Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Empirisme og koherens og fundamentalisme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Empirisme og koherens og fundamentalisme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Empirisme og koherens og fundamentalisme

2 Logisk empirisme Røtter: Wienerkretsen Rudolf Carnap (1891-1970)
Hume (empirisme) Logikk (G. Frege, B. Russell) Wittgensteins Tractatus (1922) Wienerkretsen Rudolf Carnap ( ) Alfred J. Ayer ( )

3 ”De rødgrønne vant valget”
Sann pga.: Verden Hva ordene betyr

4 ”Et rektangel er en firkant”
Sann pga.: Hva ordene betyr

5 Analytisk A priori Nødvendig Syntetisk A posteriori Kontingent

6 Kritikk av metafysikk Naturvitenskapen omhandler hele virkeligheten
Meningsløse påstander

7 Verifikasjonisme Meningen til en setning er metoden for å empirisk bekrefte eller avkrefte setningen.

8 W.V.O. Quine (1908-2000) To empiristiske dogmer:
Skillet mellom analytiske og syntetiske setninger Reduksjonisme

9 Analytiske setninger Logiske sannheter Type 2
Eks: ”Alle firkanter der alle vinkler er rette er firkanter” Type 2 Eks: ”Alle rektangler er firkanter”

10 Synonymi Analytiske setninger er enten logiske sannheter eller kan gjøres om til logiske sannheter ved å bytte synonyme termer.

11 Utbyttbarhet salva veritate
To ord synonyme hvis de kan byttes uten endring av sannhetsverdi i alle setninger ”Ungkar” og ”ugift mann”? ”President i USA” og ”mannlig statsoverhode i USA”?

12 ”Alle ungkarer er ugifte menn”
”Alle presidenter i USA er mannlige statsoverhoder i USA” ”Det er nødvendig at ungkarer er ugifte menn” ”Det er nødvendig at presidenter i USA er mannlige statsoverhoder i USA.”

13 Reduksjonisme dogmet Enhver meningsfull setning kan oversettes til en setning om umiddelbar erfaring

14 Holisme mot atomisme

15 Duhems tese: Ingen enkelt-hypotese kan testes i isolasjon fra resten av ens oppfatninger.

16 Selv en observasjonssetning kan beholdes i lys av motstridende erfaring
Selv ikke en logisk lov er immun.

17 Koherens Konsistens Omfattende Sammenheng

18 Pluralitetsinnvendingen
Det kan finnes mer enn ett koherent sett av oppfatninger. Eks.: Utvidet Sherlock Holmes fortelling Sannhetsteori Teori om begrunnelse

19 Koherens og erfaring Et begrunnet oppfatningssett må inneholde (eller være grunnet i) erfaring. → Fundamentalisme?

20 Det ”gitte” Sansedata/erfaringer presentert for oss
Fortolkning/begrepsfesting av dette materialet Lewis: uavhengige komponenter

21 Logiske empirister Quine Koherensteoretiker (f.eks. Bradley)
Verden Verden Verden


Laste ned ppt "Empirisme og koherens og fundamentalisme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google