Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Hvordan lykkes som småbedriftsledere og bønder ? Muligheter/trusler og viktige suksessfaktorene i årene som kommer" Lars Morten Rosmo, leder Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Hvordan lykkes som småbedriftsledere og bønder ? Muligheter/trusler og viktige suksessfaktorene i årene som kommer" Lars Morten Rosmo, leder Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 "Hvordan lykkes som småbedriftsledere og bønder ? Muligheter/trusler og viktige suksessfaktorene i årene som kommer" Lars Morten Rosmo, leder Sør-Trøndelag Bondelag

2 Hva er sørtrøndersk landbruk? Stor matproduksjon, eksporterer store mengder melk og kjøtt til Østlandet Delvis et godt fagmiljø; sterkest på melk, storfekjøtt og sau 3160 aktive bønder, hvorav knapt 1100 melkeprodusenter Melk og storfekjøtt står for nær 80 % av verdiskapingen i fylket Økende antall bedrifter med lokalforedling, service, turisme…. Og det er nesten 4.000 gårder uten aktiv drift der det bor mennesker.

3 Landbrukseiendommer

4 Viktigste rolle 1.Produsere mat og mer mat enn før 2.Bruke lokale ressurser i matproduksjonen: –Areal –Kompetanse –Kapital 3.Produsere et større og mer variert omfang av andre varer og tjenester –Realisere de menneskelige ressurser på bygda –Realisere andre naturresurser på bygda

5 Potensiale -Økt verdiskaping av energiproduksjon -Bioenergi (Biogass, ved/flis/osv), småkraft i vassdrag, vindkraft -Nasjonale rammevilkår, regionale strategier? -Økt verdiskaping utmarka -Reiseliv, jakt, fiske -Regionale strategier? -Øke lønnsomheten i produksjonen av melk, kjøtt, osv.: –Nasjonale rammevilkår – Regionale og lokale rammevilkår (arealressursen) –Regional verdiskaping -Øke mangfoldet av næringsvirksomhet fra gården -Evner og interesse hos eiere -Samarbeide med naboer (også ikkebønder)

6 Kompetansen (den menneskelige ressurs ) Det er mennesker som bringer verden framover, mennesker med kunnskap, tiltakstro og initiativ. Slike bygdemennesker trenger vi! Unge bønder i Sør-Trøndelag har høy utdannelse og kompetanse på mange områder Unge bønder i Sør-Trøndelag har lite landbruksutdannelse Unge bønder har inntekt og interesser utenom gårdsdrifta

7 Hva er din høyeste fullførte utdanning? (etter viktigste produksjon)

8 Har du arbeid utenfor gården i dag? (etter viktigste produksjon)

9 Har du noen form for formell landbruksutdanning (etter viktigste produksjon)

10 Kompetanse Hvordan realisere og utvikle kompetansen til de ca. 6.000 voksne som bor på aktive bruk? Hvordan realisere og utvikle kompetansen til de nesten 10.000 voksne sørtrøndere som bor på gård på bygda men leier ut jorda? Hva kan økt kompetanse bidra med når det gjelder økt verdiskaping i landbruket og andre bygdenæringer?

11 Skjetlein grønt kompetansesenter Arena for: – Kurs og konferanser – Samhandling og samarbeid – Kompetanse-, kunnskaps og næringsutvikling – Forskning og nyskaping – Veiledning og rådgiving

12 ”Ny” skole på Skjetlein Fylkestinget har vedtatt rehabilitering og nybygg på Skjetlein videregående skole med en kostnadsramme på kr 130 mill Ferdigstilles til skoleoppstart høsten 2013 Fylkestingets bidrag for å løfte landbruket i regionen: – ”Nye Skjetlein vgs”: kr 130 mill – Etablering av SGK: kr 40 mill – Oppgradering av veien Nypan – Skjetlein: kr 8,5 mill kr Sterkt fokus på samarbeid og synergieffekter mellom SGK, skolen og grønne næringer

13 Kompetanseløft for trøndersk landbruk Mål for hovedprosjektet: - Utvikle en mer tidsriktig utdanning - Samkjøre og utvikle etterutdanning, rådgivingstjenesten og grønn FOU. - Målgruppe: bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere og de som ønsker seg inni næringa. Overordna mål: Økt konkurransekraft i Trøndersk landbruk

14 Rammebetingelser Fokus på eksterne rammebetingelser som tilskudd og reguleringer. Lite fokus på interne rammebetingelser som egen kompetanse, egne ressurser og eget mentalt og økonomisk handlingsrom. Eksterne rammebetingelser gis større forklaringskraft i resultatvurderinger innenfor landbruket enn ellers i næringslivet ResultatPrestasjonRamme- betingelser =X

15 Produkt –Et produkt er en vare eller tjeneste som (også i landbruket): dekker et behov og som er presentert for kunden til: –rett tid, –rett sted, –rett mengde, –rett kvalitet, og til –rett pris……. Forbrukertilfredshet fører til politisk støtte.

16 Utvikling og omstilling De gode ideene bør være forankret i egne ressurser og i konkrete markedsbehov Bevissthet om egne styrker og svakheter øker sannsynligheten for å lykkes Kunnskap om markedet, konkurrentene, behov og kjøpekriterier kreves for å redusere risiko En nøktern og gjennomarbeidet forretningsplan vil avgjøre om du skal starte eller ikke

17 Trusler Manglende kompetanse Mindre aktive produsentmiljø Liten kapitaltilgang Konformitet – tradisjonell tenkning Manglende rekruttering

18 Muligheter -Mer Inn på Tunet -Mer Bygdeserviceaktivitet -Mer småskala matproduksjon -Økt reiselivsaktivitet -Økt utleie og annen bruk av ubrukt bygningsmasse -Økt energiproduksjon -Økt lønnsomhet i primærproduksjonen

19 Takk for meg


Laste ned ppt ""Hvordan lykkes som småbedriftsledere og bønder ? Muligheter/trusler og viktige suksessfaktorene i årene som kommer" Lars Morten Rosmo, leder Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google