Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI2020 Rettskilder og informasjonssøking -oppsummering Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI2020 Rettskilder og informasjonssøking -oppsummering Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI2020 Rettskilder og informasjonssøking -oppsummering Dag Wiese Schartum

2 Lang og omstendelig beskrivelse Emnet handler om hvordan forvaltningslover blir til, hvordan lovgivningsprosessen er styrt, hvordan lovtekstene er bygget opp (internt og mellom hverandre), og om de virker – eller ikke virker etter formålet. I tillegg blir konsekvenser av å gjennomføre lovvedtak drøftet; spesielt om muligheten for å automatisere anvendelse av forvaltningslover og konsekvensene for personvern. Emnet tar også opp spørsmål om søking og gjenfinning av lover og andre dokumenter på Internett.

3 Elementer i en strukturert beskrivelse Prosessen, steg for steg Hvordan prosessen blir styrt Søke/finne lover og andre dokumenter Særtrekk ved og krav til lovteksten Forholdet mellom lover Når brukes lover?Er virkningene etter formålene? Konsekvenser for personvernet Kan lovanvendelsen automatiseres? LovgivningsprosessenResultatetKonsekvensene

4 Når brukes lover? – Når legalitetsprinsippet krever det (varsomhet med forskrifter) – For å endre eksisterende lov – For å skape offentlighet, forutberegnelighet mv Prosessen, steg for steg – Mandat til utredningsgruppe eller lignende – Utredning – Høring – Lovproposisjon – Komitébehandling – Stortingsbehandling – Sanksjonering av Kongen i statsråd – Publisering i hht lov om norsk lovtidend (c/o Lovdata)

5 Styring av lovgivningsprosessen – Politiske føringer mv i mandatet – Utredningsinstruksen med veileder – Veiledere (Lovteknikkheftet, veiledning for utvalgsledere og –sekretærer) – Instrukser fra SMK (Om R-konferanser og Om Statsråd) – Grunnloven § 75 flg. – Stortingets forretningsorden – Lov om Norsk Lovtidend (med forskrifter)

6 Hvordan kan vi søke og finne lover? – Rettskilder og publicatio legis – Formidlingsrevulosjon – Fritekstsøk, søk i faste felt og henvisningsstrukturer Særtrekk ved og krav til lover – ForutberegLovspråk: Vaghet og skjønn. Kansellistilen. ”Definisjonssyken” – «standardelementer» – Lov som ramme for forskrifter (jf legalitets-prinsippet) – nelighet og gjennomsikkerhet

7 Er virkninger av lover i samsvar med formålene? – Etterkontroll av lover – Evaluering av lover En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av et regelverk med tanke på utforming, målrealisering, effekter og/eller utvikling og anvendelse Konsekvenser for personvernet – Vurdering av personvernkonsekvenser – Innebygget personvern – ”privacy by design” (og personvern som utgangspunkt – ”privacy by default”) Automatisert lovanvendelse – Automatiseringsvennlig lovgivning – Automatiseringsvennlig angivelse av faktum – Automatiseringsvennlig angivelse av behandlingsmåter – Faste regler versus skjønn

8 Hvordan kan hensynet til personvern ivaretas ved lovutredning og implementering? – Vurdering av personvernkonsekvenser – Innebygget personvern – ”privacy by design” (og personvern som utgangspunkt – ”privacy by default”) Hvordan kan/bør en ta hensyn til automatisert saksbehandling når lover skrives? – Automatiseringsvennlig lovgivning – Automatiseringsvennlig angivelse av faktum – Automatiseringsvennlig angivelse av behandlingsmåter – Faste regler versus skjønn

9 Noen avsluttende ord om eksamen 13. november kl. 10.00, 4 timer skriftlig eksamen Det finnes bare to tidligere oppgave som gir riktige forventninger Oppgaven vil ha 2 – 4 deler som alle må besvares Det gis ikke oppgaver som kun er basert på forelesningspresentasjoner, men slike presentasjoner er klart relevante Vektlegging av emner ved eksamen vil gjenspeile vektleggingen i undervisning/pensum Det er tillatt å ha med seg lover og forskrifter (lovsamling, særtrykk), men dette vil neppe ha stor betydning for prestasjonene Dersom oppgaveteksten forutsetter tilgang til lovtekst e.l., deles dette ut som del av oppgaven Husk å les oppgaveteksten godt og bruk tid på å disponere før du skriver besvarelsen Er oppgaveteksten uklar: Prøv alltid å forstå den slik at den gjelder sentrale spørsmål i pensum; forklar og begrunn din fortolkning ? kommer på trøsterunde ca kl 10.15 Eksempler (reelle eller konstruerte) og figurerer (i kombinasjon med tekst) er alltid populært blant sensorene! Legg ved disposisjonen dersom du ikke rekker å skrive ferdig


Laste ned ppt "DRI2020 Rettskilder og informasjonssøking -oppsummering Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google