Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvordan skape vinnere – innovasjon i praksis. 2 Innovasjon Kreativitet er å skape noe nytt Innovasjon er å gjøre noe med det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvordan skape vinnere – innovasjon i praksis. 2 Innovasjon Kreativitet er å skape noe nytt Innovasjon er å gjøre noe med det."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvordan skape vinnere – innovasjon i praksis

2 2 Innovasjon Kreativitet er å skape noe nytt Innovasjon er å gjøre noe med det

3 3 Hva innovasjon egentlig handler om •Finne muligheter •Utvikle ideer •Lede kreative mennesker •Finne de beste måter å iverksette ideer på •Fullføre prosjekter og planer •Utnytte samarbeidsmuligheter •Ta i bruk ny teknologi •Kunne leve med usikkerhet og risiko •Gjennomføre endringer •Evne til læring Innovasjoner skjer der mennesker møtes

4 4 Innovasjon En innovasjon er en ide tiden er moden for Kilde : Stortings prp 51 VIRKEMIDLER FOR ET INNOVATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV

5 5

6 Hvordan ligger vi an??

7 7 Norge ligger bak ledende europeiske land på innovasjonsindikatorer … og norske SMBer har relativt lav andel omsetning fra nye produkter Andel innoverende SMBer er noe lavere i Norge enn i andre land… Kilde: European Innovation Scoreboard, 2003/Forskningsrådet

8 8 Situasjonen for norske etableringer •Mange etableringer, men få overlever 10-årsdagen med inntekter (34%) •Svært få som vokser (3% gir 60% av sysselsettingsveksten) •Høy andel som representerer noe nytt i markedet (74%) •Få etableringer med bakgrunn fra forskningsmiljøer (0,5%) •Mange med stort potensial blir solgt til utlandet

9 9 Rammebetingelser påvirker •Tilgangen på muligheter/forretningsidéer •41% mener det vil åpne seg gode forr.muligheter der de bor neste 6 mnd. •Kapasitet og evne i befolkningen •42% mener de har det som skal til (20. plass GEM) •Motivasjon •lavere motivasjon enn land vi sammenlikner oss med, men stigende interesse

10 10 Rammebetingelser(GEM) •tilgang på kapital - •politisk prioritering - •skatter og byråkrati 0 •offentlige programmer + •utdanningssystemet(+) •mulighet teknologioverføringer - •infrastruktur + •stabilt/turbulent marked + •markedshindringer +

11 11 Helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon ” Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet. På viktige områder skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskaping.” - behov for operasjonalisering av planen...

12 Innovasjon Norges bidrag

13 13 Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

14 Visjon ”Vi gir lokale ideer globale muligheter”

15 15 Hvorfor satse på etablerere •All innovasjon krever personer som er nyskapende og modige, slik etablerere må være •Nyetableringer utfordrer etablerte aktører til nytenking, og benyttes til nyskaping i eksisterende •Nyetablering kan være raskeste vei for å utnytte nye teknologiske og forretningsmessige nisjer –I løpet av de neste 5 årene vil 50% av dagens bedrifter ikke eksistere * •EU satser stadig mer på etablerere - fremfor SMB

16 16 Etablerere har behov for •Å bli tatt på alvor og bli møtt med respekt •Veiledning om etablererprosessen, hvordan komme seg videre •Oppfølging med krav om resultater og fremdrift •Tilførsel av nettverk/kontakter •Penger for å komme videre

17 17 Konkret ber de IN om Penger •fra IN, partnere og investorer Nettverk •kontakter marked/kunder •kontakter for teknisk videreutvikling Økt kompetanse •idévurdering (IR/internasj.) •utv. som bedriftsleder

18 Sette etablereren i sentrum Avklaring Vekst Oppstart

19 19 Etablerersatsingens mål – og strategier IN skal bidra til at Norge innen 2010 skal bli landet der etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt. Ved å: 1.Øke antallet etablerere gjennom holdningsskapende og motiverende innsats 2.Øke etablerernes gjennomføringsevne og vekstvilje ved tilførsel av kompetanse, nettverk og finansiering 3.Gi innspill til myndighetene for rammebetingelser på verdenstoppen

20 20 Satsing på unge og deres spesielle behov Hovedfokus på de mellom 18 – 35 år FORDI de er fremtiden vår! Stort potensial, men ofte spesielle behov pga: •Gjeld og/eller lite EK •Lite kompetanse om og fra næringslivet •Avgrensa nettverk •Utålmodige

21 21 Etablererpyramiden Top p Vekst- etablerere Vanlige etablerere Mobilisering Unge/ kvinner

22 22

23 23 Mobilisering – våre tilbud/aktiviteter Synliggjøring av suksessetableringer  medieaktivitet  foredrag, møteplasser Lokale kampanjer  ”Jeg fant, jeg fant”  ”Idé-gnisten” Entreprenørskapsuka (med UE) Ungt Entreprenørskap/Agder-modellen

24 24 Vanlige etablerere – våre tilbud Gode internett-tjenester  e2-skolen (etablerer.no)  invanor.no  bedin.no Fylkesvis opplæring  Etablererskoler/-kurs  ”Alkymisten” etc. Etablerergrupper Etablererstipend – med oppfølging Stimuleringspenger unge

25 25 Vekstetablerere – våre tilbud Kompetanse  Rådgiving/coaching (IN eller innleid)  Kurs/opplæring (FRAM-e, etablereropplæring) Finansiering  Etablerer-/Inkubatorstipend  Utviklingstilskudd  Risikolån  kobling til BAN, Venture etc. Internasjonaliseringspakke nye tekn.bedrifter (INT) Hurtigkasse (prøveprosjekt unge)

26 26 Toppetablerere – våre tilbud Som for vekstetablerere, samt; ”Toppetablerersatsing”  3-5 vekstetablerere hvert halvår plukkes ut nasjonalt  får oppfølging individuelt og som gruppe av et team av de beste rådgivere i IN og eksterne  garanteres finansiering, men milepælsbasert med tøffe krav og resultatorientering

27 27 Finansieringstilbud (2004) Etablererstipend ca.100 mill. (snitt 125.000,-/etabl.) Inkubatorstipend kr.17 mill. (snitt 230.000/etabl.) Utviklingstilskudd kr.90 mill. BU-midler kr.50 mill. Internasjonalisering (INT) kr.24 mill. Forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) kr.140 mill. Risikolån kr.29 mill landsd., 102 mill. distrikt Kontorene kan også finansiere rådgiving/oppfølging hvis behov (coach/mentor etc.)

28 28 Andre tilbud VINN - Bedin, Narvikstelefonene, e2-skolen SIVA - Næringshager, Næringsparker, Inkubatorer Kommunene – næringsfond (noen), ”servicekontorer”/etablerersentre Fylkene – opplæring, rammesettere/infrastruktur Aetat – opplæring/kurs Forskningsrådet/FORNY – FoU-prosjekter

29 29 Skape gode betingelser for spirer og vekst

30 Etablerere er fantastiske ! Noen eksempler

31 31 Foto: Fisk:Bacalaofabrikken AS fra Ålesund •Etablerer Yngve Tvedt •26 år •Siviløkonom med spesiale merkevarebygging •Etablerte sin første bedrift i 2000 • Har jobbet i Pan Fish ASA • Eier IT-firma Nexus Group •Bacalaofabrikken tilbyr kvalitetsmiddager gjennom smak, konsistens og pris •Fikk et risikolån av SND i 2003

32 32 Foto: Design: MotherMade AS •Birgitte Prebensen, 34 år, og Vibeke Doksæther Horn, 39 år •Prebensen er industri- designer • Jobbet for Norske Skog før hun etablerte egen bedrift •Fått etablererstipend av SND 2002 •Har også fått risikolån av Innovasjon Norge i 2004 •1 av seks Innovative kvinner 8. mars: 350.000,- •Ønsker å gjøre hverdagen enklere for mødre

33 33 Reiseliv: Rauland Aktiv fra Telemark •Anne Rui •30 år •Født og oppvokst på geitegård på Rauland •Utdannet kiropraktor på hest •8 som landslagsrytter i feltridning •Etablerte aktivitetsbedrift i 1999 •Solgte til Vierli Turistsenter og kjøpe seg inn der i 2002 •Omsetning 1999: 20 000, 2003: ca 2,5 mill •Fått etablererstipend i 2000 av SND •Medvirker i arbeidsgruppa til Ungdomskontoret i Tinn

34 34 Forskning: Genteknologi • Preben Lexow • 32 år • Lege og snart Dr.grad i genteknologi • Utviklet en rask og praktisk metode for DNA-analyse • Første bedrift i 1999 som gikk konkurs i 2002 • Fikk i 1999 etablererstipend av SND • Driver nå Lingvitae AS

35 35 Foto:Oddrun Midtbø Kvinne : Hoppemelk fra Stryn •Berit Irene Bergset •31 år •Utdannet ingeniør med ”hestedilla” •Deltok i Alkymisten 2002 •Fått etablererstipend fra BU-midlene •Etablerte bedriften i 2003 •Produktet kan brukes som morsmelkerstatning, mot hudplager og forebygger allergi (i kremform) •Forventer omsetning på 1 mill med 360.000 i over- skudd om ett år •Dyktig på media og å pleie nettverk

36 36 Kom igjen! Det kan ikke gå feil hver gang...


Laste ned ppt "1 Hvordan skape vinnere – innovasjon i praksis. 2 Innovasjon Kreativitet er å skape noe nytt Innovasjon er å gjøre noe med det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google