Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ProMidNord/SÖT – en förstudie SØT-samarbeidet inngår i Interreg III B: Promidnor – Sustainable Developement in the Mid Nordic Region SØT-byene deltar i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ProMidNord/SÖT – en förstudie SØT-samarbeidet inngår i Interreg III B: Promidnor – Sustainable Developement in the Mid Nordic Region SØT-byene deltar i."— Utskrift av presentasjonen:

1 ProMidNord/SÖT – en förstudie SØT-samarbeidet inngår i Interreg III B: Promidnor – Sustainable Developement in the Mid Nordic Region SØT-byene deltar i to arbeidspakker: –WP 1: Forsterke Midtnorden som makroregion –WP 3: Holdbar energiutvikling www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim

2 ProMidNord/SÖT – en förstudie Tre delprosjekter perioden 2004 - 2007 1 Utvikle strategier for byenes rolle i regional og makroregional utvikling i framtida 2 Utvikling og markedsføring av byene som universitets- og studiebyer 3 Utvikling grønn trafikk og energi www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim

3 ProMidNord/SÖT – en förstudie Her kort om: Delprosjekt 1 Utvikling av strategier for SØT-byenes roller som ”motorer” i sine regioner og i makroregionen samlet www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim

4 ProMidNord/SÖT – en förstudie Innledningsvis i delprosjekt 1: forstudie om byenes status og rolle i regional utvikling: Del 1: empirisk, data om regionene i dag Del 2: SØT-kommunenes funksjon som motor i sine regioner i dag Eurofutures, Stockholm (mai 2005) www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim

5 ProMidNord/SÖT – en förstudie SÖT-regionen  SÖT-regionen: ca 50 000 km 2, knappt sju procent av Sveriges och Norges samlade landyta. Jämförbart med Estland o Schweiz Sundsvall: ca 12 000 km 2 fördelat på sex kommuner och fyra arbetsmarknadsregioner i två län Östersund: ca 27 500 km 2, fördelat på sex kommuner och två arbetsmarknadsregioner i ett län Trondheim: ca 10 300 km 2, fördelat på 16 kommuner i två fylken

6 ProMidNord/SÖT – en förstudie Folkmängd  SÖT-regionen: 570 886 invånare, 11 inv per km2. Positiv men polariserad befolkningsutveckling Sundsvall: 93 707 invånare i kommunen (29 inv per km 2 ) och 194 502 i regionen (16 inv per km 2 ). Svag befolkningsutveckling Östersund: 58 459 invånare i kommunen (26 inv per km 2 ) och 103 361 i regionen (4 inv per km 2 ). Svag befolkningsutveckling Trondheim: 156 161 invånare (486 inv per km 2 ) och 273 023 i regionen (26 inv per km 2 ). Stark befolkningsutveckling < 0 % 0-1 % > 1 % Befolkningsutveckling 2000-2004 3D modelleringen illustrerar folkmängden i respektive kommun (höjden är proportionerlig mot folkmängden år 2004)

7 ProMidNord/SÖT – en förstudie Eurofutures forslag til samarbeidsområder:  SÖT-universitetet: Erbjuda studenter spännande kombinationsmöjligheter av kurser och studieorter genom utvecklat samarbete mellan Mittuniversitetet och högskolorna i Trøndelag.  SÖT-innovation: Matchning av kunskap och kompetens mot näringslivets behov underlättas av en större regionstorlek. SÖT-universitetet är det första steget i denna riktning men kan kompletteras med gemensamma åtgärder kring företagsrådgivning, riskkapital, inkubatorverksamhet, uppdragsmäkleri, kontakttorg osv.  SÖT-turism: SÖT-regionen erbjuder en god variation i miljöer och upplevelser. Regionen bör lämpa sig för olika typer av kombinations- och paketresor såsom skid- eller vildmarksvecka kombinerad med storstadsshopping och kultur.  SÖT-samverkan: Kontinuerlig dialog och samordning, t ex i kommunikationsfrågor inom regionen samt gentemot nationella myndigheter med målet att optimera utbytet av befintliga resurser samt öka den inomregionala rörligheten. I en mängd frågor kan SÖT-kommunerna stärka varandra och agera gemensamt för att nå bättre resultat.

8 ProMidNord/SÖT – en förstudie Forslag til innsatsområder i SÖT-samarbeidet – drøftet og akseptert, Østersund 16.09.2005 Kultur- og opplevelsesnæringer - Kunst, kultur, fritid, turisme, sport, shopping, helse Kunnskap og kompetanse Fortsatt utvikling av samarbeidet mellom universitet, forskning og næringsliv Infrastruktur og kommunikasjoner - Kortere reisetider, bedre forbindelser persontransport og godstransport www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim

9 www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim Innsatsområde 1: Utvikle infrastruktur og bærekraftige kommunikasjoner - felles mål: Skape sterke, effektive og miljøvennlige kommunikasjonslinjer mellom Sundsvall – Östersund og Trondheim, med kortere reisetider for kollektivtransport og andre bærekraftige reisemidler, og en mer miljøvennlig godstransport.

10 www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim Innsatsområde 2: Utvikle kultur- og opplevelsesnæringene - felles mål: Midt-skandinavia skal framstå som en attraktiv og spennende region å bo i, arbeide i og besøke. Kultur- og opplevelsesnæringen bidrar til innovative prosesser, utvikling og vekst i de tre byene og deres regioner.

11 www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim Innsatsområde 3: Utvikle kunnskap og kompetanse -felles mål: Sundsvall, Østersund og Trondheim skal framstå som attraktive byregioner å studere, undervise, forske og bo i. Samlet framstår de tre byregionene som en samarbeidende og sterk kunnskapsregion med høy attraktivitet og trivsel.

12 ProMidNord/SÖT – en förstudie Innen hvert innsatsområde: Det vi har nytte av å gjøre sammen! Tre ulike arbeidsmetoder: –Kommunene samarbeider aktivt om tiltak –Erfarings- og kunnskapsutveksling mellom kommunene –Stimulere til felles dialog med andre aktører www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim

13 www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim

14 www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim

15 www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim

16 www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim

17 ProMidNord/SÖT – en förstudie Prosessen våren 2007 Forslaget til strategier på dialogmøter/høring til berørte aktører Bearbeiding av prosjektledelse/styringsgruppe Sluttkonferanse i Sundsvall 31. mai – 1. juni 2007 Innbydelse foreligger www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim

18 ProMidNord/SÖT – en förstudie Synspunkter på... Valg av innsatsområder (infrastruktur, opplevelsesnøringer, kompetanse) Målsettingene for innsatsområdene Strategiene Annet ? www.mittnorden.net S undsvall Ö stersund T rondheim

19


Laste ned ppt "ProMidNord/SÖT – en förstudie SØT-samarbeidet inngår i Interreg III B: Promidnor – Sustainable Developement in the Mid Nordic Region SØT-byene deltar i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google