Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonskart Bunntekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonskart Bunntekst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonskart Bunntekst

2 Delegering til driftskomiteen
BARNEHAGELOVEN AV NR. 19 OPPLÆRINGSLOVA AV NR. 61 VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN AV NR. 35 BARNEVERNLOVEN AV NR. 100(revidert ) (BARNELOVA AV , NR. 7 – FLYTTET TIL NAV) KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN AV NR. 66 NÆRINGSMIDDELLOVEN AV NR. 3 SOSIALTJENESTELOVEN AV NR. 87 TOBAKKSKADELOVEN AV NR. 14 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN AV , NR. 20 FRILUFTSLOVEN AV NR. 16 LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG AV NR. 82 MED ENDRINGER VED LOV AV NR. 4 VEGLOVEN AV NR. 23 VEGTRAFIKKLOVEN AV NR. 4 Bunntekst

3 Mangfoldige enheter Ekne/Tuv: 2 b-skoler, 2 barnehager, 2 SFO
Åsen: 1 b/u-skole, 1 SFO og 1 barnehage Skogn: 1 b/u-skole, 1 SFO Halsan/Momarka: 1 b-skole, 1, SFO, 1 barnehage Nesheim: 1 b-skole, 1 SFO Nesset 1 u-skole Ytterøy: 1, b/u-skole, 1 SFO, 1 barnehage Frol: 1 b/u-skole, 1, SFO, 1 barnehage, mottaksskole for minoritetsspråklige, TOA Mule/Okkenhaug: 2 b-skoler, 1 SFO, 2 barnehager Bunntekst

4 Antall ansatte i skolene våre (2006/07)
Ledelse 21 årsverk Undervisningspersonell 200 årsverk (254 lærere) Assistenter 30 årsverk Kontorpersonell 5årsverk Bunntekst

5 Elevtallsutvikling (øko.plan)
Skole 2007/08 2012/13 Endring Elever Klasser Mule 133 7 108 -25 - Okkenhaug 71 5 59 4 -12 -1 Halsan 199 12 176 8 -23 -4 Nesheim 311 15 352 16 41 1 Skogn 468 23 438 21 -30 -2 Tuv 68 49 -19 Ekne 67 -8 Åsen 253 10 224 -29 2 Ytterøy 48 Nesset 209 197 Frol 584 26 560 25 -24 Totalt 2434 118 2269 113 -165 -5 Bunntekst

6 Utvikling i fødselstall
Folketall etter fødselsår, Levanger kommune 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 283 268 271 245 301 240 230 233 248 223 227 236 226 263 Kilde: SSB Bunntekst

7 Fordeling av elever klasse enhet Ekne Frol os Halsan Mule Nesheim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum  enhet Elev Kl. Ekne 11 15 67 Frol os 42 47 32 34 50 44 81 105 98 580 25 Halsan 28 29 196 Mule 22 18 19 26 133 Nesheim 43 49 45 41 48 39 309 14 Nesset u. 57 83 207 Okken-haug 12 72 Skogn b-u 35 40 53 58 462 Tuv Ytterøy 71 Åsen 27 20 251 Sum 211 249 219 222 282 13 226 259 257 271 2415 114 Bunntekst

8 Oppvekst Levanger Pedagogisk fagstab
Initiere skoleutvikling (Sammen med faglab) Tilrettelegge for kompetanseheving Følge opp/rullere vedtatte planer Utvikle kvalitetsvurderings- og utviklingssystem Koordinere overenhetlige oppgaver (Eksamen, Kultursekken, GSI, skyss , FM, HiNT , MOT, refusjon forsterheimsplasserte, mv) Rådgivere i stab (Ca. 3,5 årsverk): Skolefaglig kompetanse: Hans Jakob Krabseth Barnehagefaglig kompetanse: Hartvik Eliasson Utviklingskompetanse: Tone Volden Rostad og Lillian Eriksen Flatgård Bunntekst

9 Skoleøkonomi Budsjett 2007 156 mill (163 mill etter justering).
Ramme for mill i økonomiplana. Kommer noe i tillegg, men det dekker ikke mer enn frukt og grønt, nye timer i grunnskolen og lønnsoppgjøret. Totalt kommer vi på ca. 166 mill. Nedgang i elevtall. Det er et mål å beholde rammen. Det blir en prioritering opp mot andre behov. Investeringer: Skogn 70 mill (2011), Mule 4 mill (2009), Nesset 7 mill (2010), uteområder 7 mill fram til 2011. Bunntekst

10 Oppvekst Levanger – lokale planer
Tilpassa opplæring Brukermedvirkning Kompetanseheving Bunntekst

11 Kvalitetsplan 2006 - 2009 Tilpassa opplæring. Læringsstrategier.
Gjelder for alle skolene i Levanger. Carol Santas teori ”Lære å lære” i første omgang. Lillian Flatgård Brukermedvirkning FGIL/FAU – dialog med politikere og adm. Skolemiljøutvalg/koble det med SU Elevrådsskolering/reell medvirkning Plan skole/hjem-samarbeid Kompetanseutvikling. Ut fra egen vedtatt plan. Bunntekst

12 Skolebruksplan 2006 Plana peker på Skogn, Mule og deretter Nesset og Ytterøy som de neste i investeringsrekken. Dere har begynt avsetning til investeringer på Skogn, Mule og Nesset. Uteområde. Avsatt 7 mill fra Det utarbeides planer på skolene. Ved enkelte skoler kan det bli nødvendig å erverve areal. Behov for å øke vedlikeholdsbudsjettet vesentlig. Bunntekst

13 Digitale ferdigheter ”Å kunne bruke digitale verktøy” er en basisferdighet i de nye læreplanene i tillegg til ”å kunne lese, skrive, regne- og å uttrykke seg muntlig”. Store utfordringer på mange områder: PC-tetthet - lærere og elever Nettverkstilgang og bygningsmessige utfordringer Kompetanseheving - i første omgang lærere Innfasing av læringsplattform og innkjøp av digitale læremidler Bunntekst

14 Plan for digital kompetanse – utvikling fram mot 2008
Øke maskintettheten. 425 elev-pc’er (6/1). 318 ansatte pc’er (1/1). Øke kompetansen ”Officepakken” – lettere versjoner ”Open office”. It’s learning – læringsplattform –skolering av lærere og elever Hvordan bruke digitale verkstøy er en del av alle fagkurs som tilbys Inverstering i programpakker for forskjellige fag – IKT-gruppe gir fortløpende anbefalinger til IKT Bunntekst

15 Oppvekstplan fra 2009 -2013 Felles kommuneplan Levanger og Verda
Mål å samle alle planer i sektorvise planer Oppvekstplan (0-18 år?) 4-årig Visjon/verdier Overordnede mål Strategier/fokusområder Årlige tiltaksplaner koblet til årsbudsjett/styringskort Enhetene skal ha virksomhetsplaner med utviklingsmål for enheten koblet til enhetens budsjett og styringskort Bunntekst


Laste ned ppt "Organisasjonskart Bunntekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google