Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.osloregionen.no 1 xxx. www.osloregionen.no 2 Strategisk, politisk samarbeids- allianse Stiftet 17.12. 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.osloregionen.no 1 xxx. www.osloregionen.no 2 Strategisk, politisk samarbeids- allianse Stiftet 17.12. 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.osloregionen.no 1 xxx

2 www.osloregionen.no 2 Strategisk, politisk samarbeids- allianse Stiftet 17.12. 2004

3 www.osloregionen.no 3 Frivillig sammenslutning mellom 57 kommuner og to fylkeskommuner i hovedstadsområdet. Målet er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Innsatsområder: profilering kompetanse og verdiskaping utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon sosial infrastruktur

4 www.osloregionen.no 4 Medlemmer Oslo kommune Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Alle kommunene i Akershus (22) Alle kommunene i Østfold (18) 8 kommuner i Buskerud 3 kommuner i Oppland 5 kommuner i Vestfold (Horten kommune fra 1.1.2008)

5 www.osloregionen.no 5 En sammenhengende bolig- og arbeidsmarkedsregion. Statlig og regionalt fokus på behovet for samordning internt i regionen. Økt oppmerksomhet om Osloregionens rolle, nasjonalt og internasjonalt. Skjerpet konkurranse mellom storbyregioner internasjonalt.

6 www.osloregionen.no 6 Osloregionens samarbeidsplattform: Strukturert og målrettet samarbeid - samordnet opptreden i saker som er viktige for regionen Samarbeide om/samordne viktige oppgaver som ikke kan ivaretas alene, eller fordi det ikke er arenaer som ivaretar dem godt nok Samarbeidet er basert på frivillighet og et tillitsbasert interessefellesskap. Gjennom å gå inn i alliansen har deltakerne markert tilhørighet til den arbeids-, bolig- og serviceregionen som hovedstadsområdet utgjør.

7 www.osloregionen.no 7 Oslo(regionen) stor i Norge, liten i verden… Nasjonalt: - vekstsenter - maktsenter - hovedstad Internasjonalt: - skjerpet konkurranse om hovedkontorer og kloke hoder

8 www.osloregionen.no 8 Delregionene - utgangspunkt for Osloregionens organisering

9 www.osloregionen.no 9 Organisering Politiske organer: Samarbeidsrådet (hvert medlem én stemme) Styret (regionrådsledere, fylkesordførere og byråden i Oslo) Administrativ organisering: Eget sekretariat Administrativ koordineringsgruppe Faggrupper/prosjektgrupper

10 www.osloregionen.no 10 Større prosjekter og satsninger Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2006 - 2007) Samarbeidspart i ny regional strategi for profilering - ”En kunnskapsprofil for Osloregionen” – Internasjonal Rekrutteringskampanje (2007-08) Regionalt program for næringsutvikling m årlige handlingsprogrammer Oppfølging av Hovedstadsprosjektet – ”sterke næringsklynger” ”Den grenseløse regionen” – pilotprosjekter for fritt kommunalt tjenestevalg (2007- 2008)

11 www.osloregionen.no 11 Sterke næringsklynger i hovedstadsregionen Life science IKT Kultur/samfunn Maritim Energi/miljø

12 www.osloregionen.no 12 PRINSIPPMODELL FOR PROFILERINGSSTRATEGI Rekruttering Internasjonal- isering Investeringer Kjennskap

13 www.osloregionen.no 13 Verdiskaping og bærekraft må sees i sammenheng Flerkjernet utvikling og bærekraftig mobilitet Utvikling av sterke næringsmiljøer Grøntstruktur og jordvern


Laste ned ppt "Www.osloregionen.no 1 xxx. www.osloregionen.no 2 Strategisk, politisk samarbeids- allianse Stiftet 17.12. 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google