Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ExxonMobil Gründercamp Oppgave Bakkenteigen, 10. februar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ExxonMobil Gründercamp Oppgave Bakkenteigen, 10. februar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 ExxonMobil Gründercamp Oppgave Bakkenteigen, 10. februar 2015

2 2 ExxonMobil Oversikt Verdens største privateide oljeselskap Produserer 4.2 millioner OEBD - Norges totale produksjon er 3.9 millioner OEBD 80 000 ansatte, fordelt på alle verdens kontinenter I Norge og Europa kjent som Esso Utvinner, raffinerer, distribuerer og selger oljeprodukter ~ 1 milliard $ / år på forskning og teknologiutvikling

3 3 Markedsføring, Oslo Raffinering/Forsyning & Distribusjon på Slagen Leting og produksjon, Stavanger En komplett verdikjede i Norge

4 4 Raffineriet på Slagentangen

5 5 Raffinering av råolje

6 Esso Raffineriet, Slagentangen Lokal Oppgave! Reell Problemstilling! Viktig Fokusområde!

7 7 Raffineri Oversikt over vannets vei gjennom raffineriet Totalt vannforbruk: 1 000 000 m 3 pr. år Tilsvarer ca. 16 700 personer (Stokke + Andebu)

8 8 Raffineri Drikkevann 50 000 m 3 /måned Vannverk Brønnvann 33 300 m 3 /måned Brønner Raffineriets vannkilder 60% 40% 10 kr pr. m 3

9 Biologisk Renseanlegg

10 10 Avløpsvann Renseanlegg Sjø 83 400 m 3 /måned150 000 m 3 /måned 15 25 0 C Raffineri Drikkevann 50 000 m 3 /måned Vannverk Brønnvann 33 300 m 3 /måned Brønner

11 11 Prosessvann Avløpsvann Renseanlegg Sjø 66 700 m 3 /måned 83 400 m 3 /måned150 000 m 3 /måned 15 25 0 C Raffineri Drikkevann 50 000 m 3 /måned Vannverk Brønnvann 33 300 m 3 /måned Brønner

12 12 Prosessvann Avløpsvann Renseanlegg Regnvann Sjø 16 700 m 3 /måned 66 700 m 3 /måned 83 400 m 3 /måned150 000 m 3 /måned 83 300 m 3 /måned 15 25 0 C Raffineri Drikkevann 50 000 m 3 /måned Vannverk Brønnvann 33 300 m 3 /måned Brønner

13 Spillvarme/overskuddsvarme Luftvifter Kjølevann Tank Varmeveksler Raffineri Produkt 80 0 C 40 0 C 120 000 m 3 /måned 35 GWh (4 MW) Tilsvarer energiforbruk til 1730 husholdninger Esso Slagen er et av verdens mest energieffektive raffinerier! Totalt energiforbruk: 2000 GWh (228 MW) Total spillvarme: 510 GWh (58 MW)

14 14 Prosessvann Avløpsvann Renseanlegg Regnvann Spillvarme Sjø 16 700 m 3 /måned 120 000 m 3 /måned 66 700 m 3 /måned 83 400 m 3 /måned150 000 m 3 /måned 83 300 m 3 /måned 15 25 0 C 40 80 0 C Raffineri Drikkevann 50 000 m 3 /måned Vannverk Brønnvann 33 300 m 3 /måned Brønner 4 MW

15 15 Prosessvann Avløpsvann Renseanlegg Regnvann Spillvarme Sjø 16 700 m 3 /måned 120 000 m 3 /måned 66 700 m 3 /måned 83 400 m 3 /måned150 000 m 3 /måned 83 300 m 3 /måned 15 25 0 C 40 80 0 C Raffineri Drikkevann 50 000 m 3 /måned Vannverk Brønnvann 33 300 m 3 /måned Brønner Brannvann 4 MW

16 Våre ønsker: 1. Redusere forbruk av kommunalt drikkevann i prosessen 2. Redusere, eller utnytte mer fornuftig, avløpsvannet til sjøen 3. Utnytte spillvarme/overskuddsenergi NB! Fokuser på ett eller flere av ønskene! Lykke til!


Laste ned ppt "ExxonMobil Gründercamp Oppgave Bakkenteigen, 10. februar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google