Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 1 NEK400:2010 Utgitt av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) Inneholder 41 enkelt-normer (delnormer),

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 1 NEK400:2010 Utgitt av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) Inneholder 41 enkelt-normer (delnormer),"— Utskrift av presentasjonen:

1 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 1 NEK400:2010 Utgitt av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) Inneholder 41 enkelt-normer (delnormer), deriblant: NEK 400-8-823 ”Elektriske installasjoner i boliger” Bolig = alle typer boliger, inkludert fritidsboliger DSBs forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) henviser til NEK 400 som én måte å oppfylle forskriften på NEK400 er frivillig, men i praksis tvang…

2 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 2 NEK400:2010 Overgangsregler NEK 400:2010 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2010 NEK 400:2006 kan også benyttes for prosjektering frem til 1. januar 2011. Installasjoner prosjektert i henhold til NEK 400:2006 må ferdigstilles innen 1. juli 2011. Det må kunne dokumenteres at anlegg er prosjektert og ferdigstilt i henhold til de tidsrammer som er gitt over. I praksis gjøres dette ved at den som prosjekterer og den som utfører angir dette i «erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i fel» som skal følge anlegget. Tilsynsmyndigheten vil kunne kreve at dokumentasjon er tilgjengelig for gjennomsyn. For store prosjekter, som strekker seg over flere år, kan det innebære en sikkerhetsrisiko å gjennomføre deler av anlegget etter gammel norm og andre deler etter ny norm. Det vil da være aktuelt å søke DSB om dispensasjon fra de generelle kravene om å benytte gjeldende norm i henhold til angitte overgangsregler.

3 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 3 NEK400:2010 Nye krav til boliger Krav til dokumentasjon som skal overleveres eier Strømstyrt jordfeilvern for alle forbrukerkurser Utkobling av strømtilførselen til komfyr/platetopp dersom det oppstår fare for overoppheting Maks overflatetemperatur 60 oC på utstyr som er tilgjengelig for utilsiktet berøring (eks. panelovner) Overspenningsvern kl II i hovedfordelingstavlen Varmtvannsbereder med effekt over 2000 W skal være fast tilkoblet Flere stikkontakter……

4 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 4 Flere stikkontakter… RomKrav Stue/soverom/arbeidsrom/ -oppholdsrom: ≥ 2 uttak pr. påbegynt 4 m2 gulvareal Kjøkken 1 uttak for hvert faste elektriske utstyr 2 uttak pr. 2 m kjøkkenbenk for kjøkkenmaskiner etc. 4 uttak i forbindelse med spiseplass, men minst 2 uttak per 2 m fri vegg Entre/gang≥ 2 uttak pr. påbegynt 6 m2 gulvareal Andre rom/boder≥ 2 uttak Hvor det er planlagt hjemmekino/TV/musikkanlegg ≥ 6 ekstra uttak, hvorav maks. 2 stk kan være for europlugger Utvendig≥ 2 uttak på veranda/altan/balkong Uttak for belysning”Nødvendig antall”

5 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 5 Kostnader? minimum 10 - 15 % flere punkter/uttak? ca. 50 % økning for sikringsskap? noe mer dokumentasjon flere tekniske krav til sikkerhet  ca 30 - 35 % økning på pris for de elektriske installasjonene i en "normal" enebolig/leilighet?


Laste ned ppt "B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 1 NEK400:2010 Utgitt av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) Inneholder 41 enkelt-normer (delnormer),"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google