbud i Nord-Trøndelag ved Olav Duun vgs, Steinkjer vgs og Mære landbruksskole. Sør-Trøndelag fk stiller med gjesteelevsgaranti. Søkere med ungdomsrett fra Roan kommune kan søke skoletilbud i Nord-Trøndelag ved Olav Duun vgs, Steinkjer vgs og Mære landbruksskole. Sør-Trøndelag fk stiller med gjesteelevsgaranti dersom tilbudet ikke finnes ved Åfjord vgs. Det skal søkes på vigo.no til Nord-Trøndelag fylkeskommune.

15 Søke læreplass Det er mulig å starte opplæring i bedrift direkte fra grunnskolen Forutsetter avtale med bedrift Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring for nærmere informasjon

16 Søkere fra grunnskolen med manglende tallkarakter i mer enn halvparten av fagene Inntak skjer ut fra en individuell vurdering Skolene skal levere en vurdering av elevenes faglige forutsetninger i de fagene hvor det ikke er gitt karakterer

17 Søkere med meldingsskjema 1.mars-søkere med behov mottakerskole bør vite om Merkes på www.vigo.nowww.vigo.no Meldingsskjema og dokumentasjon sendes samtidig med søknaden 1. mars* Meldingsskjema gir ingen rettigheter i inntaket

18 Ulike sluttmål Studiekompetanse Yrkeskompetanse Grunnkompetanse Grunnkompetanse kan planlegges dersom du ser at du ikke vil oppnå full studie- eller yrkeskompetanse

19 Søkerstatistikk hele STFK 2014 - 2015 Søkere med ungdomsrett pr 08.07.14 UTDANNINGSPROGRAMPlasserSøkereOversøkningAndel av total antall søkere Studiespesialisering1 5631 652105,7 %40,1 % Studiespesialisering m/FO3038126,7 %0,9 % Musikk, dans og drama106148139,6 %3,6 % Idrettsfag256258100,8 %6,3 % Bygg- og anleggsteknikk28119970,8 %4,8 % Design og håndtverk14110373,0 %2,5 % Elektrofag293385131,4 %9,4 % Helse- og sosialfag45039688,0 %9,6 % Medier og kommunikasjon196203103,6 %4,9 % Naturbruk11610590,5 %2,6 % Restaurant og matfag14510572,4 %2,6 % Service og samferdsel22819585,5 %4,7 % Teknikk og industriell produksjon36433090,7 %8,0 % SUM4 1694 11798,8 %100,0 % Andel studieforberedende46,9 %50,9 % Andel yrkesfag53,1 %49,1 %

20 Søkerstatistikk Trondheim 2014 - 2015 Søkere med ungdomsrett pr 08.07.14 UTDANNINGSPROGRAMPlasserSøkereOversøkningAndel av total antall søkere Studiespesialisering1 0171 158113,9 %44,9 % Musikk, dans og drama91132145,1 %5,1 % Idrettsfag120193160,8 %7,5 % Bygg- og anleggsteknikk1389165,9 %3,5 % Design og håndtverk1128172,3 %3,1 % Elektrofag120188156,7 %7,3 % Helse- og sosialfag22820087,7 %7,8 % Medier og kommunikasjon181194107,2 %7,5 % Naturbruk736487,7 %2,5 % Restaurant og matfag906066,7 %2,3 % Service og samferdsel12410080,6 %3,9 % Teknikk og industriell produksjon14311983,2 %4,6 % SUM2 4372 580105,9 %100,0 % Andel studieforberedende50,4 %57,5 % Andel yrkesfag49,6 %42,5 %

21 Svar på søknaden Ca 10. juli Inntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS

22 Svar på søknaden Hvis søkeren har fått tilbud om plass på sitt andre eller tredje ønske: 1)ønsker å ta imot tilbudet og vil ikke konkurrere på høyere ønske; svare ja til plass og nei til ventelisteplass 2)ønsker å stå på venteliste til høyere ønske; svare ja til plass og ja til ventelisteplass

23 HUSK: Svar alltid til tilbudet!

24 Testbruker «Peder Ås» https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd =VgsRefnrLoginhttps://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd =VgsRefnrLogin Brukernavn og passord sender Fagenheten til skolene i januar

25 Tidsplan for inntaket 1.Søknadsfrister 1. februar 1. mars 2.Opptaksprøver på Vg1 musikk, dans og drama er i april/mai 3.Siste frist for ettersending av informasjon 1. juni Flyttemeldinger og annen dokumentasjon 4.Førsteinntaket 10. juli 5.Svarfrist ca 19. juli 6.Andreinntaket ca 7. august 7.Svarfrist andreinntaket ca 12. august 8.Skolene følger ventelistene tom onsdag i første skoleuke

26 Vigo Skole

27 Nyttige lenker www.vilbli.no www.vigo.no www.udir.no www.stfk.no www.facebook.com www.facebook.com Søke videregående opplæring i Sør- Trøndelag www.minid.difi.no

28 Ved spørsmål Kontakt Fagenhet for videregående opplæring Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim inntak@stfk.no tlf 73 86 63 40


Laste ned ppt "Orientering om søking til skole og læreplass 2015 - 2016 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google