Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiverdagen 13. mars 2014 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014 Camilla Haugland Seksjonssjef - Seksjon for opptak og tilrettelegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiverdagen 13. mars 2014 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014 Camilla Haugland Seksjonssjef - Seksjon for opptak og tilrettelegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiverdagen 13. mars 2014 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014 Camilla Haugland Seksjonssjef - Seksjon for opptak og tilrettelegging

2 Agenda •Frister og fremgangsmåte ved søknad •Hvor finner søkerne informasjon? •Opptaksregelverk, kvalifisering og rangering •Endringer i årets opptak vil bli fremhevet: •Små endringer i nettsøknaden •Noen regelverksendringer

3 Søknadsfristen •15. april •NB: 1. mars for søkere med: •dokumenterte grunner for tidlig opptak •dokumenterte grunner for særskilt vurdering •må ha generell studiekompetanse •må dokumentere forhold (sykdom, funksjonshemming, ulykke eller annet) som har påvirket karakterene fra videregående skole •det er ikke sannsynlig å få tilbud om studieplass om man ligger mange poeng under poenggrensen, søkere må ha likeverdige ferdigheter og kunnskaper med andre som får tilbud om opptak •videregående utdanning fra land utenfor Norden •ønske om opptak på grunnlag av realkompetanse •Søkere over 25 år som ikke har generell studiekompetanse. Hvert lærested definerer nødvendige kvalifikasjoner for sine studier •søknad til Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT •Søknadsfristen for IB er fra i år 15. april

4 Fremgangsmåte ved søknad •Alle må søke via nettsøknad på SOs nettsider: http://www.samordnaopptak.no/info/ http://www.samordnaopptak.no/info/ •Brukerveiledning for nettsøknad på SOs nettsider: http://www.samordnaopptak.no/info/pdfer/veiledni ng-2014.pdf http://www.samordnaopptak.no/info/pdfer/veiledni ng-2014.pdf •Søkere som trenger mer hjelp til utfylling kan kontakte SO eller et lærested som deltar i opptaket. Ved UiO: KnutepunktetKnutepunktet

5 Innsending av dokumentasjon •SØKER SELV ANSVARLIG! •Søkere må selv skrive ut følgeskjemaet fra nettsøknaden og sende til saksbehandlende lærested sammen med dokumentasjonen sin •Søkere med e-vitnemål i NVB ser disse i nettsøknaden. De samme vitnemålene er tilgjengelige for lærestedene og trengs ikke sendes inn •Ikke alle vitnemål blir importert i NVB •Søker varsles via e-post hvis et nytt elektronisk vitnemål gjøres tilgjengelig i nettsøknaden

6 Innsending av dokumentasjon •Må søkeren sende inn følgeskjema? –Hvis vitnemål som ligger/kommer elektronisk er det eneste søkeren skal dokumentere, trenger ikke vedkommende å sende inn følgeskjema –Har søkeren annen dokumentasjon som ligger til grunn for søknaden, må denne sendes inn sammen med følgeskjemaet innen frist for innsending •Det er søkerens ansvar å forsikre seg om at vitnemål er tilgjengelig for saksbehandlende lærested innen 1. juli. Har ikke søkeren fått e-vm i god tid før da, må papirkopi sendes inn

7 Innsending av dokumentasjon •Det er ikke krav om bekreftede kopier, men kopiene som sendes inn må være tydelige og lesbare. Unntak: søkere med utenlandsk utdanning må se på Samordna opptaks nettsider under sitt land om det er krav om bekreftede dokumenter/official transcripts: http://www.samordnaopptak.no/info/utenlan dsk_utdanning/

8 Innsending av dokumentasjon •Dokumentasjonen må sendes inn via post – det er ikke mulig å sende den som vedlegg til e-post •Søker må i nettsøknaden samtykke til å vise frem originaler på forespørsel •Hvis det er noen mangler ved dokumentasjonen som sendes inn, får søkeren en e-post. Viktig å følge med på e- postadressen som oppgis i nettsøknaden!

9 Innsending av dokumentasjon •http://www.samordnaopptak.no/info/soke/sok eprossesen/riktig-dokumentasjon/index.htmlhttp://www.samordnaopptak.no/info/soke/sok eprossesen/riktig-dokumentasjon/index.html •Klikk på kategoriene i venstremenyen for eksempler på hvordan ulike typer dokumentasjon skal se ut

10 Utdrag fra nettsøknad 11

11 Viktige datoer i opptaket •20. mars: Frist for å sende inn følgeskjema for 1. mars-søkere •10. mai: Frist for å sende inn følgeskjema for 15. april-søkere •1. juli: Omprioriteringsfrist: Frist for å endre rekkefølgen på søknadsalternativene •1. juli: Ettersendingsfrist: Gjelder kun dokumentasjon på utdanning som blir avsluttet våren 2014 12

12 Viktige datoer i opptaket •20. juli: Hovedopptak/tilbud – Svar blir publisert i nettsøknaden 26. juli: Svarfrist hovedopptaket – Søker må takke ja eller nei til eventuelle tilbud i nettsøknad •20. juli kl. 9: ‘Ledige studieplasser’ åpner Husk elektronisk ID! Åpent både for nye og eksisterende søkere. Oversikt legges ut 19. juli kl. 9 •29. juli: Nasjonalt suppleringsopptak 13

13 Hvor finnes søkerinformasjon? •Nettsøknad og all generell informasjon på Samordna opptaks nettsider: http://www.samordnaopptak.no/info/ http://www.samordnaopptak.no/info/ •Informasjon om studietilbudet v/UiO •i studiekatalogen •på UiOs nettsider •i tabellen over studier og læresteder hos Samordna opptak: http://www.samordnaopptak.no/studier

14 Søkerhåndboka •Søkerhåndboka trykkes ikke opp lenger All informasjon som før sto her finnes på: http://www.samordnaopptak.no/info/ •Det ligger en PDF-versjon som kan skrives ut på denne siden: http://www.samordnaopptak.no/info/pdfer/studieoversik t_2014_laerested_endelig.pdf

15 Samordna opptaks nettsider •SO fikk nye nettsider til fjorårets opptak •Ny informasjonsstruktur, med bare fire menyvalg fra forsiden •Tydeligere prioritering av innhold, ønsker å gjøre temaene som er viktigst for brukerne lettest tilgjengelig •Alle sider skrevet etter klarspråkprinsipper •Ny grafisk profil og logo

16 Opptaksregelverk •Regelverket er gitt av Kunnskapsdepartementet (forskrift om opptak til høyere utdanning)forskrift om opptak til høyere utdanning •Regulerer bl.a. bestemmelser om kvalifisering (opptakskrav): Normalt krav om generell studiekompetanse ENTEN VGS Vitnemål som gir studie- eller yrkes- kompetanse ELLER 23/5 23 år eller eldre & 5 års fulltids praksis og/eller utdanning OG FAG norsk 393t engelsk 140t matematikk 224t naturfag 140t samfunnsfag 84t historie 140t

17 Opptaksregelverk •Noen studier har krav om spesielle opptakskrav i tillegg, som oftest fag fra videregående skole •Spesielle opptakskrav ved UiO: Informasjon i studiekatalogen, på SOs nettsider og på UiOs nettsider: eks: matematikk og økonomieks: matematikk og økonomi •NYTT: Fra og med årets opptak blir det gitt 0,5 språkpoeng for hver av programfagene Gresk I, Gresk II, Latin I og Latin II •Revisjon av omregningstabell for IB er utsatt. For årets opptak gjelder nåværende tabell: http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/ib/po engberegning/ http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/ib/po engberegning/

18 Rangering og kvoter •Kvote for førstegangsvitnemål •50% av studieplassene •21 år eller yngre i opptaksåret •Førstegangsvitnemål fra videregående skole •NB! Kun karakterpoeng fra førstegangsvitnemålet, inkl. språk- og realfagspoeng (maks 4) regnes med. Maks 1,5 poeng per språk-/realfag •Ordinær kvote (alle søkere) •I tillegg til karakterpoeng regnes alderspoeng (maks 8, 2 i året fra fylte 20) og tilleggspoeng for høyere utdanning/ militær-/siviltjeneste el. folkehøgskole (maks 2) med •Får regnet med nye fag/forbedringer

19 •NB! Søkere som er kvalifisert i kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer samtidig i ordinær kvote (med tilleggspoeng/nye fag/forbedringer) •http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/. Klikk på «Slik regner vi ut poengsummen din» for mer informasjon om poengberegninghttp://www.samordnaopptak.no/info/opptak/

20 Poenggrenser •Oversikt over fjorårets poenggrenser finnes bl.a: –i tabellen over studier og læresteder på SOs nettsider: –på UiOs nettsider: eks: matematikk og økonomieks: matematikk og økonomi •Poenggrensen til et studium er den laveste poengsummen som ga tilbud på studiet i hver kvote i fjorårets opptak. Vi vet ikke hva årets poenggrenser blir!

21 Kontaktinformasjon UiOs kontaktpunkt for søkere er Knutepunktet Tlf. 22 85 82 00 (man-fre 10-15) E-post: studentinfo@admin.uio.nostudentinfo@admin.uio.no Nettside: http://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet. html http://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet. html


Laste ned ppt "Rådgiverdagen 13. mars 2014 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014 Camilla Haugland Seksjonssjef - Seksjon for opptak og tilrettelegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google