Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nora Levold, STS, Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU/Institusjonsprosjekt: Teknologi, estetikk, kommunikasjon kultur (TEKK) Hensikt: Vedlikehold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nora Levold, STS, Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU/Institusjonsprosjekt: Teknologi, estetikk, kommunikasjon kultur (TEKK) Hensikt: Vedlikehold."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nora Levold, STS, Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU/Institusjonsprosjekt: Teknologi, estetikk, kommunikasjon kultur (TEKK) Hensikt: Vedlikehold og videreutvikling av samarbeidsmiljøenes kompetanse på feltet Samarbeidet består av forskere fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Institutt for kunst- og medievitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Prosjektleder er professor Knut H. Sørensen

2 2 Nora Levold, STS, Institutt for tverrfaglige kulturstudier Faglige mål Doktorgrader (fortrinnsvis innenfor SKIKT): 4 avlagt i 2002/2003, 6-7 i avslutningsfasen  behov for post.doc-stipendier Internasjonalt samarbeid: Tung deltakelse i ulike EU-prosjekt, også med i et nytt Network of exellence – PRIME Nasjonal og internasjonal publisering Knytte til oss MA-studenter og undervise på flere institutter og på alle nivåer

3 3 Nora Levold, STS, Institutt for tverrfaglige kulturstudier Del-prosjekter i TEKK Arbeidet er organisert i følgende delprosjekt/forprosjekt: 1.Pandoras jukebox: Musikkdistribusjon på Internett 2.Farvel til gutterommet? Kjønningsprosesser i yrkes-kulturer innenfor IKT-bransjen 3.SYN(d)ROM: Om (u)synliggjøring og konstituering av private og offentlige rom – et multimediert fenomen 4.Å skape lokale, virtuelle virkeligheter 5.Den kommunikative vendingen – synteseprosjekt 6.Internettets historie i Noreg – finansiert av KIM Forprosjektene skal videreutvikle ideer og resultere i seminarer, publikasjoner og søknader til neste søknadsrunde i KIM

4 4 Nora Levold, STS, Institutt for tverrfaglige kulturstudier To hovedfokus A. IKT og kjønn –Internasjonalt veletablert –Teori- og policy-utviklende –Bredt fokus på utdanning og hverdagsliv, herunder mobiltelefoni og dataspill  –Behov for arbeidslivsstudier B. Internett/virtualitet/allmenning –Skal styrkes internasjonalt –Teori- og policy-utviklende –Bredt fokus på ulike arenaer, opptatt av hvordan realitet og virtualitet integreres

5 5 Nora Levold, STS, Institutt for tverrfaglige kulturstudier Ad A - IKT og kjønn: 1. Farvel til gutterommet? Kjønningsprosesser i yrkes- kulturer innenfor IKT-bransjen. Prosjektleder: Førsteamanuensis Nora Levold, Post.doc. Vivian A Lagesen Målsetning: Produsere kunnskapsgrunnlag for å utvikle strategier for å motvirke digitale skiller (her som ”gendergap”) –i forhold til arbeidsvilkår og karrierer –i kunnskapsintensive IKT-bedrifter (programvare-, konsulent og web-design/mediebedrift). Hvordan skape inkluderende yrkeskulturelle forhold for kvinner med høyere IKT-utdanning? –Sammenheng heterogene kjønnsforståelser og inkluderende yrkeskulturer?

6 6 Nora Levold, STS, Institutt for tverrfaglige kulturstudier Problematisere betydningen av hacker/nerd-”figuren”: Stor symbolsk kraft, liten empirisk betydning? Problematisere dikotome kjønnsforståelser og forskjells- feministiske strategier Sammenligne Norge og Malaysia. I Malaysia konnoterer ikke høyere IKT-utdanning maskulint som i Norge, hva med IKT- yrkeskulturer? Prosjektet skal trekke på resultatene fra to store EU-prosjekter: SIGIS og www-ict

7 7 Nora Levold, STS, Institutt for tverrfaglige kulturstudier Ad B - Internett/virtualitet/allmenning 1. ”Å skape lokale, virtuelle virkeligheter: Det medierte og fysiske hånd i hånd?” Prosjektleder Knut H. Sørensen, post. doc. Janne Bromseth Utgangspunkt: Høy nett-tilgang og nettbruk i Norge: Hvordan påvirker dette sosialt liv og samhandlingsformer? - Er slike steder og samhandlingsformer spesielt viktig for marginaliserte grupper, event. på hvilke måter? - Hvordan veves medierte og fysiske kontekster sammen - og hva gjør dette med forståelser av ’sted’? - Hvordan skapes kjønn, seksualitet og etnisitet på slike nettsteder?

8 8 Nora Levold, STS, Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2. ”Pandoras jukebox: Musikkdistribusjon på internett” Prosjektleder Knut H. Sørensen, post. doc. Hendrik Spilker Utgangspunkt: Dilemmaer knyttet til distribusjon av musikk på internett i bredbåndenes tidsalder: - Spenninger mellom IKT-industrien, medieindustrien, tele- industrien og elektronikk industrien - Teknologiens rolle i transformasjonen av kulturelle segment som ungdoms-, fan- og internettkulturer, politiske aktivistmiljøer, profesjonelle kulturarbeidere - Den moralske konstruksjonen av bruk: Kampen om den ”rette” forståelsen av hvordan teknologien skal brukes

9 9 Nora Levold, STS, Institutt for tverrfaglige kulturstudier SYN(d)ROM: Om (u)synliggjøring, kontroll, og konstituering av private og offentlige rom – et multimediert fenomen. Samarbeidende miljø: Inst. for sosiologi og statsvitenskap og Inst. for kunst og medievitenskap. Prosjektleder: Professor Bjørn Sørensen, flere underprosjekt. Målsetning: Studere samspillseffekter mellom ulike bildeopptaks- og formidlingsformer mht. synliggjøring av, kontroll over, kjønning av og grensesetting mellom private og offentlige rom. Problematisering av bildenes troverdighetsstatus –problematisere tilstedeværelse/synliggjøring –problematisere kontroll og makt –problematisere privat/offentlig –problematisere bildenes og rommenes kjønn –problematisere virkelig/uvirkelig


Laste ned ppt "1 Nora Levold, STS, Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU/Institusjonsprosjekt: Teknologi, estetikk, kommunikasjon kultur (TEKK) Hensikt: Vedlikehold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google