Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Multifakultært studium i Geomatikk. 2 Et multifakultært studium... Hva betyr det at geomatikkstudiet er multifakultært? Det betyr at studenter med ulik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Multifakultært studium i Geomatikk. 2 Et multifakultært studium... Hva betyr det at geomatikkstudiet er multifakultært? Det betyr at studenter med ulik."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Multifakultært studium i Geomatikk

2 2 Et multifakultært studium... Hva betyr det at geomatikkstudiet er multifakultært? Det betyr at studenter med ulik faglig bakgrunn kan velge studieretning Geomatikk. Dette kan gjøres etter to års studier ved de respektive fakulteter. Fagsammensetningen skreddersys med utgangspunkt i den bakgrunnen du allerede har, slik at du gir din grunnutdannelse en geomatikk-profil. Ved et multifakultært studium treffer du studenter med en bakgrunn som kan være ulik din egen. Tverrfaglig og flerfaglig samarbeid og diskusjoner er stimulerende, og er ofte et godt utgangspunkt for nyskaping. Du finner oss her.

3 3 Hva er Geomatikk? Geomatikk er en vitenskapelig betegnelse som omfatter innsamling, prosessering, analyse, lagring, distribusjon, presentasjon og anvendelse av romlig stedfestet informasjon. Geomatikk inkluderer, men er ikke avgrenset til, tradisjonelle fagområder som landmåling, kartografi, geodesi, hydrografi, fotogrammetri og fjernmåling. Geomatikk deles gjerne inn i fagområdene geodesi, kartografi/geografisk informasjonsvitenskap og fotogrammetri/fjernmåling. Aktuelle arbeidsområder Presentasjon og behandling av digitale kartdatabaser. Videreutvikling av metoder for automatisert digital kartframstilling. Utvikling og anvendelse av geografiske informasjonssystemer og geodata. Geodetiske målinger og beregninger, i hovedsak ved bruk av satellitter (GPS). Kartlegging, stedfesting og navigasjon i Nordsjøen. Lede kart- og oppmålingsarbeider innen offentlig/privat virksomhet. Fotogrammetrisk form- og dimensjonskontroll. Anvendelse av fjernmåling for ressurskartlegging og miljøovervåking. Fotogrammetrisk kartlegging for tekniske, økonomiske og topografiske kart.

4 4 Jobbmuligheter Geodesi Særlig innen satellittgeodesien er det i dag et økende behov for kvalifiserte kandidater. Størst behov er det for GPS-relaterte jobber, da GPS for tiden er i økende bruk innen navigasjon, og overvåking såvel som i landmåling. Som et eksempel kan vi nevne at Oslo taxi bruker GPS for å optimalisere kjørelengder og for å nå raskere frem til kundene. Vi ser også en økende bruk av GPS innenfor kartlegging og kartoppdatering av enkelte typer kartobjekter._ Kartografi og geografisk informasjonsvitenskap I kartbransjen i Norge i dag er det et skrikende behov for kartografer med bakrunn innenfor data og informatikk. Med den nærheten vi har til data og informatikkmiljøer som instituttet har her på Gløshaugen, har vi alle muligheter til å utdanne kartografer med den kompetansen som etterspørres. Fotogrammetri og fjernmåling Særlig innenfor fjernmålingsrelaterte områder vil det bli jobber i framtiden. Vi ser i dag en utvikling fra flyfoto-basert kartlegging mot satellittbildebasert kartlegging og oppdatering. Med utviklingen av nye satellitter og frigjøring av spionsatellitter vil denne utviklingen trolig akselereres.

5 5 Hvem kan velge studieretning Geomatikk? Det kan i utgangspunktet alle. Men først og fremst retter studieretningen seg mot studenter med bakgrunn fra –Ingeniørvitenskap og IKT –Datateknikk og informasjonsvitenskap –Bygg- og miljøteknikk –Elektronikk –Kommunikasjonsteknologi –Geografi Har du en annen bakgrunn er du selvsagt også velkommen, såfremt de faglige forutsetninger og forkunnskaper er tilfredsstilt.

6 6 Kontakt oss Om det er noe du lurer på, ta gjerne kontakt med oss: Torgeir Haavik (vit.ass.) email: torgeih@geomatikk.ntnu.no tlf: 73 59 70 26 Terje Midtbø (professor) email: Terje.Midtbo@geomatikk.ntnu.no tlf: 73 59 45 81


Laste ned ppt "1 Multifakultært studium i Geomatikk. 2 Et multifakultært studium... Hva betyr det at geomatikkstudiet er multifakultært? Det betyr at studenter med ulik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google