Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skape vinnere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skape vinnere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skape vinnere

2 I dag: Innovasjon Norge Satsing på etablerere Hva sier Myndighetene?
Dette gjør Innovasjon Norge for gründere Case

3 Ett sted å henvende seg – der næringslivet er
Innovasjon Norge har distriktskontorer i alle Norges fylker og befinner seg der kundene er lokalisert. Innovasjon Norge har utenlandskontorer i mer enn 40 land – de viktigst markeder for dagens og morgendagens næringsliv. Alt på ett sted – pluss litt til. Alle virkemidlene fra de fire organisasjonene på ett sted. Og over tid vil også øvrige deler av det offentlige virkemiddelapparat finnes på samme sted. (forskningsrådet, designrådet, etc) Kontorer i alle fylker og i 30 land

4 En kundenær organisasjon
• Regional kunnskap om nærings- og samfunnsliv • Regional differensiering i Innovasjon Norges produkter og tjenester Vadsø Alta Tromsø Bodø Steinkjer Molde Trondheim Ålesund Tynset Førde Lillehammer All saksbehandling nær kunden Inngangsportal for avtalepartnerne: Norges Eksportråd Norges forskningsråd SIVA Norsk Designråd Nært samarbeid og avtaler med: Alle fylkeskommunene Sparebankforeningen Forvalter virkemidler fra 5 departementer Hermansverk Hamar Bergen Tinn Drammen Oslo og Akershus Tønsberg Stavanger Skien Sarpsborg Kristiansand Arendal Distriktskontor Lokalkontor

5 En markedsnær organisasjon
Brasil Canada Danmark Estland Finland Frankrike India Italia Japan Kina Korea Latvia Litauen Malaysia Polen Portugal Russland Singapore Spania Storbritannia Sverige Sør-Afrika Thailand Tsjekkia Tyrkia Tyskland Ungarn USA Vietnam - 41 kontorer i 34 land

6 Én inngangsdør for kundene
Regionale prioriteringer Kundens prosjekt Foredling Forstå Beslutte Innovasjon Norges mål og strategier

7 Visjon ”Vi gir lokale ideer globale muligheter”
Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skapervene og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen Innovasjon Norge, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor norges landegrenser.

8 Innovasjon Kreativitet er å skape noe nytt
Innovasjon er å gjøre noe med det

9 Hva innovasjon egentlig handler om
Finne muligheter Utvikle ideer Lede kreative mennesker Finne de beste måter å iverksette ideer på Fullføre prosjekter og planer Utnytte samarbeidsmuligheter Ta i bruk ny teknologi Kunne leve med usikkerhet og risiko Gjennomføre endringer Evne til læring Innovasjoner skjer der mennesker møtes

10 En innovasjon er en ide tiden er moden for
Kilde : Stortings prp 51 VIRKEMIDLER FOR ET INNOVATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV

11 Sagt på en annen måte: tørre å trå ut av det vante og ta en risiko

12 Hvorfor satse på etablerere
All innovasjon krever personer som er nyskapende og modige, slik etablerere må være Nyetableringer utfordrer etablerte aktører til nytenking, og benyttes til nyskaping i eksisterende Nyetablering kan være raskeste vei for å utnytte nye teknologiske og forretningsmessige nisjer EU satser stadig mer på etablerere - fremfor SMB

13 Dette sier Myndighetene:

14

15 … og dette:

16 Fra Soria Moria Erklæringen
Utvide ordningen med etableringsstipend til gründere i regi av Innovasjon Norge og utrede opprettelsen av en Gründer-bank. Sikre gründere og etablerere gode sosiale ordninger, blant annet ved å se på vilkårene for selvstendig næringsdrivende til å kombinere yrkeskarriere med barneomsorg.

17 Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Legg vekt på disse ordene Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Regional næringsutvikling tilpasset regioners forutsetninger, mål og strategier vil stå sentralt. Strategien uttrykker derfor at Innovasjon Norge kontinuerlig skal gjøre prioriteringer knytta til geografi og næring for å medvirke til å ”utløse” distrikters og regioners næringsmessige muligheter. Viktige oppgaver vil være å utvikle vekstkraftige områder og vekstsentra, utløse regioners næringsmessige muligheter og potensiale for verdiskaping, samt bidra til omstilling innenfor og utvikling innenfor prioriterte bransjer og verdikjeder.

18 Virkeområde for de distriktspolitiske virkemidlene
Område A Område B Område C Område D Utenfor virkeområdet

19 Etablerere har behov for
Å bli tatt på alvor og bli møtt med respekt Veiledning om etablererprosessen, hvordan komme seg videre Oppfølging med krav om resultater og fremdrift Tilførsel av nettverk/kontakter Penger for å komme videre

20 Konkret ber de om Penger fra IN, partnere og investorer Nettverk
kontakter marked/kunder kontakter for teknisk videreutvikling Økt kompetanse idévurdering (IR/internasj.) utv. som bedriftsleder

21 Etablerersatsingens mål – og strategier
IN skal bidra til at Norge innen 2010 skal bli landet der etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt. Ved å: Øke antallet etablerere gjennom holdningsskapende og motiverende innsats Øke etablerernes gjennomføringsevne og vekstvilje ved tilførsel av kompetanse, nettverk og finansiering Gi innspill til myndighetene for rammebetingelser på verdenstoppen Mange etableringer, men få overlever 10-årsdagen med inntekter (34%) Svært få som vokser (3% gir 60% av sysselsettingsveksten) Høy andel som representerer noe nytt i markedet (74%) Få etableringer med bakgrunn fra forskningsmiljøer (0,5%) Mange med stort potensial blir solgt til utlandet

22 Unge i Fokus Fremtidens verdiskapere Stort potensial for etableringer
Viktig med tidlig stimuli Trenger egne, skreddersydde tiltak Ingen merittliste å vise til Gjeld og lite egenkapital Lite næringsrettet nettverk Økt mulighet for distriktsetableringer

23 Visjon ”Vi gir lokale ideer globale muligheter”

24 Etablererpyramiden Topp Vekst-etablerere Vanlige etablerere Unge/
Pyramiden er et utrykk for de forskjellige målgruppene vi i IN skal forholde oss til i arbeidet med etablerere. Mobilisering er arbeidet overfor potensielle etablerere. Vanlige etablerere: det store flertallet av norske etableringer, med 1-3 personer i virksomheter uten de store muligheter for vekst. Vekstetablerere: de som målrettet søker vekst for sin etablering, og har ambisjoner om å videreutvikle forretningsideen og et eventuelt selskap. Toppetablerere: de som har både ambisjon om og potensial til å skape et selskap med internasjonal vekst basert på sin forretningsidé. Innenfor alle disse målgruppene skal vi ha en ekstra oppmerksomhet og satsing rettet mot kvinner og unge – for å øke deres andel av de vellykkede etableringene. (Internt: Det er viktig at vi kan bruke pyramiden og målgruppene som en felles referanse i vår videreutvikling av innsatsen for etablerere, og IN har vært opptatt av å etablere en modell for arbeidet som er svært fleksibel og gir stort rom for den regionale tilpasningen.) Unge/ kvinner Mobilisering

25 Vanlige etablerere – våre tilbud
Gode internett-tjenester e2-skolen (etablerer.no) invanor.no bedin.no Fylkesvis opplæring Etablererskoler/-kurs ”Alkymisten” etc. Etablerergrupper Etablererstipend – med oppfølging Stimuleringspenger unge

26 Vekstetablerere – våre tilbud
Kompetanse Rådgiving/coaching (IN eller innleid) Kurs/opplæring (FRAM-e, etablereropplæring) Finansiering Etablerer-/Inkubatorstipend Utviklingstilskudd Risikolån kobling til kapital som Venture etc. Internasjonaliseringspakke nye tekn.bedrifter (INT) Hurtigkasse (prøveprosjekt unge)

27 Toppetablerere – våre tilbud
Som for vekstetablerere, samt; ”Toppetablerersatsing” 3-5 vekstetablerere hvert halvår plukkes ut nasjonalt får oppfølging individuelt og som gruppe av et team av de beste rådgivere i IN og eksterne garanteres finansiering, men milepælsbasert med tøffe krav og resultatorientering

28 Skape gode betingelser for satsing og vekst

29 Besøk oss på nett: innovasjonnorge.no

30 Etablerere er fantastiske !
Noen eksempler

31 Fisk:Bacalaofabrikken AS fra Ålesund
• Etablerer Yngve Tvedt • 26 år • Siviløkonom med spesiale merkevarebygging • Etablerte sin første bedrift i 2000 • Har jobbet i Pan Fish ASA • Eier IT-firma Nexus Group • Bacalaofabrikken tilbyr kvalitetsmiddager gjennom smak, konsistens og pris • Fikk et risikolån av SND i 2003 Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skapervene og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen Innovasjon Norge, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor norges landegrenser. Foto:

32 Design: MotherMade AS • Birgitte Prebensen, 34 år, og Vibeke Doksæther Horn, 39 år • Prebensen er industri-designer • Jobbet for Norske Skog før hun etablerte egen bedrift • Fått etablererstipend av SND 2002 • Har også fått risikolån av Innovasjon Norge i 2004 1 av seks Innovative kvinner 8. mars: ,- • Ønsker å gjøre hverdagen enklere for mødre Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skapervene og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen Innovasjon Norge, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor norges landegrenser. Foto:

33 Reiseliv: Rauland Aktiv fra Telemark
• Anne Rui • 30 år • Født og oppvokst på geitegård på Rauland • Utdannet kiropraktor på hest • 8 som landslagsrytter i feltridning • Etablerte aktivitetsbedrift i 1999 • Solgte til Vierli Turistsenter og kjøpe seg inn der i 2002 • Omsetning 1999: , 2003: ca 2,5 mill • Fått etablererstipend i 2000 av SND • Medvirker i arbeidsgruppa til Ungdomskontoret i Tinn

34 Forskning: Genteknologi
• Preben Lexow • 32 år • Lege og snart Dr.grad i genteknologi • Utviklet en rask og praktisk metode for DNA-analyse • Første bedrift i 1999 som gikk konkurs i 2002 • Fikk i 1999 etablererstipend av SND • Driver nå Lingvitae AS

35 Kvinne : Hoppemelk fra Stryn
• Berit Irene Bergset • 31 år • Utdannet ingeniør med ”hestedilla” • Deltok i Alkymisten 2002 • Fått etablererstipend fra BU-midlene • Etablerte bedriften i 2003 • Produktet kan brukes som morsmelkerstatning, mot hudplager og forebygger allergi (i kremform) • Forventer omsetning på 1 mill med i over- skudd om ett år • Dyktig på media og å pleie nettverk Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skapervene og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen Innovasjon Norge, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor norges landegrenser. Foto:Oddrun Midtbø


Laste ned ppt "Hvordan skape vinnere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google