Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EXFAC03-MVIT Marshall McLuhan: ”Mennesket og media”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EXFAC03-MVIT Marshall McLuhan: ”Mennesket og media”"— Utskrift av presentasjonen:

1 EXFAC03-MVIT Marshall McLuhan: ”Mennesket og media”

2 Mediumteoretiske teser formulert av McLuhan
“The medium is the message” Den utvidede mediumdefinisjonen, klokker, klær, tallene Mediets materiale, heller enn dets innhold Medier som årsak, sivilisasjon(s-endring) som effekt

3 McLuhans samtid Politisk: kald krig
Motkulturene: borgerrettighetsbevegelse, feminisme, miljøvern, hippiebevegelse Mediemettet samfunn McLuhans nisje: oversikt og visjon i en uoversiktlig tid Rettet mot et bredt publikum, mer enn mot akademia

4 McLuhans stil Konstaterende, ikke pro et contra
Innsikt gjennom metaforikk og neologismer Collage-preget, ukonvensjonell Repetitiv, ikke kumulativ Profetisk, samtidsdiagnostisk

5 Strukturen i ”Mennesket og media”
Innledning og kap. 1: Bokas hovedbudskap Kap. 2-7: Hovedteser i forlengelse av hovedbudskapet Kap. 8-33: Eksempelkapitler. Implisitt kronologi. Men merk: sterk tendens til gjentakelse av hovedbudskapet, med variasjoner

6 Innledning “Etter tre tusen år med “eksplosjoner”, dvs. sprengninger og utvidelser ved hjelp av enkeltstående teknologier, har den vestlige verden nå begynt å “implodere”, dvs. trekke seg sammen. Under de mekaniske tidsaldre har vi forlenget våre legemer til rommet. I dag har vi etter mer enn hundre år med elektrisk teknologi forlenget selve vårt sentralnervesystem, slik at det omfavner hele kloden og avskaffer tid og rom, iallfall på vår egen planet.” (Mennesket og media, s. 6)

7 Utlegning Teknologiers iboende egenskaper som fundamentalt faktum
Sivilisatoriske stadier oppkalt etter teknologier Teknologier som forlengelse av menneskekroppen Nåtiden som inngangsport til en global omveltning

8 Iboende egenskaper Ikke i innholdet: elektrisk lys er et medium, men har ikke innhold Innhold “henger etter” medium: den skrev ne tekstens innhold er det talte ord, TVs innhold er radio og film “…innholdet i et hvilket som helst medium er alltid et annet medium.” (9)

9 ”Varme” og ”kalde” medier
”En sansefornemmelse med høy definisjon” (mye informasjon) Lav deltakelse; spesialisert, for få Eks: skrift, fotografi Overført eks: bymenneske, hot jazz Kald Sansefornemmelse med lav definisjon (lite informasjon) Høy deltakelse; intuitivt, for alle Eks: tale, tegneserie Overført eks: bonde, cool jazz

10 Medier og sivilisasjoner
Tradisjonssaamfunnenes kalde medier (eks. hieroglyffer, tale) gir et intuitivt deltakersamfunn med høy stabilitet Typografisamfunnet (eks. bok, avis) gir et rasjonalistisk spesialistsafunn med dynamisk preg Det elektriske/elektroniske samfunnet (eks. radio, TV) gir på ny en bevegelse mot det deltakende og intuitive, men nå på global basis

11 Profetisk samtidsdiagnose
“Implosjon”: mekanisk ekspansjon etterfølges av en “implosjon”: noe mer statisk og varig Allmenngjøringen av informasjon: alle kan vite alt om alle Ekstrem utvikling av iboende egenskap ved mediene: de ekspanderer kroppen For å kontrollere ekspansjonen forestiller vi oss mediet som noe annet enn oss selv (vi “amputerer det” og oppnår “narkose”) Erkjennelse av medienes kraft er nøkkelen til å takle framtiden

12 McLuhans betydning Kritikken av medienes begrensninger: Neil Postman og fjernsynet Medienes makt over tanken og kommunikasjonen: Jean Baudrillard og postmodernismen “Den globale landsbyen”: globalisering og nettverkssamfunn


Laste ned ppt "EXFAC03-MVIT Marshall McLuhan: ”Mennesket og media”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google