Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt tilgjengelighet av forskningspublikasjoner fra UiB Et pilotprosjekt Randi E. Taxt Bibliotekdirektør Kick off møte, 2. februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt tilgjengelighet av forskningspublikasjoner fra UiB Et pilotprosjekt Randi E. Taxt Bibliotekdirektør Kick off møte, 2. februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt tilgjengelighet av forskningspublikasjoner fra UiB Et pilotprosjekt Randi E. Taxt Bibliotekdirektør Kick off møte, 2. februar 2010

2 Dagsorden Velkommen Generell informasjon om pilotprosjektet Randi Elisabeth Taxt - Bibliotekdirektør Fra Frida til lukket arkiv Anne Asserson - Frida Fra lukket arkiv til Bora og åpen tilgjengeliggjøring Ingrid Cutler – Universitetsbiblioteket/BORA Avslutning

3 39 Økt tilgang til norske forskningsresultater fra Universitetet i Bergen39 Økt tilgang til norske forskningsresultater fra Universitetet i Bergen. Sak nr. 2008/4471 (april) Vedtak: 1. Universitetet i Bergen har som mål at resultatene av forskningen ved institusjonen skal være offentlig tilgjengelige og vil legge forholdene til rette for økt og åpen tilgang til forskningsresultater gjennom elektroniske arkiver for fagfellevurderte tidskriftartikler. 2. Alle ansatte ved UiB bes levere vitenskapelige fagfellevurderte artikler til institusjonen ved publisering. Målet er at alle ansatte fra om med 1.1.2010 leverer slike publikasjoner. 3. Fagfellevurderte tidskriftartikler legges ut i BORA etter samtykke fra forfatter og utgiver. Versjonen som tilgjengeliggjøres bør være lik den publiserte versjonen. 4. UB gis ansvar for informasjons- og tilretteleggingsarbeidet for fagmiljøene.

4 Pilotprosjekt våren 2010 Det overordnede målet for prosjektet er å gjøre resultater fra UiBs forskning offentlig tilgjengelig. Delmål: Etablere gode tekniske løsninger og rutiner for arbeidsflyt slik at innlevering og egenarkivering av den vitenskapelige produksjonen ved UiB kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte for både forskere og UB. Automatisere så mange prosesser som mulig siden antallet dokumenter, og dermed arbeidsmengde, sannsynligvis vil øke betraktelig som en følge av vedtaket. Skaffe erfaringer i forhold til forskernes holdninger til egenarkivering. Få bedre belyst fagmiljøenes behov for å gjøre tilgjengelig og synliggjøre sine forskningsresultater og hvordan UB evt. kan bidra til dette gjennom de eksisterende/planlagte systemene.

5 Hva er åpen tilgang (Open Access) ? Umiddelbar, fri og ubegrenset online tilgang til digitalt vitenskapelig materiale, primært fagfellevurderte artikler i vitenskapelige tidsskrift

6 Åpen tilgang - grunnprinsipper  Vitenskapelige publikasjoner gjøres åpent tilgjengelig på internett  Brukerne har rett til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut og lenke til fulltekst  Forfatteren beholder opphavsretten til publikasjonen

7 Ikke alle har tilgang – Open Access

8

9

10

11

12 To veier til Open Access:

13 ”The Golden Road to Open Access”

14 OA-publisering OA-tidsskrift –BioMed CentralBioMed Central –Public Library of SciencePublic Library of Science –Directory of Open Access JournalsDirectory of Open Access Journals Tradisjonelle utgivere sin OA-løsning –Oxford Open, Springer Open ChoiceOxford OpenSpringer Open Choice –Hybrid, forsinket OA

15

16 “The Green Road to Open Access”

17 Egenarkivering  Institusjonelle arkiv:  RePuB, Dspace@Cambridge, BORA RePuBDspace@CambridgeBORA  Faglige arkiv: arXiv, cogPrintsarXivcogPrints  NHI / Wellcome Trust: PubMed CentralPubMed Central

18 Open Access er mer enn bare tilgang til publikasjoner ”Open access muliggjør en forskningsfremtid som vi bare så vidt har begynt å drømme om.” Caroline Sutton

19 Open Access – vil kunne bli en del av forskningsinfrastrukturen Muligheter på internet (wiki, long-tail, deling etc.) Nettverk for å dele kunnskap (forskningsdata) –Nye OECD regler –Vil også komme mer og mer i Norge etter hvert Vil kunne bli en vidtomspennende infrastruktur som muliggjør utviklingen av e-science-verktøy som bruker fri tilgang og fri bruk av forskningsresultater for å skape produkter (også de fritt tilgengelige), som gir raskere og bedre forskningsprosesser som er til nytte for alle (Sutton).

20

21 Mye skjer innen dette feltet både nasjonalt og internasjonalt Internt ved UiB (styrevedtak og pilot) Nasjonalt sammen med de andre universitetene Nasjonalt gjennom UHR og KD Forskningsrådet Norsk vitenskapsindeks (NVI) Diskusjon rundt faglitterrære rettigheter og akademisk publisering Internasjonalt, EU, andre universiteter og finansieringsorganer (NRC, NIH) Forfatterbetaling og publiseringsfond

22 Hva innebærer dette? Innlevering via Frida av alle vitenskapelige publikasjoner Lagring av fulltekst i lukket arkiv Rettighetsklarering ved UB Åpen tilgang i BORA dersom tillatelse gitt fra tidsskrift og forfatter Våren 2010: Piloter for å høste erfaring: –Institutt for biologi (akvakultur, mikrobiologi) –Institutt for fysikk og teknologi –Institutt for samfunnsmedisin –Institutt for økonomi –Institutt for informasjon- og medievitenskap (?) –Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap –Senter for middelalderstudier (CMS) Høst 2010: full implementering ved UiB (?)

23 Ressurspersoner ved UB Anne Gams Steine Asserson (Frida) Ingrid Cutler (BORA/Rettighetsklarering) Irene Eikefjord (BORA) Monica Roos (Koordinator for prosjektet/BORA/Lukket arkiv) Heidi Hofstad, Tor Øyvind Fosse, Hege Folkestad (biologi), Ingunn Rødland (fysikk), Svenn Sivertssen (medisin)

24 Noen sentrale problemstillinger Skal innlevering av fulltekstversjon være frivillig eller obligatorisk etter pilotperioden? Hvilken fulltekstversjon er det mest hensiktsmessig at forskerne leverer inn i Frida: den aksepterte versjonen, den publiserte versjonen eller begge deler? Hvordan skal kontrakten mellom forskeren og UB godkjennes på enklest mulig måte? Kan administrativt personale legge inn dokumenter på vegne av forskerne? Hvordan kan dette i så tilfelle løses? Det er flere problemstillinger knyttet til det administrative arbeidet. Blant annet kunne vi ønske en enklere kommunikasjonsflyt mellom Frida/BORA og superbrukerne/forskerne. I dag er tekniske begrensninger et hinder for dette.

25 Framdriftsplan Innledende fase: t.o.m. januar 2010 Pilotfase: våren 2010 Ferdigstillelse av sluttrapport: 1. juli Møteplan: Kick-off møte: 2. februar Midtveismøte: 15. april Avslutningsmøte: 16. juni Samt rapportering i UiB sitt forskningsutvalg

26 Pilotprosjekt våren 2010 Det overordnede målet for prosjektet er å gjøre resultater fra UiBs forskning offentlig tilgjengelig. Delmål: Etablere gode tekniske løsninger og rutiner for arbeidsflyt slik at innlevering og egenarkivering av den vitenskapelige produksjonen ved UiB kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte for både forskere og UB. Automatisere så mange prosesser som mulig siden antallet dokumenter, og dermed arbeidsmengde, sannsynligvis vil øke betraktelig som en følge av vedtaket. Skaffe erfaringer i forhold til forskernes holdninger til egenarkivering. Få bedre belyst fagmiljøenes behov for å gjøre tilgjengelig og synliggjøre sine forskningsresultater og hvordan UB evt. kan bidra til dette gjennom de eksisterende/planlagte systemene.


Laste ned ppt "Økt tilgjengelighet av forskningspublikasjoner fra UiB Et pilotprosjekt Randi E. Taxt Bibliotekdirektør Kick off møte, 2. februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google