Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte ved NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte ved NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte ved NTNU

2 2 Vi ønsker å bli? ”Norges mest veldrevne økonomifunksjon innenfor det offentlige for å støtte opp under forskning, utdanning, formidling og nyskapning”

3 3 NTNUs strategi Mål: Forskning Forskningen ved NTNU skal holde høyt internasjonalt nivå innenfor alle disipliner. Utvalgte styrkeområder skal ligge på internasjonalt toppnivå. Relevans, spisskompetanse og tverrfaglig samarbeid skal kjennetegne NTNUs forskning. For å styrke kvaliteten i forskningen må NTNU aktivt søke samarbeid og allianser med fremragende fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Indikatorer: 35% økning av den ekstern finansierte forskningen 100% økning av EU finansiert forskning

4 4 Omsetning eksternt finansiert aktivitet, inflasjonsjustert Økning på 238 mill i perioden 2002 – 2007

5 5 Noen utfordringer

6 6 Avsetninger per fakultet Fakultetene og VM har brukt til sammen 120 mill mindre enn budsjettert i 2007.

7 7 Avsetninger innenfor BOA(EFV) Bygger seg opp avsetning også innenfor den EFV! Per 31.12.2007: Prosjektgjeld på 438 mill

8 8 Hvordan skal vi støtte opp under NTNUs visjon – økonomifunksjones posisjon Vi utvikler HELE økonomifunksjonen til NTNU: –Kompetanse løft –Utvikler effektive og avklarte arbeidsprosesser mellom nivåene ved NTNU. –Effektive og veldrevne system som støtter opp under våre arbeidsprosesser for alle nivåene.

9 9 Oppsummert Dere som lokal prosjektstøtte er veldig viktig for at NTNU skal nå sine strategiske mål Dere er veldig viktig for at vi skal få bedre økonomisk styring på våre prosjekt og at vi etterlever regelverket på området. Dere er veldig viktig for at det vitenskapelige personalet skal lykkes mht sin ekstern finansierte virksomhet VIKTIG AT DERE HAR ET FAGLIG STED HVOR VI I FELLESKAP KAN UTVIKLE MÅTEN VI DRIVER EKSTERN FINANSIERT VIRKSOMHET VED NTNU.


Laste ned ppt "1 Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte ved NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google