Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studentambassadører 2013/14 14. November 2013 Opptak v. Karen H. Halvorsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studentambassadører 2013/14 14. November 2013 Opptak v. Karen H. Halvorsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studentambassadører 2013/14 14. November 2013 Opptak v. Karen H. Halvorsen

2 Opptak til studier ved Universitetet i Agder Samordna opptak  nettsøknad på www.samordnaopptak.nowww.samordnaopptak.no De fleste årsstudier, bachelorprogram og noen integrerte 5 årige master program behandles i Samordna opptak. Enkelte grupper, som søkere med utenlandsk utdanning, saksbehandles av Samordna opptak. Lokalt opptak  søkes på UiAs søknadsweb www.uia.no/swwww.uia.no/sw Masterstudier, og andre påbyggingsstudier med opptakskrav utover generell studiekompetanse Enkelte ingeniør-studier: TRES, Y-veien, forkurs, realfagskurs Enkeltemner

3 VIKTIGE DATOER  15. aprilOrdinær søknadsfrist  10. maiEttersendingfrist for følgeskjema Samordna opptak  1. juniSøknadsfrist enkelte studier lokalt opptak  1. juli Frist for ettersending og omprioritering  15. juli Frist for adresseendring til hovedopptaket  20. juli Resultatet av hovedopptaket legges ut/sendes ut  20. juliDet åpnes for å søke «Ledige studieplasser» (Restetorget)  26. juli Svarfrist etter hovedopptaket  11. augustOffisiell studiestart ved Universitetet i Agder 2014 Svar på søknad i lokalt opptak kommer mellom 1. juni og 10 august.

4 Generell studiekompetanse • 3årige videregående: De fleste «ordinære» vitnemål fom. Ca. 2001/2002 er elektroniske Tilgjengelige via NVB (Nasjonal vitnemålsdatabase)  Har søker elektronisk vitnemål ligger det i nettsøknaden Søkere med elektronisk vitnemål uten tilleggspoeng trenger ikke å sende inn følgeskjema

5 23-5 regelen, kort fortalt: 1.Fylt 23 år eller mer det året du søker 2.Fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene 3.Minst 5 års arbeidspraksis/ utdanning De seks studiekompetansefagene: Kunnskapsløftet (årstimer): Norsk (393), engelsk (140), historie (140), samfunnsfag (84), matematikk (224), naturfag (140) Praksis: Lønnet/ulønnet arbeid, omsorgsarbeid, Au Pair, militær førstegangstjeneste/siviltjeneste Studiekompetansefagene teller som ett år Praksis og utdanning kan ikke overskride 100% i samme tidsperiode Løse fag, minimum årstimekrav, deretter godskriving per halvår Dokumentert arbeidsuførhet

6 Poengberegning - oversikt  Karakterpoeng  Realfagspoeng/språkpoeng  Poeng for folkehøgskole eller førstegangstjeneste eller høyere utdanning (30-59 studiepoeng gir 1 ekstrapoeng, 60 studiepoeng gir 2 ekstrapoeng som er maksimalt. Ellers er ikke studiepoeng relevant)  Alderspoeng  Kjønnspoeng www.samordnaopptak.no Poenggrenser: Den totale poengsummen (karakterpoeng+ ev. tillegspoeng) til den siste søkeren som fikk tilbud på studiet. NB! Poenggrenser gir kun en indikasjon. Det kan alltid endre seg fra et år til et annet (de mest populære studiene med mange søkere og mange plasser er mest stabile)

7 Poengberegning:

8 8 Spesielle opptakskrav  Spesielle opptakskrav kommer i tillegg til kravene til generell studiekompetanse.  Det kan være krav til bestemte fag, utdanning, praksis, opptaksprøve m.v.  Studier med spesielle opptakskrav er oppført i det respektive informasjonsmateriellet med ulike kravkoder.  Oversikt/forklaring av kravkodene blant annet på nettsidene til Samordna opptak, i Søkerhandboka og på nettsidene til UiA. http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle- opptakskrav/liste-over-kravkoder/index.html http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle- opptakskrav/liste-over-kravkoder/index.html  Spesielle opptakskrav kan også bety unntak fra bestemmelsene om generell studiekompetanse (eks.: HING).  Kravkode GENS = generell studiekompetanse.

9 Ordinær kvote & førstegangsvitnemål Alle søkere er med i ordinær kvote I ordinær kvote er alle tilleggs poeng, alderspoeng, forbedringer av karakterer o.l med. En søker som er 21 år eller yngre og har førstegangsvitnemål konkurrerer i både kvote førstegangsvitnemål og ordinær kvoten. Søkeren vil da eventuelt få tilbud der han eller hun kommer best ut. Førstegangsvitnemål er merket med Førstegangsvitnemål Poenggrensene i kvote for førstegangsvitnemål vil normalt være noe lavere enn i ordinær kvote.

10 Særordninger: • Realkompetanse: For søkere over 25 år som ikke har studiekompetanse • Særskilt vurdering: For søkere som har studiekompetanse, men som på grunn av særskilte forhold ikke har en poengsum som gir et riktig bilde av sine kvalifikasjoner, kan få en særskilt vurdering til en noe høyere poengsum • Dispensasjon: Søkere som er yngre enn 25 år i opptaksåret, kan i helt spesielle tilfeller få innvilget dispensasjon fra enkelte krav til generell studiekompetanse • Betinget opptak: Dersom søker var syk under eksamen kan det gis betinget opptak (hvor utsatt eksamen i august/september må bestås). Gjelder ikke for stryk uten dokumentert sykdom

11 Studier i Grimstad Lokalt Opptak • Forkurs Grimstad • Forkurs Kristiansand (Kvadraturen skolesenter, opptak administreres i Grimstad) • Y-vei bygg, data, elektronikk, fornybar energi, fly, mekatronikk • TRES bygg, data, elektronikk, fornybar energi, fly, mekatronikk • Fagskole stort sett på bygg, mekatronikk og fornybar energi. • I tillegg: master og påbyggingsstudier

12 Opptakskrav : • Forkurs: • 1. Vg1 og Vg2 (grunnkurs og VK1) fra andre studieretninger i videregående skole (yrkesfag) i tillegg til studiespesialisering (allmennfag). • 2. Fullført videregående skole med generell studiekompetanse, uten den nødvendige kompetansen i matematikk og fysikk. • 3. Grunnskole og minst 5 års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis). • 4. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere norsk med min. Norsk språkprøve 3 skriftlig og muntlig. • Y-vei: • 1.Vg1 og Vg2 (grunnkurs og VK1) og relevant fagbrev til den ingeniørutdannningen du søker på.

13 • TRES: • Generell studiekompetanse (GSK) • Fagskole: • Relevant linje fra toårig fagskole (teknisk) • Ingeniørutdanning: • GSK med R1, R2 (2MX, 3MX) og Fysikk 1 (2FY) • Ettårig forkurs • GSK + realfagskurs evt TRES • Fagskole med matte og fysikk evt med norsk

14 • Studiestart TRES, Y-vei og fagskole: • Studiestart på TRES/Y-vei/fagskole er 24. juni. Kurset starter med matematikk oppgradering tilsvarende R1. Kurset varer i 6 uker og avsluttes med en eksamen som må bestås før studenten kan fortsette i august. Stryker studenten må de avslutte studiene. • Har søkeren R1 (2MX) eller S1 og S2 (2MS og 3MS) slipper de første delen av sommerkurset. Da har studenten ordinær studiestart i august.

15 Studiespesifikke spørsmål • http://www.uia.no/portaler/student/hjelp_og_veiledning/studieveiledning http://www.uia.no/portaler/student/hjelp_og_veiledning/studieveiledning • Oversikt over studier i Samordna opptak finnes her: • https://sok.samordnaopptak.no/studier https://sok.samordnaopptak.no/studier • Oppdatert utgave for 2014 kommer i løpet av januar

16 Søkerens ansvar!! • Skal en søker ettersende dokumentasjon innen 1. juli må hun sende inn følgeskjema ( vi kan ikke vite at søker skal sende inn dokumentasjon) • Sjekk at du har elektronisk vitnemål: Selv om skolen skal sørge for at elektroniske vitnemål er på plass, er det søkers ansvar å kontrollere at det faktisk er det. Sjekk i nettsøknaden, og ta kontakt med skolen hvis noe er feil • Følge med på e-post/ telefon, også på ferie. Det er søkers ansvar å sørge for at vi har riktig dokumentasjon innen fristen 1. juli • Følg med, og les alle e-poster og tekstmeldinger! • Husk å svare på studietilbud /ventelisteplass innen fristen

17 www.samordnaopptak.no Opptakskontoret Universitetet i Agder: Nettsider: www.uia.no/opptak E-post: opptak@uia.no Opptakstelefonen: 38 14 15 64


Laste ned ppt "Studentambassadører 2013/14 14. November 2013 Opptak v. Karen H. Halvorsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google