Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreføring av en aktiv filmpolitikk i Midt- Norge – etablering av fond for langfilm og tv-serier En ny norsk filmpolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreføring av en aktiv filmpolitikk i Midt- Norge – etablering av fond for langfilm og tv-serier En ny norsk filmpolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreføring av en aktiv filmpolitikk i Midt- Norge – etablering av fond for langfilm og tv-serier En ny norsk filmpolitikk

2 Rambøll-rapporten: - Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norsk filmbransjen Regionaliseringen av filmbransjen, hovedkonklusjon: - Anbefaler å videreføre den statlige støtten til de regionale filmsentrene - kulturpolitiske tiltak - Anbefaler at antall regionale filmfond begrenses til maks 3 fond - næringsutviklende tiltak Høringsfrist 21. Mars Midt-Norge er kun nevnt i en fotnote

3 Filmen i Midt-Norge - en eksplosiv utvikling Filmproduksjon Midtnorsk Filmsenter Profesjonelle produksjonsselskaper med internasjonale kontakter Filmkommisjon: et Jämt-Trøndersk samarbeid er under utredning Langfilminnspilling i Nord-Trøndelag våren 2006 Filmfestivaler Kosmorama internasjonale filmfestival (Trondheim) Femmina internasjonale filmfestival (Verdal) Minimalen - kortfilmfestival (Trondheim) Utdanning HiNT: skuespiller utdanning fra 2005 NTNU: teoretisk og praktisk filmutdanning

4 De fire etasjene i Filmhuset

5 En fullverdig filmsatsning i Midt-Norge Midtnorsk Filmsenter Regionalt filmfond Film- kommisjon Næring Kultur

6 Samfunnsøkonomiske ringvirkninger Et eksempel - Film3 på Lillehammer: 7,8 mill over 3 år har gitt en dokumentert meromsetning i regionen på 22,5 mill. Av de 7,8 mill er 3,8 regionale og 4 mill statlige. For hver krone investert regionalt får landsdelen 5 kroner tilbake. Mottar 2,4 mill i statlig støtte i 2006 Effekter for regionen og for filmbransjen Generer meromsetning i regionen Identitet, oppmerksomhet og selvtillit Vekst i antall virksomheter og etablering av varige arbeidsplasser Vekst for turistnæringen Kulturhistorisk viktig Gjør det attraktivt for kreative ressurser å bli i regionen/flytte tilbake Kompetanseheving og profesjonalisering av bransjen

7 Langfilminnspilling i Nord-Trøndelag våren 2006 Originalmanus av Kerstin Ekman, totaltbudsjett 25 mill Krav ved eventuell regional støtte: - Tilgang til produksjonen som case med dokumentasjon av de faktiske ringvirkningen i en utredning av en filmkommisjon og et filmfond - Krav om verdenspremiere i regionen - Krav om bruk av lokale filmarbeidere i assistentfunksjoner Andre mulige krav knyttet til regional filmfond-støtte: - Krav om co-produksjon med lokal produsent - Krav om anvendelse av lokal distributør - Krav om annen tilknytting til regionen, f.eks. filmens handling, språk eller regissørens bopel - Produsent har et bemannet kontor i regionen

8 20062007 Offentlige regional midler 1,0 Private regionale midler1,0 Støtte over statsbudsjettet 2,0 Totalt1,04,0 20062007 Utvikling0,41,4 Produksjon0,52,4 Administrasjon0,10,2 Totalt1,04,0 Filmfond - strategi, organisering og finansiering

9 Regionale aktører - en totaloversikt Filmfond og produksjonsenter for langfilm Filmfondet Fuzz, Filmkraft Rogaland, Mediaparken i Fredrikstad, Filmcamp Målselv, Norsk filmstudio Filmsenter for kortfilm og dokumentar Nordnorsk filmsenter, Midtnorsk filmsenter, Vestnorsk filmsenter, Filmkraft Rogaland, Østnorsk filmsenter(Film3), Mediaparken, Sørnorsk filmsenter(utredes) Filmkommisjoner Nordnorsk filmkommisjon, Vestnorsk filmkommisjon, Fredrikstad Media park, Fredrikstad filmkommisjon, Film3, Filmparken,

10 Film3 på Lillehammer: Eies av fylkene Oppland og Hedmark, Lillehammer Kunnskapspark og kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal i 2001. Driften dekkes av eierne og i 2006 mottar Film3 2,4 mill over statsbudsjettet Filmfondet Fuzz: 5 mill årlig, 1,4 mill over statsbudsjettet i 2006. 2,5 mill fra SparebankenVest og 0,5 mill fra Bergens Tidene i privat kapital. Eies av Bergen kommune med 3 mill i aksjekapital. Ønsker å ha 8 produskjoner i året Filmkraft Rogaland: Totalt 5 mill i 2006, 2,5 fra Rogaland fylke og 1,5 mill fra Stavanger kommune og mindre beløp frakommunene Haugesund og Randaberg. Tilskuddet er årlig, og de håper på 10 mill årlig fra 2008 ved hjelp av private aktører Filmcamp Målselv: Infrastruktursenter, mottatt 5 mill i utviklingsstøtte fra Troms fylke og Inovasjon Norge, håper på 15 mill i RDA-midler. Har gått inn med 4 mill i Nisl Gaups nye film om Kautokeino-opprøret Mediaparken: 1,5 over statsbudsjette i 2006 Regionale aktører - finansieringsoversikt

11 Midtnorsk Filmsenters mandat Sitat fra Midtsnorsk filmsenters vedtekter: “Selskapet skal være av ideell karakter og skal ha som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av Midtnorsk filmproduksjon ved å: Forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kort-, dokumentar- og animasjonsfilm. Forvalte midler til kompetanseutviklende tiltak. Gjennomføre kurs/kompetanseutviklende tiltak. Bistå med rådgiving overfor bransjen Bidra til utvikling av faglige nettverk Bidra til at kulturpolitiske målsettinger innen film innfris, og at bransjen som helhet stimuleres til kunstnerisk og faglig utvikling Prosessen med videreutvikling av et Midt-Norsk filmsenter kan på lengre sikt også omfatte utfordringer knyttet til: Tilrettelegging for produksjon av spillefilm, bl.a. gjennom samarbeid med næringslivet Bidra til å utvikle grunnlaget for etablering av filmkommisjon Bidra til å utvikle formidlingstilbudet innen film til barn og unge”

12 Videreføring av en aktiv filmpolitikk i Midt- Norge – etablering av fond for langfilm og tv-serier En ny norsk filmpolitikk


Laste ned ppt "Videreføring av en aktiv filmpolitikk i Midt- Norge – etablering av fond for langfilm og tv-serier En ny norsk filmpolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google