Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanse og lønn – innspill/ utfordringer i 2009-2010 Forutsetning og bakteppe: En arbeidsgiverorganisasjon, men tett dialog med kommunene som tjenesteyterne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanse og lønn – innspill/ utfordringer i 2009-2010 Forutsetning og bakteppe: En arbeidsgiverorganisasjon, men tett dialog med kommunene som tjenesteyterne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse og lønn – innspill/ utfordringer i 2009-2010 Forutsetning og bakteppe: En arbeidsgiverorganisasjon, men tett dialog med kommunene som tjenesteyterne (tilpasning avtaleverk): –Hva er felles/like utfordringer og behov for hele sektoren? –Hva er ulike utfordringer mellom kommunene? Lønn ett av mange virkemidler for å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse for gode tjenester (direkte tiltak og omdømmebygging) Kommunene håndterer utfordringen bra der all lønn fastsettes lokalt (kap. 3.4 og 5) Kap.4 hvor 88% (Bergen) av ansatte/årsverk får mesteparten av lønn fastsatt sentralt, er en betydelig utfordring Viktig: mandat tariffoppgjør (ang. kap.4) utformes hvert år, men er/må være langsiktig (forutsigbar lønnspolitikk/omdømme)

2 KS Forhandling -Tariff 2008 : 2009-2010 ? Mandat - forhandle etter hovedlinjene: En økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien situasjonen i konkurranseutsatt næringsliv kommunesektorens store utfordringer. kommunenes konkurranseevne i arbeidsmarkedet Den økonomiske rammen disponeres slik: ivareta balansen mellom sentrale justeringer og tilstrekkelig lokale midler for å sikre medlemmenes behov for å drive en aktiv lønns- og arbeidsgiverpolitikk. Målet er et oppgjør som: stimulerer kvalitet, innovasjon og innsats og bidrar til å gjøre kommunesektoren mer attraktiv å arbeide i. Med kompetanse i fokus!

3 Lønn og kompetanse 2008 Kommuneøkonomi: Tilførte mye i tertialrapportene + for 2009 (4,9%) Konkurranseutsatt sektor: ufaglært og faglært, kommunen delvis ledende? Viktig løft for helsearbeiderfaget i fremtid, men ”alt” på 2 år? Sektorens utfordringer: høyskole, kvinnedominerte utdanningsgrupper: fikk ikke løft sentralt i forhold til andre, heller ikke i 2009 Konkurranseevne: ikke attraktiv for de store utdanningsgruppene i forhold til stat og helseforetak – nødvendig prioritering lokalt Balanse sentrale justeringer og lokale behov for aktiv lønnspolitikk: avstand fagarbeider ca. 9% og generelt tillegg (lokale stillinger) 2,5%: ikke godt grunnlag for prioritering av lokale utfordringer Dessuten: kompetansekartlegging=regelstyring av lokalt nivå (oppfatning)? Dessuten: 2 lokalt normerte stillingskoder (konsulent og saksbehandler) utilsiktet (?) lønnstillegg 01.01.08 med betydelig forskjell mellom kommunene=regelstyring av lokalt nivå? Stimuler utvikling og kvalitet: resultat= fordelingspolitikk, ikke behovsrelatert

4 Lønn og kompetanse 2009-2010 KS har bra kunnskap om kommunene og vi har god dialog med KS i forkant, men systematisk refleksjon og åpen erkjennelse rundt resultatet/mandatet er viktig grunnlag for en effektiv, langsiktig strategi (oppretthold retorikken i mandatet, tilpasset kommuneøkonomien – ellers er det alltid lett å forklare/unnskylde resultatet hvert år med spesielle forhold/mekling). Kommuneøkonomi: lønnsoppgjøret 2009 allerede ferdig (unntatt pensjon)! Uheldig å ikke kunne justere på noe før i 2010, men DA må vi mene/gjøre det vi sier……? Hold fast på og tydeliggjør at endringene i avtaleverket i 2002 mot mer ramme- og lokalstyring var for å støtte opp under at tjenestene utvikles og leveres lokalt, med krav om kvalitet: balansegangen mellom regel- og utviklingsorientert lønnspolitikk? Kap.4=ufaglært og faglært, inkl. lokalt normerte. Kap.5=høyskolekompetanse+, inkl. lokalt normerte Kap.3.4: alle ledernivåer Høyskole-/kvinnedominerte utdanningsgrupper må prioriteres i 2010 – hva med Lønnskommisjonens forslag om egen pott, i 2009? Ikke lønnssmitte p.g.a. finanskrisen? Hvordan unngå en forventet regelorientert kompetansekartlegging som blir et tapsprosjekt for kommunene (demotivering eller enorm tilleggsutgift), dvs. hvordan fokusere på faktiske kompetanseutfordringer/-behov innenfor budsjettrammene (ikke mulig innen april-2009)


Laste ned ppt "Kompetanse og lønn – innspill/ utfordringer i 2009-2010 Forutsetning og bakteppe: En arbeidsgiverorganisasjon, men tett dialog med kommunene som tjenesteyterne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google