Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vedlegg 4 Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer Svar fra representanter fra partier som ikke er i byrådet 2009-02-16 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vedlegg 4 Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer Svar fra representanter fra partier som ikke er i byrådet 2009-02-16 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vedlegg 4 Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer Svar fra representanter fra partier som ikke er i byrådet 2009-02-16 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

2 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

3 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

4 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

5 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

6 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

7 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

8 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

9 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

10 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

11 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

12 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

13 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

14 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

15 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

16 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16

17 Andre forslag til endringer: (1) www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16 Under parlamentarismen og flertallsstyre fører budsjettdiskusjonen i komiteen til få ell. ingen reelle resultat i forhold til budsjettvedtaket Til punkt 10: Det er ingen vits å bruke mer tid dersom det ikke er reell interesse fra flertallpartiene til å vurdere forslag fra opposisjonen. Opplegget kunne altså fungert dersom den politiske viljen haddde vært til stede. Slik det var nå var det etter mitt syn bortkastet tid. Som fritidspolitikker i KMBY er det ikke mer tid til overs. Så lenge de partiene som har flertall ikke åpner opp for reelle og ikke bare kosmetiske endinger er det bare demotiverende å bruke mye tid på budsjettarbeid i komiteene. Ja - vi må ned på tjenestestednvå skal det ha noe mening. Budsjettet må tydeligere si noe om kvaliteten på tjenesteområdet. Den største svakheten med budsjettarbeidet er at vi vedtar et budsjett på et overordnet nivå. Vi har liten eller ingen innsikt i om det budsjettet vi vedtar gir bedre tjenester til innbyggerne. Byrådet må lage samme malen på alle målene i de ulike byrådsavdelingene. I budsjettet for 2009 var ikke dette tilfelle. Vi bør få en oversikt over antall årsverk i de ulike byrådsavdelingene. Dette fikk vi tidligere. Byrådspartiene må ligge frem sine endringer til budsjettet på et mye tidligere tidpunkt. Så lenge de fremlegger sitt alternative budsjettforslag samme uken komiteen skal gi innstilling til budsjettet kommer vi dessverre ikke lenger med å gjøre budsjettarbeidet bedre. Bør i større grad få anledning til å gå inn i reelle diskusjoner om prioriteringer på de ulike områdene. - Partiene i posisjon var ikke forberedt på komitebehandlingen, hadde blant annet ikke tatt for seg målarbeidet. - Det var ikke noen form for tverrpolitisk samarbeide, hverken omkring mål\merknader\forslag. Noe som svekker budsjettets forankring i bystyret. - Det er opplagt at en rekke forslag kunne både posisjon og opposisjon sluttet seg til, men dårlig forarbeid + lite interesse fra posisjonen, havarerte hele prosessen.

18 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70) Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16


Laste ned ppt "Vedlegg 4 Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer Svar fra representanter fra partier som ikke er i byrådet 2009-02-16 www.easyquery.net ® - 2009 (rev:2.0.70)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google