Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Einar Håndlykken Daglig leder Zero Emission Resource Organisation.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Einar Håndlykken Daglig leder Zero Emission Resource Organisation."— Utskrift av presentasjonen:

1 Einar Håndlykken Daglig leder Zero Emission Resource Organisation

2 Vår visjon En moderne verden uten utslipp som skader natur og miljø

3 ZEROs misjon ZERO skal bidra til å begrense klimaendringene gjennom å vise og få gjennomslag for bruk av utslippsfrie løsninger innen energiområdet. ZERO skal være en konsekvent pådriver for utslippsfrie løsninger og jobber for at de utslippsfrie løsningene realiseres framfor de forurensende. I ZERO jobber vi for det vi er for, istedenfor mot det vi er mot Vår strategi 2007-2011 Skal etablere arbeid på alle de viktigste sektorene for utslipp av klimagasser Skal utvikle gjennomførbare teknologiløsninger for klimautslippene i Norge som muliggjør et utslippskutt på minimum 90 prosent Skal være den ledende norske aktøren for løsninger på klimautslipp

4 1979 Klimatrusselen er problemet vi jobber for å løse

5 2005

6 Verdens energiforbruk Prognose fra IEA Fra 2000-2030 vil totalt energiforbruk stige med 67% Dette utgjør en større økning enn de siste 30 år I 2030 vil 90 % av energiforbruket være av fossile energikilder

7 Hvem skal redusere? Globalt må utslippene ned med 55 til 80 prosent I-land har 20 prosent av befolkningen, men halvparten av utslippene Må akseptere noe utslippsvekst i fattige land

8 Både moral og matematikk tilsier at land som Norge må redusere med 90 prosent

9 De norske utslippene

10 ZEROs eksisterende programmer

11 Framtidens byer tilrettelegger for fornybar energi Godtar flisfyringsanlegg Utnytter biologisk avfall og kloakk til energi Ønsker vindkraft velkommen Bidrar til annen produksjon av fornybar energi

12 Dagens forurensere i byene: –Kjøretøy Biler Busser Tungtransport –Bygninger –(Industri) Framtidens byer forurenser ikke!

13 Behov for ny infrastruktur Ladestasjoner for elbiler og plugg-inn hybrider –(+ hydrogen og biodrivstoff) Fjernvarme og annen vannbåren varme (CO2-rør for deponering av fanget CO2)

14 Ladeinfrastruktur Ladestasjoner for elbiler og plugg-inn hybrider - en avgjørende del av løsninga –Offentlige parkeringsplasser –Borettslag –Gateparkering –Private parkeringshus og -plasser

15 Varmeinfrastruktur Utbygging av infrastruktur for vannbåren varme viktig for å erstatte fossil oppvarming. Og sekundært for å frigjøre el til andre formål. –Oslos 840.000 innbyggere bruker i underkant av 1 TWh fjernvarme. Göteborgs knappe halv million innbyggere bruker alene over 4 TWh fjernvarme Gjør utnyttelse av bioenergi, jordvarme og varmepumper enklere

16 (CO2- infrastruktur)

17 Hva med fossilgass, fossil propan og annet som forurenser litt mindre?

18 Litt mindre forurensende er ikke godt nok! Dette gjelder uansett om det er snakk om biler, busser, oppvarmingsløsninger, kraftproduksjon og så videre.

19 Personbilers gjennomsnittutslipp per km har gått betydelig ned de siste ti årene I perioden fra 1995 til 2004 ble utslippene av CO2 per kilometer for personbiler redusert fra i snitt 193 g CO2/km til 173 g per CO2/km

20 Men i samme periode har trafikken økt med 21,4 prosent I perioden fra 1995 til 2004 økte antall kjørte personbil-km i Norge med 21,4 prosent (TØI).

21 Utslippene fra norske personbiler har de siste ti årene økt med 12 prosent: Årsaken er veksten i antall personbiler og dermed i totalt antall kjørte kilometer i samme periode (disse følger hverandre). Om en også tar inn CO2- utslippene fra varebiler og andre lette kjøretøy, har utslippene økt enda mer, 18,8 prosent (SSB). Reduserte utslipp i hver bil har blitt spist opp av veksten i antall kjørte km.

22 Miljøutfordringer Kilde: Handbook of automotive industry 1999 0 År 202020102000 1990 19801970196019502030 600 800 400 200 1000 1200 1400 1600 Antall biler 1.2 mrd kjøretøyer i 2020

23 Fossil energi er problemet, ikke løsningen i bygninger og biler Fossil energi må bare brukes med CO2-fangst. CO2 kan i praksis ikke fanges fra kjøretøy eller bygninger Energi- eller drivstoffløsninger med fossil energi – bensin, diesel, naturgass, fyringsolje – kan aldri bli en del av løsningen. Løsningen ligger i klimanøytrale energibærere: –biodrivstoff, batterier, hydrogen, vann Eller å bruke fornybar energi direkte –Biofyringsolje, trevirke, varmepumper, jordvarme osv

24 Økonomene sier vi skal ta de lavthengende eplene først…

25 Men hva gjør vi når de lavthengende eplene er plukket og vi ikke når opp til flere?

26 Siden alle eplene må plukkes, må vi investere i en stige med en gang: Vi må allerede nå utvikle og ta i bruk teknologi som kan fjerne de dyre og vanskelige utslippene!

27 Kostnader klimaendringer: ~ 45.000 mrd kr

28 Viktigheten av å ikke bygge nye utslippskilder ”Framtidens forurensingskilder er ikke bygget enda. Den mest effektive måten å redusere utslippene på, er om alle nye kjøretøy, alle nye industrianlegg, all ny energiproduksjon osv, tar i bruk utslippsfrie teknologiløsninger.”

29


Laste ned ppt "Einar Håndlykken Daglig leder Zero Emission Resource Organisation."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google