Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av rettslige beslutningssystemer, oversikt over emnet og presentasjon av ”Fra lovtekst til programkode” Utvikling av rettslige beslutningssystemer,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av rettslige beslutningssystemer, oversikt over emnet og presentasjon av ”Fra lovtekst til programkode” Utvikling av rettslige beslutningssystemer,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av rettslige beslutningssystemer, oversikt over emnet og presentasjon av ”Fra lovtekst til programkode” Utvikling av rettslige beslutningssystemer, oversikt over emnet og presentasjon av ”Fra lovtekst til programkode” Dag Wiese Schartum

2 Bakgrunn ”Rettssikkerhet og systemutvikling i offentlig forvaltning” (1993) – Analyserte resultater fra virkelige systemutviklingsprosjekter der rettskilder var transformert til kode – ”Leste jussen ut av koden” og foretok ”baklengs systemutvikling” – Viste at det lå mer/annet rettslig innhold i programkoden enn i de underliggende rettskildene – Viste at koder som var i aktiv bruk inneholdt rettslige feil – Utviklet systematikk mv for å beskrive og forstå den delen av systemutviklingen som kan sies å ha rettslig innhold ”Fra lovtekst til programkode” (1998, 2000) var et forsøk på å gå motsatt retning enn tidligere og ta utgangspunkt i ”forlengs systemutvikling” av rettslige beslutningssystemer – Klarere normativ tilnærming – Noe videreutvikling av begreper og systematikk – I stor grad konsentrert om selve transformeringsprosessen ”Fra lovtekst til programkode” (2011) er utkast som skal danne grunnlag for en fullt utbygget framstilling i 2012 (deretter revisjonspause) – Håper dette seminaret kan gi meg ”motstand” som kan hjelpe meg å skrive en bedre framstilling i 2012!

3 Generelt om 2011-utgaven Vesentlige endringer – Alle deler fra 2000 er med, men er grundigere behandlet – Ny og stor vekt på ”innramming”, dvs. på rettsdogmatiske spørsmål; fordi det i dag er langt mer rettslig regulering med direkte relevans for utvikling av rettslige beslutningssystemer – Mer vekt på systemutvikling som regelverks- utvikling (men kan åpenbart utvides ytterligere)

4 Oversikt over framstillingen A) Prosjektetableringsfasen (kapittel 3) B) Fasen for innsamling av rettskilder (kapittel 4) C) Innrammingsfasen (kapittel 5) D) Fase for aktøranalyse og systemavgrensing (kapittel 6) E) Spesifiseringsfasen (kapittel 7) F) Fase for utvidende analyser (kapittel 8) G) Dokumentasjonsfasen (kapittel 9) H) Fase for regelverksutvikling (kapittel 10) Begrunnelser for å systematisere i faser: Klart avgrensede aktiviteter gir grunnlag for klar organisering og klare ansvarsforhold Faser gir framstillingsmessige fordeler fordi det til en viss grad forenkler Problemer med å systematisere i faser: Kan bare benyttes med forbehold om rekkefølge av og forbindelse mellom ulike oppgaver Flere av oppgavene burde snarere være utført parallelt enn sekvensielt, og iterasjon er nødvendig

5 Kommentarer til innrammingsfasen Delvis som å legge puslespill med list og makt Jf. manglende juridisk interoperabilitet Det eksisterer en rekke relevante regelverk, men et stort design og avklarende sammen- henger mangler Det er f.eks. forbedringspotensialer vedr.: Krav til formål jf. legalitetsprinsippet Krav til saksutredning/kvalitet, jf. arbeidsdeling Krav til brukergrensesnitt og brukerstøtte Det er også et savn at rettslige relevante deler av systemutvikling ikke er mer direkte gjenstand for transformering

6 Kommentarer til spesifiseringsfasen Noen utfordringer – Framstillingen er kun basert på gamle undersøkelser + generell kjennskap til lovgivning og rettssystemet – Større grad av oppdatert kunnskap om praksis hadde vært en fordel – Framstillingen er likevel ment å være normativ, dvs. praksis kan ikke nødvendigvis være avgjørende for hva som faktisk blir anbefalt – Spesifiseringsarbeider er så omfattende og innfløkt at små eksempler ikke gir riktig inntrykk av hva som er de reelle utfordringene – Særlovgivning er så variert at det er vanskelig å vite hvor godt vektlegginger og eksempler i framstillingen treffer faktiske behov


Laste ned ppt "Utvikling av rettslige beslutningssystemer, oversikt over emnet og presentasjon av ”Fra lovtekst til programkode” Utvikling av rettslige beslutningssystemer,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google