Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Markedsadgang” SJØMAT FOR ALLE - BERGEN 2.SEPTEMBER 2004 Statssekretær Janne Johnsen ”Verdier fra havet – Norges fremtid”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Markedsadgang” SJØMAT FOR ALLE - BERGEN 2.SEPTEMBER 2004 Statssekretær Janne Johnsen ”Verdier fra havet – Norges fremtid”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Markedsadgang” SJØMAT FOR ALLE - BERGEN 2.SEPTEMBER 2004 Statssekretær Janne Johnsen ”Verdier fra havet – Norges fremtid”

2 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid Mengde fangst og oppdrett Villfangst totalt 2,9 millioner tonn i 2002 570.000 tonn sild (verdi 2 mrd kr) 228.000 tonn torsk (verdi 2,8 mrd kr) 700 tonn skjell (verdi 13 mill kr) 183.000 tonn tang og tare (verdi 33 mill kr) Oppdrett: 550.000 tonn laks og ørret 95 % av alt vi fangster og produserer eksporteres 2000 produkter til 130 land Uten eksport måtte hver nordmann spise 450 kg fisk i året (produktvekt), i tillegg til det vi spiser i dag (24 kg)

3 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid Norsk eksport av sjømat 1988 - 2003 © EFF, Datakilde=SSB

4 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid EU - vårt viktigste marked Markedsandelen i EU (15), totalt for alle fiskeslag, var i 1990 på 76%. I 2003 var den sunket til 56% 10 nye medlemsland Permanent trussel om safeguard og dumpingtiltak, og faktisk bruk av beskyttelsestiltak Viktig å skaffe allianse- partnere i EU-landene EU-medlemskap kan løse mange problemer

5 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid

6 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid I WTO forhandles fisk og fiskeprodukter sammen med industrivarer Handler ganske enkelt om å få WTOs 145 medlemsland til å fjerne så mange tollsatser og handelshindringer som mulig Doha-runden 2001. Enighet om ny forhandlingsrunde for å gi utviklingslandene mulighet for eksport Cancun 2003. Brøt sammen Geneve 2004. Enig om rammeverk for videre forhandlinger – positivt for fiskeri- og havbruksnæringen © Eksportutvalget for fisk

7 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid USA Myndighetene og fiskerinæringen jobber nå aktivt med å få opphevet antidumping- og subsidieavgiften næringen er pålagt i USA Avgiften er i dag på 26,07 % for fersk hel laks til USA © Eksportutvalget for fisk

8 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid Frihandelsavtaler Norge har nå 13 frihandelsavtaler som alle ivaretar prinsippet om frihandel av fisk Chile – vår viktigste konkurrent, arbeider intenst med frihandelsavtaler EFTA har startet arbeidet med å inngå frihandelsavtale med Sør-Korea Enda viktigere enn tidligere at arbeidet med å inngå frihandelsavtaler intensiveres Sterkt fokus på dette arbeidet i regjeringen ”Hensynet til norsk verdiskaping må i størst mulig grad legges til grunn for norske fremtidige prioriteringer av nye frihandelspartnere for EFTA. Jeg ønsker i større grad enn før å fokusere på få og store frihandelspartnere hvor potensialet for økt handel er størst, sier næringsminister Børge Brende.”

9 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid

10 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid 9 January 2004

11 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid

12 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid

13 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid

14 Sjømat for alle Bergen 2. september 2004 Statssekretær Janne Johnsen Verdier fra havet – Norges framtid


Laste ned ppt "”Markedsadgang” SJØMAT FOR ALLE - BERGEN 2.SEPTEMBER 2004 Statssekretær Janne Johnsen ”Verdier fra havet – Norges fremtid”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google