Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vergemålslovgivningen  I dag:  Lov 22.04.1927 om vergemål for umyndige ( omfatter også hjelpevergemål for voksne )  Lov 28.11.1898 om umyndiggjøring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vergemålslovgivningen  I dag:  Lov 22.04.1927 om vergemål for umyndige ( omfatter også hjelpevergemål for voksne )  Lov 28.11.1898 om umyndiggjøring."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Vergemålslovgivningen  I dag:  Lov 22.04.1927 om vergemål for umyndige ( omfatter også hjelpevergemål for voksne )  Lov 28.11.1898 om umyndiggjøring  Nytt:  NOU 2004:16 Vergemål  Lovforslaget - Ot.prp. Nr. 110 – 2008 - 2009

4 Dagens organisering - overformynderiet  Ett overformynderi i hver kommune  To valgte overformyndere og ev. fast formann ( jurist )  Tar avgjørelsene i fellesskap  I tillegg kan man ha kontorhjelp

5 Ny organisering – vergemåls- myndigheten  Slutt for overformynderiet  Den lokale vergemålsmyndigheten legges til staten ved fylkesmannen  En sentral statlig vergemålsmyndighet opprettes  Hvert fylke er ett vergemålsdistrikt  Saksbehandlere foretar avgjørelsene

6 Formålet med ny lov  Slutt for overformynderiet  Den lokale vergemålsmyndigheten legges til staten ved fylkesmannen  En sentral statlig vergemålsmyndighet opprettes  Hvert fylke er ett vergemålsdistrikt  Saksbehandlere foretar avgjørelsene

7 Vergemål for voksne Dagens ordningNy ordning  Vedtas av overformynderiet og tingretten i fellesskap  Oppnevnes hjelpeverge  Beholder rettslig handleevne  Spesifisert mandat  Hjelpeverge må i noen saker innhente overformynderiets samtykke  Fylkesmannen klageinstans  Vedtas av fylkesmannen  Oppnevnes verge  Beholder rettslig handleevne  Kan omfatte økonomiske og personlige forhold  Må i noen saker innhente fylkesmannens samtykke  Den sentrale Vergemålsmyndigheten klageinstans

8 Umyndiggjøring/fratagelse av rettslig handleevne Nå: Umyndiggjøring Nytt: Fratakelse av rettslig handleevne  Tingretten  Umyndiggjøring i dag kan ikke individtilpasses  Total umyndiggjøring på alle områder  Mister stemmerett, samtykke til donasjon av organer, inngå ekteskap  Tingretten  Individtilpasset  Fratakelse av rettslig handleevne helt eller delvis  Mest tenkt å gjelde økonomiske forhold  Kan også gjelde personlige forhold

9 Hjelpeverge blir verge HjelpevergeVerge  En borgerplikt  Vederheftig og skikket til vervet  Ulønnet, men krav på å få dekket nødvendige utlegg  Mulighet for å få dekket tapt arbeidsfortjeneste og få vederlag  Dekkes av den hjelpetrengende/kommunen  Må undertegne erklæring om taushetsplikt  Dagens hjelpevergeforhold videreføres  Egnet for og samtykker til vervet  Må framlegge politiattest om man ikke er nærstående - faste verger  Hovedregel – oppnevnte verger har krav på godtgjøring/utgiftsdekning  Dekkes av den vergetrengende/ fylkesmannen  Generell taushetsplikt - lovbestemt

10 Forvaltning av formue for voksne Dagens ordningNy ordning  Etter særskilt vedtak med hjemmel i § 90 d annet ledd  Hvert overformynderi forhandler selv med bankene og velger selv bank  Regnskapsplikt  Skal forvaltes av fylkesmannen  Vergetrengende skal samtykke  Sentral vergemåls- myndighet avtaler innskuddsvilkår, velger finansinstitusjon m.v.  Regnskapsplikt

11 Nytt - Fremtidsfullmakter  Privat alternativ til vergemål  Alle myndige personer kan sette opp fremtidsfullmakt ( mens man er klar i hodet )  Fastsetter hvem som skal representere deg dersom du ikke lenger kan ivareta egne interesser  Kan fastsette nærmere bestemmelser for hvordan personlige og økonomiske forhold skal ordnes

12 Nytt – legalfullmakt for nærstående  Ektefelle/samboer, barn, barnebarn og foreldre over 18 år  Rett til å representere et familiemedlem som ikke kan ivareta egne økonomiske interesser  Begrenset til økonomiske disposisjoner vedr. bolig og daglig underhold, husleie, strøm, lånebetaling osv.

13 Iverksetting………….. Ikke med i budsjettet for 2010 Håper på å komme med i 2011 Organisasjonsmodell, en rekke forskrifter osv. skal på plass før iverksetting ?


Laste ned ppt "Vergemålslovgivningen  I dag:  Lov 22.04.1927 om vergemål for umyndige ( omfatter også hjelpevergemål for voksne )  Lov 28.11.1898 om umyndiggjøring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google