Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.osloregionen.no xxx 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.osloregionen.no xxx 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 xxx 1

2 Strategisk, politisk samarbeids-allianse
Stiftet 2

3 Frivillig sammenslutning mellom 57 kommuner og to fylkeskommuner i hovedstadsområdet.
Målet er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Innsatsområder: profilering kompetanse og verdiskaping utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon sosial infrastruktur Røde streker er fylkesgrenser. 3

4 Medlemmer Oslo kommune Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune
Alle kommunene i Akershus (22) Alle kommunene i Østfold (18) 8 kommuner i Buskerud 3 kommuner i Oppland 5 kommuner i Vestfold (Horten kommune fra ) 4

5 En sammenhengende bolig- og arbeidsmarkedsregion.
Statlig og regionalt fokus på behovet for samordning internt i regionen. Økt oppmerksomhet om Osloregionens rolle, nasjonalt og internasjonalt. Skjerpet konkurranse mellom storbyregioner internasjonalt. Denne utfordringsbeskrivelsen var et viktig utgangspunkt for dannelsen av samarbeidsalliansen Osloregionen. 5

6 Osloregionens samarbeidsplattform:
Strukturert og målrettet samarbeid - samordnet opptreden i saker som er viktige for regionen Samarbeide om/samordne viktige oppgaver som ikke kan ivaretas alene, eller fordi det ikke er arenaer som ivaretar dem godt nok Samarbeidet er basert på frivillighet og et tillitsbasert interessefellesskap. Gjennom å gå inn i alliansen har deltakerne markert tilhørighet til den arbeids-, bolig- og serviceregionen som hovedstadsområdet utgjør. 6

7 Oslo(regionen) stor i Norge, liten i verden…
Nasjonalt: - vekstsenter - maktsenter - hovedstad Internasjonalt: - skjerpet konkurranse om hovedkontorer og kloke hoder Osloregionen har: 1,5 mill innbyggere 1/3 av landets befolkning 1/3 av landets boliger Halvparten av landets befolkningsvekst 7

8 Delregionene - utgangspunkt for Osloregionens organisering
Politiske organer: Samarbeidsrådet (hvert medlem én stemme) Styret (regionrådsledere, fylkesordførere og byråden i Oslo) Administrativ organisering: Eget sekretariat Administrativ koordineringsgruppe Faggrupper/prosjektgrupper 8

9 Organisering Politiske organer:
Samarbeidsrådet (hvert medlem én stemme) Styret (regionrådsledere, fylkesordførere og byråden i Oslo) Administrativ organisering: Eget sekretariat Administrativ koordineringsgruppe Faggrupper/prosjektgrupper 9

10 Større prosjekter og satsninger
Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen ( ) Samarbeidspart i ny regional strategi for profilering - ”En kunnskapsprofil for Osloregionen” – Internasjonal Rekrutteringskampanje ( ) Regionalt program for næringsutvikling m årlige handlingsprogrammer Oppfølging av Hovedstadsprosjektet – ”sterke næringsklynger” ”Den grenseløse regionen” – pilotprosjekter for fritt kommunalt tjenestevalg ( ) 10

11 Sterke næringsklynger i hovedstadsregionen
Maritim Energi/miljø IKT Kultur/samfunn Life science 11

12 PRINSIPPMODELL FOR PROFILERINGSSTRATEGI
Rekruttering Kjennskap Investeringer Internasjonal- isering 12

13 Verdiskaping og bærekraft må sees i sammenheng
Flerkjernet utvikling og bærekraftig mobilitet Utvikling av sterke næringsmiljøer Grøntstruktur og jordvern 13


Laste ned ppt "Www.osloregionen.no xxx 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google