Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagpolitisk konferanse for ergoterapeuter i Aust- og Vest-Agder 291014 ”Helsefremmende hjemmebesøk” – den gode samtalen Berit Westbye.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagpolitisk konferanse for ergoterapeuter i Aust- og Vest-Agder 291014 ”Helsefremmende hjemmebesøk” – den gode samtalen Berit Westbye."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagpolitisk konferanse for ergoterapeuter i Aust- og Vest-Agder ”Helsefremmende hjemmebesøk” – den gode samtalen Berit Westbye

2 Helsefremmende eller forebyggende hjemmebesøk??
Forebygging Helsefremming

3 Helsefremmende hjemmebesøk – hva er det?
Først og fremst en helsefremmende samtale Egne ressurser Hva er den enkelte opptatt av Hva gir livskvalitet i dag? Bruker salutogenesen, empowerment og veiledningsteknikker aktivt!!

4 Selvsagt er det noen tema……
Sosialt nettverk Familie og venner Innhold i hverdagen Føle seg ”nyttig” Være etterspurt Mat og drikke Væske!!!!!!!!! Fysisk aktivitet Hverdagsaktivitet

5 Hva ønsker vi å oppnå? Aktive eldre med kunnskap om egen helse og mestring av eventuell helsesvikt Samtale Informasjon Kurs (Lyst på livet) Utsette behov for tjenester i 1. og 2. linjetjenesten Kommunen får en bedre oversikt over egne innbyggere (jfr Folkehelseloven) Kommunen kan være litt i forkant (demens, eldre med tunge pleieoppgaver hjemme osv)

6 Bakgrunn/forskning Danmark: Forskning fra Danmark
I ble det lovpålagt å tilby besøk til alle det året de fylte 75 med årlige oppfølgingsbesøk I 2014 endres loven Besøk til 75 Oppfølging til de over 80 Utsatte grupper Gruppetilbud Forskning fra Danmark Mikkel Vass og Kirsten Avlund Store studier Sett på Sykehusinnleggelser Sykehjemsflytting Dødelighet Utdannelse av besøkere Samarbeid med fastleger

7 Norge 2005: 2014 35 kommuner hadde Forebyggende hjemmebesøk
Disse var veldig ulike Blodtrykk Brannvarslere Rekkverk Kommunal informasjon 2014 96 kommuner har FH De definerte forebyggende hjemmebesøk som «besøk i den eldres hjem med det formål å styrke den eldres mulighet for egen mestring og bevare funksjonsnivået lengst mulig»

8 Helsedirektoratets satsning 2011-2014
6 ulike prosjekt Hordaland Gjøvik/Hamar Trondheim Vestvågøy/Bodø Ålesund Grimstad/Kristiansand Grimstad/Kristiansand Samtaleguide Informasjonsmappe Spørreskjema besøk Spørreundersøkelse til de som mottok besøk og de som takket nei

9 Hender det at du er mer alene enn du ønsker å være?

10 Hvordan oppfatter du din fysiske helse?

11 Hvordan oppfatter du din psykiske helse?

12 Bruker du data?

13 Kjører du bil?

14 Bor du alene/sammen?

15 Fysisk aktiv mer enn 30 min

16 Antall medisintyper daglig

17 Væskeinntak

18 Ellers……… De fleste treffer andre mennesker flere ganger i uka
Det er få som har falt, men…… Nesten ingen har husdyr  Nesten alle har mobil, men….. Nesten ingen røyker lenger  Alkoholkonsumet er lite…

19 Spørreundersøkelse  Sendt ut til alle som hadde hatt besøk og alle som takket nei; i Grimstad, Kristiansand og Songdalen Til sammen 442 personer; 309 som hadde hatt besøk, 133 som takket nei Fikk svar fra 326 (236 og 90), dvs 74 %!!!!! (variasjon på 68, 75 og 79…)

20 Hva opplevdes som mest nyttig ved besøket?
Kommune Samtalen Informasjon Brosjyrer Telefonliste Annet Grimstad (n=133) 102 (77 %) 77 (58 %) 39 (29 %) 14 (11 %) 1 (1%) Kristiansand (n=68) 46 (68%) 53 (78%) 23 (34%) 10 (15%) Songdalen (n=35) 24 (69%) 23 (66%) 8 (23%) 5 (14%) Til sammen (n=236) 172 (73%) 153 (65%) 70 (30%) 29 (12%) 1 (0,5%)

21 For øvrig……. Over 30 % ønsker årlige besøk
Ca halvparten vil ha mulighet til å ta kontakt selv Noen syns det høres bra ut med telefonoppfølging ”Var i utgangspunktet negativ, men ble positivt overrasket. Veldig hyggelig og nyttig besøk. Veldig imponert over materiell som ble utlevert, spesielt nyttig er heftet: Øvelser som holder deg i form.” ”Meget positivt besøk. Jeg fikk gode råd om forbedringer. Syns det var bra med et ”føre-var-besøk” ”Det er fint at noen bryr seg og å få en kontakt som kan kontaktes ved behov. ”Et lyspunkt i en ellers grå hverdag.” ”Nyttig samtale. Og at du hadde tid til å lytte.”

22 Hva var årsaken til at du takket nei?
Kommune For frisk For syk Ikke interessert Andre årsaker Ubesvart Grimstad (n=58) 39 (67%) 3 (5%) 8 (14%) 10 (18%) 1 (2%) Kristiansand (n=23) 15 (65%) 3 (13%) 5 (22%) Songdalen (n=9) 6 (67%) 1 (11%) Til sammen (n=90) 60 (67%) 3 (3%) 12 (14%) 16 (18%) 2 (2%)

23 Og de som sa nei…… Nesten halvparten sier de vil ta imot besøk seinere
Ca 70 % ønsker en mulighet til å ta kontakt selv Litt over 10 % ønsker telefonoppfølging ”Godt tiltak, særlig for de som er ensomme” ”Jeg tilhører de heldige” ”Takk for omsorg” ”Flott tiltak!”

24 Til slutt  TAKK FOR MEG!!! Er det noen som lurer på noe?
Kan kontaktes på TAKK FOR MEG!!!


Laste ned ppt "Fagpolitisk konferanse for ergoterapeuter i Aust- og Vest-Agder 291014 ”Helsefremmende hjemmebesøk” – den gode samtalen Berit Westbye."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google