Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer

2 Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen. Tror på en god vintersesong med en svak norsk kronekurs Ekspertpanelet sammensatt av norsk og utenlandsk reiselivsnæring har langt høyere forventninger ved inngangen til årets vintersesong, enn de på lenge har hatt før en vinter. Etter tidenes beste sommersesong, med en økning fra utlandet* på ti prosent, ser næringen lyst på vinteren. Litt under halvparten av dem som deltok i Innovasjon Norges Turistbarometer tror at årets vinter blir bedre enn fjorårets og 41 prosent tror at sesongen blir tilnærmet likt. I lys av optimismen må det legges til at kun 36 prosent av dem som deltok i undersøkelsen faktisk hadde en omsetningsøkning/trafikkøkning vintersesongen 2014 som er den de blir bedt om å sammenligne med her. Optimismen er jevn fordelt mellom ulike tilbydere. Både de som tilbyr tradisjonelle skiferier, og de som tilbyr Nord-Norge med Nordlys, ser lyst på vintersesongen. * Kommersielle gjestedøgn

3 3 Ved inngangen til vintersesongen tror 45 prosent av dem som deltok i undersøkelsen at årets vinter blir bedre enn i fjor, mens 41 prosent venter en tilnærmet lik sesong. Kun 14 prosent tror på en nedgang i vinter. Forholdet mellom forventet trafikk og reel trafikk Sommersesongen ble mye bedre enn ventet for dem som deltok i undersøkelsen Kilde: Norges Turistbarometer

4 Bedre forventninger enn på lenge Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? Kilde: Norges Turistbarometer

5 Større sprik blant de utenlandske respondensene De utenlandske respondentene som består av turoperatører og transportører er noe mer delt i forventningene, enn det norsk reiselivsnæring er. 44 prosent tror at årets sesong blir bedre enn fjorårets, mens 20 prosent tror at årets sesong blir dårligere. Norsk næring er langt mer positiv. Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? Kilde: Norges Turistbarometer

6 Forventninger per ferietype Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? Kilde: Norges Turistbarometer

7 Forventing per land Etter en nedgang fra Danmark på 18 prosent i fjor vinter, er det positivt at 64 prosent av respondentene fra Danmark har tro på en økning i vinter. Danmark er det største og viktigste utenlandsmarked, med en andel på 22 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i fjor vinter. Etter en god økning fra Sverige de siste vintersesongen og en økning på 6 prosent i fjor, er forventingen forholdvis moderat. 40 prosent tror at årets vinter blir lik som i fjor, mens 60 prosent tror på en nedgang. Sett i lys av en økning på 7 prosent fra Storbritannia i fjor vinter, er prognosene gode. 66 prosent tror på et bedre volum eller det samme som i fjor. Optimisme også fra Sør-Europa. Kilde: Norges Turistbarometer

8 Forventinger per bransje Kilde.: Norges Turistbarometer

9 Tilbakeblikk på vintersesongen 2014 Antall norske og utenlandske kommersielle gjestedøgn i vintersesongen 2014. Totalt og fordelt på landsdel

10 Norske og utenlandske kommersielle gjestedøgn vinter 2013-2014 Nord-Norge + 19 % fra utlandet, mens Østlandet (– 5 %) og Fjord Norge (– 3 %) hadde færre utenlandske gjestedøgn sammenlignet med vintersesongen 2013 Vintersesongen =desember-april. Kilde: SSB Endring vinter 2013-2014 Totalt: -4 % Norge: -5 % Utlandet: 0 %

11 Andel utenlandske gjestedøgn Kilde: SSB

12 Til tross for nedgangen, representerte dansker og svensker 42 prosent av alle utenlandske gjestedøgn vinteren 2014. På en tredjeplass er briter med en andel på 12 prosent. Kilde: SSB

13 13 Bakgrunn og metode Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut og var tilgjengelig i perioden 7. november – 9. desember 2014. 127 deltok i undersøkelsen. Hensikten med Turistbarometeret er å gi en oversikt over forventet trafikkutvikling fordelt på markeder og bransjer. De som deltar i undersøkelsen har i løpet av de siste 12 måneder vært med i Innovasjon Norges kampanjer og aktiviteter, med unntak av de norske incoming operatørene. Ekspertpanelet er sammensatt av representanter fra reiselivsnæringen i inn- og utland. Disse representerer turoperatører, incoming-operatører, overnattingsbedrifter, transportører, cruise, aktivitets- og attraksjonsbedrifter, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt Innovasjon Norges markedssjefer i de respektive markeder. Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året, før sommer- og vintersesongen. Dette er den 24. gang Norges Turistbarometeret gjennomføres.


Laste ned ppt "Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google