Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om søking til videregående opplæring og læreplass

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om søking til videregående opplæring og læreplass"— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om søking til videregående opplæring og læreplass 2015 - 2016

2 Nærskole I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som ligger innenfor 6 km fra der søkeren bor i henhold til folkeregistrert bostedsadresse pr 1. mars. Hvis folkeregistrert adresse er mer enn 6 km fra alle vgs, vil nærskole defineres ut fra den grunnskolen de tilhører. Søkere fra Trondheim som bor innenfor 6 km fra Malvik vgs får også Malvik vgs som nærskole, hvis de har søkt Malvik vgs Du kan sjekke hva som er nærskole på Nærskole er et politisk vedtak. Inntaksenhet og nærskole blir «beregnet» i inntakssystemet i hht folkeregistrert adresse. Det finnes ikke noen «poeng» en søker kan få, og det er ingen mulighet en søker har for å påvirke dette. Det eneste en søker kan gjøre noe med er sine egne karakterpoeng. Disse grunnskolene har fått tildelt en nærskole for elever som bor mer enn 6 km fra en videregående skole. Dette er et politisk vedtak: Klæbu: Trondheim og Melhus Sunnland og Spongdal: Thora Storm vgs Markaplassen: Malvik vgs og Charlottenlund vgs

3 Inntak til Vg1 Skoleønsker på Vg1 kan ha stor betydning for det tilbudet søkeren får.

4 Eksempel på søknad Studiespesialisering:
Studiespesialisering: Byåsen vgs – Tiller vgs Idrettsfag: Heimdal vgs Bygg- og anleggsteknikk: Tiller vgs Konkurrerer på stud.spes i inntaksenhet Trondheim. Dersom søkeren IKKE kommer inn på ønsket skole, kan han/hun få tilbud om en annen skole i inntaksenheten. Forklaringsrekkefølge: (husk at det alltid er flere søkere enn skoleplasser på stud.spes) 1) Alle søkere på stud.spes i Trondheim konkurrerer på karakterer på alle skoler i inntaksenhet Trondheim. 2) De søkerne med høyest karakterpoeng vil få tilbud på stud.spes i inntaksenhet Trondheim. 3) Dersom det er flere søkere enn skoleplasser på stud.spes i Trondheim, så er det de med høyeste karakterpoeng som får plass. Du vil da få tilbud om 2. evt 3. utdanningsprogram. 4) Dersom det er flere søkere enn skoleplasser på ønskede skoler, er det de med høyeste karakterpoeng som får tilbud. Du vil da få et tilbud på en annen skole i inntaksenhet Trondheim. 5) Har du ikke søkt nærskolen din og ikke konkurrerer deg inn på ønskede skoler, er det ikke sikkert at du kommer på nærskolen din. I følge Opplæringslova § 3-1 har du fått oppfylt retten din når du har fått et tilbud om et utdanningsprogram. Dette gjelder også om du takker nei til tilbudet du har fått.

5 Konsekvenser av å søke utenfor egen inntaksenhet
Dersom en søker utenfor egen inntaksenhet, kan søkeren risikere å komme inn på sitt andre ønske: Eksempel på søknad fra søker fra Malvik: Studiespesialisering: Strinda vgs – Thora Storm vgs Helse- og oppvekstfag: Malvik vgs Elektrofag: Malvik vgs Forklaringsrekkefølge: 1) Dersom søkeren konkurrerer seg inn på stud.spes i inntaksenhet Trondheim, men ikke på ønskede skoler: Vil han/hun få et tilbud på en annen skole i inntaksenheten (f.eks Tiller vgs) Søkeren vil få tilbud om å stå på venteliste på Strinda og Thora Storm fortsatt. Søkeren vil IKKE få et tilbud på stud.spes Malvik. 2) Søkeren vil IKKE få tilbud om å stå på venteliste på HO Malvik og EL Malvik. Malvik vgs MÅ synliggjøres i søknaden på førsteønsket dersom søkeren ønsker seg skolen.

6 Inntak på ferdigheter til idrettsfag
Inntil 50% av søkerne til idrettsfag kan bli tatt inn på ferdigheter (§ 6-11 i forskrift til opplæringslova) Det er skolene som avgjør hvem som blir tatt inn på ferdigheter. Dette gjøres ut fra dokumentasjon* som skal sendes med søknaden 1. mars til FVO En søker som ikke har ønsket skole som nærskole kan få dette dersom den blir tatt inn på ferdigheter, IKKE ellers. Søkeren får ikke tilbud om idrettsfag på andre skoler enn de som står på søknaden *Dokumentasjonen må være fra region/krets/landslag.

7 Eksempel på søknad Idrettsfag: Heimdal vgs
Studiespesialisering: Byåsen vgs Helse- og oppvekstfag: Strinda vgs Forklaringsrekkefølge: 1) Dersom søkeren ikke blir tatt inn på ferdigheter og heller ikke konkurrerer seg inn på karakterer på idrettsfag på Heimdal vgs, vil søkeren få tilbud om 2. evt 3. utdanningsprogram.

8 Søke læreplass Søkeren må registrere seg på vigo.no
NB: Søkeren må selv søke seg læreplass direkte til bedrifter En god søknad inn til læreplass er å gi et godt inntrykk på utplassering i prosjekt til fordypning

9 Søkerstatistikk Vg1 hele STFK 2014 - 2015
Søkere med ungdomsrett pr UTDANNINGSPROGRAM Plasser Søkere Oversøkning Andel av total antall søkere Studiespesialisering 1 563 1 652 105,7 % 40,1 % Studiespesialisering m/FO 30 38 126,7 % 0,9 % Musikk, dans og drama 106 148 139,6 % 3,6 % Idrettsfag 256 258 100,8 % 6,3 % Bygg- og anleggsteknikk 281 199 70,8 % 4,8 % Design og håndtverk 141 103 73,0 % 2,5 % Elektrofag 293 385 131,4 % 9,4 % Helse- og sosialfag 450 396 88,0 % 9,6 % Medier og kommunikasjon 196 203 103,6 % 4,9 % Naturbruk 116 105 90,5 % 2,6 % Restaurant og matfag 145 72,4 % Service og samferdsel 228 195 85,5 % 4,7 % Teknikk og industriell produksjon 364 330 90,7 % 8,0 % SUM 4 169 4 117 98,8 % 100,0 % Andel studieforberedende 46,9 % 50,9 % Andel yrkesfag 53,1 % 49,1 % Gjelder søking til hele Sør-Trøndelag fylkeskommune Markant økning i søking til stud.spes. På yrkesfag er det økning på elektrofag og naturbruk. Nedgang på bygg- og anlegg, helse- og oppvekstfag, design og håndverk, service- og samferdsel og medier- og kommunikasjon. 86% kom inn på førsteønsket i 87% kom inn på førsteønsket i Årsaken er endringen i søkermønsteret; flere søker stud.spes.

10 Søkerstatistikk Vg1 Trondheim 2014 - 2015
Søkere med ungdomsrett pr UTDANNINGSPROGRAM Plasser Søkere Oversøkning Andel av total antall søkere Studiespesialisering 1 017 1 158 113,9 % 44,9 % Musikk, dans og drama 91 132 145,1 % 5,1 % Idrettsfag 120 193 160,8 % 7,5 % Bygg- og anleggsteknikk 138 65,9 % 3,5 % Design og håndtverk 112 81 72,3 % 3,1 % Elektrofag 188 156,7 % 7,3 % Helse- og sosialfag 228 200 87,7 % 7,8 % Medier og kommunikasjon 181 194 107,2 % Naturbruk 73 64 2,5 % Restaurant og matfag 90 60 66,7 % 2,3 % Service og samferdsel 124 100 80,6 % 3,9 % Teknikk og industriell produksjon 143 119 83,2 % 4,6 % SUM 2 437 2 580 105,9 % 100,0 % Andel studieforberedende 50,4 % 57,5 % Andel yrkesfag 49,6 % 42,5 % Gjelder søking til inntaksenhet Trondheim Økning på stud.spes og litt på musikk, dans og drama. Økning på yrkesfag: design- og håndverk Nedgang på alle yrkesfag i Trondheim: spesielt på bygg- og anleggsteknikk, men også noe på helse- og oppvekstfag, medier- og komm og service- og samferdsel.

11 Svar på søknaden Ca 10. juli Inntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS Ikke vent på SMS – gå inn på vigo.no og sjekk. STFK sjekker muligheten for å sende SMS på norsk og engelsk.

12 Svar på søknaden Hvis søkeren har fått tilbud om plass på sitt andre eller tredje ønske: ønsker å ta imot tilbudet og vil ikke konkurrere på høyere ønske; svare ja til plass og nei til ventelisteplass ønsker å stå på venteliste til høyere ønske; svare ja til plass og ja til ventelisteplass Dersom søkeren ønsker tilbudet ved 1. inntak, takker du nei til ventelisteplass. Søkeren kan aldri rykke ned på lista, det er bare mulighet for å rykke opp.

13 HUSK: Svar alltid til tilbudet!
Takk ALDRI nei til et tilbud, men du kan vurdere om du vil takke nei til ventelisteplass.

14 Testbruker «Peder Ås» https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd=VgsRefnrLogin Brukernavn og passord sender Fagenheten til skolene i januar

15 Tidsplan for inntaket Søknadsfrister 1. februar 1. mars
Opptaksprøver på Vg1 musikk, dans og drama er i april/mai Siste frist for ettersending av informasjon 1. juni Flyttemeldinger og annen dokumentasjon Førsteinntaket 10. juli Svarfrist ca 19. juli Andreinntaket ca 7. august Svarfrist andreinntaket ca 12. august Skolene følger ventelistene tom onsdag i første skoleuke Skolene må følge ventelistene fram til og med ons i første skoleuke. Etter dette kan skolene ta inn søkere uten tilbud om plass. Dette kan skolene gjøre ut august måned. Regler for flyttemelding ligger i lokal inntaksforskrift (behandles i Fylkestinget des 2014)

16 Vigo Skole https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=Login
Vgs ser avgangselever og inntatte elever og brukerhåndtering

17 Nyttige lenker www.vilbli.no www.vigo.no www.udir.no www.stfk.no
Søke videregående opplæring i Sør-Trøndelag

18 Fagenhet for videregående opplæring
Ved spørsmål Kontakt Fagenhet for videregående opplæring Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim tlf


Laste ned ppt "Orientering om søking til videregående opplæring og læreplass"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google