Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Organisasjonskart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Organisasjonskart."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Organisasjonskart

2 Levanger kommune enhet Bunntekst 2 Delegering til driftskomiteen BARNEHAGELOVEN AV 05.05.1995 NR. 19 OPPLÆRINGSLOVA AV 17.07.98 NR. 61 VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN AV 28.05.1976 NR. 35 BARNEVERNLOVEN AV 17.07.1992 NR. 100(revidert 16.10.02) (BARNELOVA AV 08.04.1981, NR. 7 – FLYTTET TIL NAV) KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN AV 19.11.1982 NR. 66 NÆRINGSMIDDELLOVEN AV 19.05.1933 NR. 3 SOSIALTJENESTELOVEN AV 13.12.91 NR. 87 TOBAKKSKADELOVEN AV 09.03.1973 NR. 14 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN AV 14.06.2002, NR. 20 FRILUFTSLOVEN AV 28.06.1957 NR. 16 LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG AV 10.6.1977 NR. 82 MED ENDRINGER VED LOV AV 15.1.1988 NR. 4 VEGLOVEN AV 21.6.1963 NR. 23 VEGTRAFIKKLOVEN AV 18.6.1965 NR. 4

3 Levanger kommune enhet Bunntekst 3 Mangfoldige enheter Ekne/Tuv: 2 b-skoler, 2 barnehager, 2 SFO Åsen: 1 b/u-skole, 1 SFO og 1 barnehage Skogn: 1 b/u-skole, 1 SFO Halsan/Momarka: 1 b-skole, 1, SFO, 1 barnehage Nesheim: 1 b-skole, 1 SFO Nesset 1 u-skole Ytterøy: 1, b/u-skole, 1 SFO, 1 barnehage Frol: 1 b/u-skole, 1, SFO, 1 barnehage, mottaksskole for minoritetsspråklige, TOA Mule/Okkenhaug: 2 b-skoler, 1 SFO, 2 barnehager

4 Levanger kommune enhet Bunntekst 4 Antall ansatte i skolene våre (2006/07) Ledelse 21 årsverk Undervisningspersonell 200 årsverk –(254 lærere) Assistenter 30 årsverk Kontorpersonell 5årsverk

5 Levanger kommune enhet Bunntekst 5 Elevtallsutvikling (øko.plan) Skole 2007/082012/13Endring EleverKlasserEleverKlasserEleverKlasser Mule 13371087 -25- Okkenhaug 715594 -12 Halsan 199121768 -23-4 Nesheim 3111535216 411 Skogn 4682343821 -30-2 Tuv 684494 -19- Ekne 674594 -8- Åsen 2531022412 -292 Ytterøy 715484 -23 Nesset 20971978 -121 Frol 5842656025 -24 Totalt 24341182269113 -165-5

6 Levanger kommune enhet Bunntekst 6 Utvikling i fødselstall Folketall etter fødselsår, Levanger kommune 199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006 283268271245301240230233248223 227236226263 Kilde: SSB

7 Levanger kommune enhet Bunntekst 7 Fordeling av elever klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum enhet ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl. Ekne 6111 81 8115 81 674 Frol os 422472322342472502442813105498458025 Halsan 281292281251 1322292 19610 Mule 111221181151191261221 1337 Nesheim 432492442452412482392 30914 Nesset u. 5726738332078 Okken- haug 101707112061191111 725 Skogn b-u 35242232234244240343281353258246222 Tuv 619015110 8112 71 674 Ytterøy 11 518 715 1213 13 51715 Åsen 19128127126119128120128129127125110 Sum 211122491121912219102221228213226132591025710271112415114

8 Levanger kommune enhet Bunntekst 8 Oppvekst Levanger Pedagogisk fagstab Initiere skoleutvikling (Sammen med faglab) Tilrettelegge for kompetanseheving Følge opp/rullere vedtatte planer Utvikle kvalitetsvurderings- og utviklingssystem Koordinere overenhetlige oppgaver –(Eksamen, Kultursekken, GSI, skyss, FM, HiNT, MOT, refusjon forsterheimsplasserte, mv) Rådgivere i stab (Ca. 3,5 årsverk): –Skolefaglig kompetanse: Hans Jakob Krabseth –Barnehagefaglig kompetanse: Hartvik Eliasson –Utviklingskompetanse: Tone Volden Rostad og Lillian Eriksen Flatgård

9 Levanger kommune enhet Bunntekst 9 Skoleøkonomi Budsjett 2007 156 mill (163 mill etter justering). Ramme for 2008 163 mill i økonomiplana. Kommer noe i tillegg, men det dekker ikke mer enn frukt og grønt, nye timer i grunnskolen og lønnsoppgjøret. Totalt kommer vi på ca. 166 mill. Nedgang i elevtall. Det er et mål å beholde rammen. Det blir en prioritering opp mot andre behov. Investeringer: Skogn 70 mill (2011), Mule 4 mill (2009), Nesset 7 mill (2010), uteområder 7 mill fram til 2011.

10 Levanger kommune enhet Bunntekst 10 Oppvekst Levanger – lokale planer Planer Tilpassa opplæring Brukermedvirkning Kompetanseheving

11 Levanger kommune enhet Bunntekst 11 Kvalitetsplan 2006 - 2009 Tilpassa opplæring. Læringsstrategier. – Gjelder for alle skolene i Levanger. Carol Santas teori ”Lære å lære” i første omgang. Lillian Flatgård Brukermedvirkning –FGIL/FAU – dialog med politikere og adm. –Skolemiljøutvalg/koble det med SU –Elevrådsskolering/reell medvirkning –Plan skole/hjem-samarbeid Kompetanseutvikling. Ut fra egen vedtatt plan.

12 Levanger kommune enhet Bunntekst 12 Skolebruksplan 2006 Plana peker på Skogn, Mule og deretter Nesset og Ytterøy som de neste i investeringsrekken. Dere har begynt avsetning til investeringer på Skogn, Mule og Nesset. Uteområde. Avsatt 7 mill fra 2007 - 2011. Det utarbeides planer på skolene. Ved enkelte skoler kan det bli nødvendig å erverve areal. Behov for å øke vedlikeholdsbudsjettet vesentlig.

13 Levanger kommune enhet Bunntekst 13 Digitale ferdigheter ”Å kunne bruke digitale verktøy” er en basisferdighet i de nye læreplanene i tillegg til ”å kunne lese, skrive, regne- og å uttrykke seg muntlig”. Store utfordringer på mange områder: –PC-tetthet - lærere og elever –Nettverkstilgang og bygningsmessige utfordringer –Kompetanseheving - i første omgang lærere –Innfasing av læringsplattform og innkjøp av digitale læremidler

14 Levanger kommune enhet Bunntekst 14 Plan for digital kompetanse – utvikling fram mot 2008 Øke maskintettheten. 425 elev-pc’er (6/1). 318 ansatte pc’er (1/1). Øke kompetansen –”Officepakken” – lettere versjoner ”Open office”. –It’s learning – læringsplattform –skolering av lærere og elever –Hvordan bruke digitale verkstøy er en del av alle fagkurs som tilbys Inverstering i programpakker for forskjellige fag – IKT-gruppe gir fortløpende anbefalinger til IKT

15 Levanger kommune enhet Bunntekst 15 Oppvekstplan fra 2009 -2013 Felles kommuneplan Levanger og Verda Mål å samle alle planer i sektorvise planer Oppvekstplan (0-18 år?) –4-årig –Visjon/verdier –Overordnede mål –Strategier/fokusområder Årlige tiltaksplaner koblet til årsbudsjett/styringskort Enhetene skal ha virksomhetsplaner med utviklingsmål for enheten koblet til enhetens budsjett og styringskort


Laste ned ppt "Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Organisasjonskart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google