Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av rettslige beslutningssystemer: Innsamling og bearbeiding av rettskilder Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av rettslige beslutningssystemer: Innsamling og bearbeiding av rettskilder Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av rettslige beslutningssystemer: Innsamling og bearbeiding av rettskilder Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Oversikt og plasseringen av arbeidet med innsamling mv av rettskilder §§§ 00101 01011 A )Prosjektetableringsfasen (kapittel 3) B )Fasen for innsamling av rettskilder (kapittel 4) C )Spesifiseringsfasen (kapittel 5) D )Systemavgrensingsfasen (kapittel 6) E )Dokumentasjons- og regelrevisjonsfasen (kapittel 7)

3 Om rettskilder –Hva rettskilde(faktorer) er –Rettskildenes funksjon i systemutviklingen Utgjør den rettslige rammen for arbeidet Utgjør grunnlaget for systemets rettslige innhold Kan inngå i begrunnelsestekster Kan inngå i støttefunksjoner for brukere Kan inngå i et parallelt rettslig tekstsystem

4 De fire hovedtrinnene i arbeidet med rettskildene frem til analyse (klargjøring) Begrunnelse: Fullstendighet, stabilitet over tid, gjennomsiktighet 1 Valg av grunnlagssystem (hvilke pålitelige informasjonssystemer kan vi gjøre bruk av?) 2 Utvalg av rettskilder fra grunnlagssystemet/-systemene (hva skal velges ut og hvorledes skal utvalget skje?) Subjektivt utvalg?Nei! Anvendelse av ”utvalgskriterier”?Ja! Benytte mest mulig stabile og vurderingsfrie kriterier: Type rettskilde, tidsangivelser, ansvarlig organ, hjemmel osv Eksempler: ”Alle forskrifter gitt med hjemmel i ligningslovens kapittel 6.” ”Alle høyesterettsdommer som det er vist til i etaten [X]s arkiv [Y] og som i fulltekstversjonen inneholder henvisning til lov [a] og forskrifter [b, c eller d]” fortsettes...

5 De fire hovedtrinnene i arbeidet med rettskildene frem til analyse (fortsatt) 3 Organisering i ”dokumentrekker” NOUOt.prp.Innst. O. og L. (lovvedtak) forskrift(er)høringsbrev mvInstrukser om rettsanvendelsen dommer forvaltningspraksis fortsettes...

6 De fire hovedtrinnene i arbeidet med rettskildene frem til analyse (fortsatt) 4 Innarbeiding av faste strukturer: Henvisninger innen dokumentet Henvisninger til andre dokumenter Henvisninger og bruk av legaldefinisjoner § 2-4. Avtaler om arbeidstakere mv. på kontinentalsokkelen Bestemmelsene i EØS-avtalens vedlegg VI nr. 1 og 2 (Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 mv.) om rettigheter og plikter får tilsvarende anvendelse på en arbeidstaker mv […] § 1-8. Arbeidstaker Med arbeidstaker menes i denne loven enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Henvisning …Og da skulle alt være klart for nærmere fortolkning og spesifisering av programkoden!


Laste ned ppt "Utvikling av rettslige beslutningssystemer: Innsamling og bearbeiding av rettskilder Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google