Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

6RP 15.03.2002 EUFI 6RP: virkemiddel for å bygge ERA I: Focusing and Integrating European Research: 13,3 mrd.€ Priority Thematic Areas (1-7): 11,9 mrd.€

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "6RP 15.03.2002 EUFI 6RP: virkemiddel for å bygge ERA I: Focusing and Integrating European Research: 13,3 mrd.€ Priority Thematic Areas (1-7): 11,9 mrd.€"— Utskrift av presentasjonen:

1 6RP 15.03.2002 EUFI 6RP: virkemiddel for å bygge ERA I: Focusing and Integrating European Research: 13,3 mrd.€ Priority Thematic Areas (1-7): 11,9 mrd.€ Specific activities covering a wider field of research: 1,3mrd.€ II: Structuring ERA: 2,6 mrd.€ Research and Innovation HR & mobility Research Infrastructures Science and Society III. Strengthening the foundations of ERA (2): 0,33mrd.€

2 6RP 15.03.2002 EUFI 6.rammeprogram

3 6RP 15.03.2002 EUFI I. Sustainable Energy Systems: 810 mill € MÅL og STRATEGI ! Redusere utslipp av drivhusgasser og forurensinger ! Øke selvforsyningsgrad av energi ! Øke bruk av fornybar energi ! Bidra til å øke konkurransekraften til europeisk industri => Kort/mellomlang sikt: ta teknologi under utvikling tidlig i bruk, endre mønstre for forbruk og etterspørsel, integrer fornybar energi i eksisterende energisystem, forbedre energieffektivitet => Mellomlang/lang sikt: Sikre tilgjengelighet til gunstig pris, overvinn barrierer for at fornybare energikilder, -bærere og teknologier tas i bruk (i.e. Hydrogen - Brenselsceller )

4 6RP 15.03.2002 EUFI Sustainable Energy Systems: 810 mill. € (1) Short/medium terms 1. Bring to market clean energy, renewable sources, integration into existing large-scale systems, storage, distribution, use, cost efficiency, performance, reliability 2. Energy savings, efficiency (reduce demand by 18 % by 2010), especially in urban context, in buildings, new concepts, CHP 3. Alternative motor fuels, (substitute 20% of diesel and gasoline by 2020), biofuels, natural gas, hydrogen, incl. production, storage, distribution, infrastructure, safety, tools to manage market transformation process

5 6RP 15.03.2002 EUFI Sustainable Energy Systems: 810 mill. € (2) Medium/longer terms 1. Fuel cells, application, cost reduction (target: transportation 50 €/kW, stationary power 300 €/kW), materials for low/high temperature fuel cells 2. New technologies for energy carriers/transport and storage, make hydrogen cost competitive and safe, electricity distribution 3. Reduction of investment costs for renewable energy technologies, in particular photovoltaics, biomass, other long- term options 4. Capture and sequestration of CO2, cleaner fossil fuel plants, (cost target 30 €/ton CO2 medium term, 90%), environmentally acceptable, assessing chemical storage

6 6RP 15.03.2002 EUFI 5RP : fokus på nøkkelaktiviteter som gjenspeiler Europas sosiale og økonomiske problemer ERA skapes av en kritisk masse av ekspertise: 1. Samle, samordne og strukturere fragmentert europeisk forskning : NoE 2. Skape ny kunnskap: IP Bakgrunn for NoE og IP

7 6RP 15.03.2002 EUFI Karakteristika 5.RP : Forskning omkring en konkret problemstilling, 2 EU-land; 2-4 år; 0,5 -3 mill. € IP : Forskningsdel + følgende aktiviteter: + Demonstrasjon + Innovasjons-relaterte + Training + Consortium management Partnere fra 3 EU land (helst 9+); 3-5 år; flere titalls mill. € dersom passende

8 6RP 15.03.2002 EUFI EUs finansielle bidrag 5.RP : FC og FF: 50% EU bidrag til budsjett 50% til hver kostnadskategori => separat ansvar IP: ” GRANT TO THE BUDGET” Bidrag til aktuelle kostnader, nødvendig for prosjektet Ikke indirekte avgifter, skatter, profitt FC og FF: 50% til FoU, 35% til demo, -100% til management og training Fri fordeling mellom kategorier => felles og gjensidig solidarisk ansvar

9 6RP 15.03.2002 EUFI Forslag til evalueringskriterier 5RP : kvalitet på S&T, europeisk dimensjon, sosioøkonomiske aspekter, gjennomføringsevne IP: Eksellense og relevans i f.t. programmet Ambisjonsnivå ift. konkurransekraft, løsning av samfunnsproblemer Evne til å bygge opp kritisk masse Kvalitet av anvendelses- og spredningsplan, kunnkapsforvaltning Gjennomføringsevne (organisasjon og ledelse)

10 6RP 15.03.2002 EUFI Networks of Excellence ERA bygges ved å samle eksisterende europeiske forskningsressurser! Skal styrke vitenskapelig og teknologisk eksellense i et forskningstema: virtuelle sentre Skal restrukturere måten det forskes innen spesifikke temaer på (forene kritisk masse av ressurser for å nå ambisiøse mål), ”lasting integration” Skal spre eksellense utover sine partnere ’Networking’ rundt et ’Joint Programme of Activity’

11 6RP 15.03.2002 EUFI 5RP: konkrete mål NoE: Joint Programme of Activities Forskningsprogram + Integrerende aktiviteter + Spredning av eksellense + Styring og forvaltning Min. 3 deltakere, helst 6 + dog flere hundre forskere! Varer ca. 5 år (eller mer) Flere mill. € årlig til samordning! Kjennetegn

12 6RP 15.03.2002 EUFI COMMISSION RESEARCH COMMUNITY 15.02.03?11-13.11.02 Opening Conference Proposal Deadline 09.02 EoI’s on web 07.06.02 EoI Deadline 05.04.02 EoI Invitation 30.01.02 Amended Work Programme Proposal TIMETABLE, 6th FWP

13 6RP 15.03.2002 EUFI Expression of Interest Kommisjonen rådfører seg med Europas forskere Om forskerne er klare til å bruke de nye instrumentene Om hvilke temaer som er aktuelle for arbeidsprogrammene Og gir impuls til forskerne til å forstå de nye instrumentene

14 6RP 15.03.2002 EUFI EoI - Formalia EOI.FP6.2002 Frist: 7. juni, kl. 17.00 e-mail adresse: fp6-eoi2002@cec.eu.int Hvem kan sende EoI? EU- og assosierte land lager konsortier (med også evt. 3.land og internasjonale organisasjoner) Hva gjelder EoI for? Forslag til temaer for Integrerte Prosjekter og Networks of Excellence

15 6RP 15.03.2002 EUFI EoI for NoE og IP: Kriterier NoE: –behov og relevans: bidrag til å nå mål? hvorfor kreves europeisk innsats? –eksellense: evnen til å samle en kritisk masse –integrerende og strukturskapende virkning IP: –behov og relevans –ambisjonsnivå og kritisk masse: mål –integrering: aktivitetsbeskrivelse

16 6RP 15.03.2002 EUFI EoI - Behandling > Juli 2002: abstracts publiseres på internett > September 2002: en analyse publiseres Ingen tilbakemelding på individuelle EoI Analyse: identifiserer forskningsgrupper som er klare til å bruke de nye instrumentene innen de 7 prioriterte temaområder

17 6RP 15.03.2002 EUFI EoI - Posisjoneringsstøtte Støtteordning fra Forskningsrådet Dekker < 50 % av kostnader for EoI, vanligvis 20 - 100 000 NOK Utbetales etter at EoI er levert Kommisjonen Søknad sendes Forskningsrådet i forkant www.forskningsradet.no/fag/eu/tilbud/posisjon eringstotte


Laste ned ppt "6RP 15.03.2002 EUFI 6RP: virkemiddel for å bygge ERA I: Focusing and Integrating European Research: 13,3 mrd.€ Priority Thematic Areas (1-7): 11,9 mrd.€"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google