Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens havnestrategi og endringer i havne- og farvannsloven Årsmøte Nettverk fjord- og kystkommuner 2015 Pia Farstad von Hall, fagleder havn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens havnestrategi og endringer i havne- og farvannsloven Årsmøte Nettverk fjord- og kystkommuner 2015 Pia Farstad von Hall, fagleder havn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens havnestrategi og endringer i havne- og farvannsloven Årsmøte Nettverk fjord- og kystkommuner 2015 Pia Farstad von Hall, fagleder havn

2 Problemstillinger Regjeringens havnestrategi Utpekt havn Havnekapital Fire modeller Fiskerihavner til kommunene Revidering av havne- og farvannsloven Godsprosjektet

3 Hva er sentralt for havnene i 2015? Havnene har gått fra å være forvaltning til å bli forretning med stort forvaltningsansvar Kamp om arealet lokalt – havnevirksomhet flyttes EØS-regelverket Loven må svare på de utfordringene havnene og eierne av havnene har! Et samlet regelverk skal gi rammer for trygg og effektiv forvaltning

4 Havnestrategien – en invitasjon til dialog Enklere havnestruktur Utpekt havn Stamnett havn Forvaltning av havnekapital Fire modeller Revisjon av havne- og farvannsloven Fiskerihavner til kommunene

5 Loven fra 2010 – noen observasjoner Siste lovrevisjon med ikrafttredelse 2010 har bidratt til en profesjonalisering av havnene, men det er utfordringer Beregning av anløpsavgift og grunnlaget for egne vederlag – utydelighet Mottaksplikt – hva gjelder? (Betalingsnekt/miljøutfordringer) Forlatte fartøy - blir liggende Sjøpant Forsikring Identifisering av eiere Regelverket knyttet til havnekapitalen

6 Statlige fiskerihavner til kommunene? Et stort ansvar å overføre fiskerihavnene – over 700 stykker hvorav ca 240 aktive. KS forutsetter at det utarbeides en oversikt over fiskerihavnene og deres tilstand før en eventuell overførsel gjennomføres. KS forutsetter at det følger midler med som gjør kommunene i stand til å overta ansvaret for fiskerihavnene.

7 Dette ønsker KS og KS Bedrift Havn utredet Alternative eierformer av havnene som bidrar til å nå kommunenes mål om effektiv havnedrift og god arealforvaltning. Kommunale flaskehalser for mer effektiv sjøtransport. Hvilke juridiske rammebetingelser gjelder for driften av havnene ved valg av ulike løsninger? For eksempel konkuranseutsetting av containerdriften.

8 Viktig med tett dialog! Skal innholdet i revidert have- og farvannslov bli et bedre verktøy for myndighetene og havnene er det viktig med en tett dialog mellom partene. Kunnskap om havnenes virksomhet er grunnleggende for å kunne utforme lover som gir levelige rammevilkår for havnene. En god prosess gir et godt resultat!


Laste ned ppt "Regjeringens havnestrategi og endringer i havne- og farvannsloven Årsmøte Nettverk fjord- og kystkommuner 2015 Pia Farstad von Hall, fagleder havn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google