Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Empirisme og koherens og fundamentalisme. Logisk empirisme Røtter: –Hume (empirisme) –Logikk (G. Frege, B. Russell) –Wittgensteins Tractatus (1922) Wienerkretsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Empirisme og koherens og fundamentalisme. Logisk empirisme Røtter: –Hume (empirisme) –Logikk (G. Frege, B. Russell) –Wittgensteins Tractatus (1922) Wienerkretsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Empirisme og koherens og fundamentalisme

2 Logisk empirisme Røtter: –Hume (empirisme) –Logikk (G. Frege, B. Russell) –Wittgensteins Tractatus (1922) Wienerkretsen Rudolf Carnap (1891-1970) Alfred J. Ayer (1910-1989)

3 ”De rødgrønne vant valget” Sann pga.: 1.Verden 2.Hva ordene betyr

4 ”Et rektangel er en firkant” Sann pga.: Hva ordene betyr

5 Analytisk A priori Nødvendig Syntetisk A posteriori Kontingent

6 Kritikk av metafysikk 1.Naturvitenskapen omhandler hele virkeligheten 2.Meningsløse påstander

7 Verifikasjonisme Meningen til en setning er metoden for å empirisk bekrefte eller avkrefte setningen.

8 W.V.O. Quine (1908-2000) To empiristiske dogmer: Skillet mellom analytiske og syntetiske setninger Reduksjonisme

9 Analytiske setninger 1.Logiske sannheter –Eks: ”Alle firkanter der alle vinkler er rette er firkanter” 2.Type 2 –Eks: ”Alle rektangler er firkanter”

10 Synonymi Analytiske setninger er enten logiske sannheter eller kan gjøres om til logiske sannheter ved å bytte synonyme termer.

11 Utbyttbarhet salva veritate To ord synonyme hvis de kan byttes uten endring av sannhetsverdi i alle setninger ”Ungkar” og ”ugift mann”? ”President i USA” og ”mannlig statsoverhode i USA”?

12 ”Alle ungkarer er ugifte menn” ”Alle presidenter i USA er mannlige statsoverhoder i USA” ”Det er nødvendig at ungkarer er ugifte menn” ”Det er nødvendig at presidenter i USA er mannlige statsoverhoder i USA.”

13 Reduksjonisme dogmet Enhver meningsfull setning kan oversettes til en setning om umiddelbar erfaring

14 Holisme mot atomisme

15 Duhems tese: Ingen enkelt-hypotese kan testes i isolasjon fra resten av ens oppfatninger.

16 1.Selv en observasjonssetning kan beholdes i lys av motstridende erfaring 2.Selv ikke en logisk lov er immun.

17 Koherens Konsistens Omfattende Sammenheng

18 Pluralitetsinnvendingen Det kan finnes mer enn ett koherent sett av oppfatninger. –Eks.: Utvidet Sherlock Holmes fortelling Sannhetsteori Teori om begrunnelse

19 Koherens og erfaring Et begrunnet oppfatningssett må inneholde (eller være grunnet i) erfaring. → Fundamentalisme?

20 Det ”gitte” 1.Sansedata/erfaringer presentert for oss 2.Fortolkning/begrepsfesting av dette materialet Lewis: uavhengige komponenter

21 Logiske empiristerQuineKoherensteoretiker (f.eks. Bradley) Verden


Laste ned ppt "Empirisme og koherens og fundamentalisme. Logisk empirisme Røtter: –Hume (empirisme) –Logikk (G. Frege, B. Russell) –Wittgensteins Tractatus (1922) Wienerkretsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google