Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av geometrityper Eller: I applikasjonsskjema skriver vi:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av geometrityper Eller: I applikasjonsskjema skriver vi:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av geometrityper Eller: I applikasjonsskjema skriver vi:

2 Datatyper for geometriegenskapene

3 Målsettinger for geometri i SOSI 4.0 Lage datatyper til autoritative UML-modeller og genererte GML-skjema for fagområder og produkter, etter reglene i ISO19136 GML Annex E som angir hvordan en skal benytte GML stengt etter ISO 19100 sine prinsipper. Ta vare på logikken i den norske SOSI-geometrimodellen, hvor vi idag benytter deling av geometri (shared boundary) mellom avgrensningsobjekter og deres tilstøtende arealobjekter. I tillegg ta vare på kvalitetsinformasjon for geometrien til hver objektinstans. Vi vil i en periode måtte støtte helt enkle anvendelser av dagens standarder, som for eksempel "GML Level 0 Profile" og "Simple Feature" som beskrevet i GML 2.1.2 Vi vil da måtte lage regler for å levere forflatede data, og dermed miste delt geometri, kvalitet på geometrien, og også bl.a. sammensatte egenskaper.

4 Konsekvenser for SOSI 4.0 Vi mener at denne modellen beskriver geometritypene på den beste måten. Men vi må være klare til å forflate den dersom ingen systemleverandører vil støtte modellen fullt ut innen SOSI 4.0 sin levetid. Dette gjelder målemetode, posisjons- nøyaktighet og sentralpunkt, og mekanismen for fysisk deling av geometri. Glatting og knutepunktberegninger og liknende må baseres på mer enn geometritypen, vi foreslår derfor å likestille.KURVE og.LINJE. Anbefaler å kode om til.KURVE for alle. PINFO er ikke lenger lovlig i SOSI 4.0 Ved omkoding til SOSI 4.0 og til GML må PINFO gjøres om til egne objekter i.h.h.t. modellene. BUE konverteres til BUEP i SOSI 4.0 SIRKEL konverteres til SIRKELP i SOSI 4.0

5 Konsekvenser for SOSI 4.0 forts. Objekter med TEKST må ha to geometriegenskaper objektposisjon : Punkt tekstplassering : Tekstplasseringskurve Objekter med SYMBOL må ha to geometriegenskaper objektposisjon : Punkt symbolisering : Symbolpunkt BEZIER foreslås tatt ut i SOSI 4.0 Vi vil kontakte Vegdirektoratet angående mapping av klotoideparametrene og omfanget av bruk av KLOTOIDE. RASTER må det arbeides videre med. (se ISO19123+++) Kan lage en forenkla løsning (i XML) og samtidig stramme inn ubrukt fleksibilitet. Noen må før eller etter SOSI 4.0 fortsette arbeidet med å beskrive regler for hvordan vi ønsker å ta ibruk nye mekanismer fra ISO-standardene og GML. Dette gjelder spesielt topologi.

6

7


Laste ned ppt "Bruk av geometrityper Eller: I applikasjonsskjema skriver vi:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google