Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommune- sammenslåing - Nordhordland 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommune- sammenslåing - Nordhordland 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommune- sammenslåing - Nordhordland 1

2 5 aktuelle sammenslåingscase Alternativ 1 (alle) Alternativ 2 (alle minus Osterøy) Alternativ 3Alternativ 4.1Alternativ Modalen 1253 Osterøy 1256 Meland 1260 Radøy 1263 Lindås 1264 Austrheim 1265 Fedje 1266 Masfjorden 1411 Gulen 2

3 Effekter på overføringene fra inntektssystemet Slik inntektssystemet er utformet, vil ikke rammetilskuddet for en ny sammenslått kommune være lik summen av rammeoverføringene for de ”gamle” kommunene. Hvordan rammetilskuddet - og dermed de frie inntektene - blir påvirket ved en kommunesammenslåing, vil være ulikt, avhengig av hvilke kommuner som slår seg sammen. For å stimulere til frivillige kommunesammenslåinger, er det innført et særskilt inndelingstilskudd som en del av inntektssystemet. Denne ordningen skal sikre at kommuner ikke får reduserte rammeoverføringer som følge av en sammenslåing. Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av basistilskuddet (basistillegget) og en eventuell nedgang i regionalpolitiske tilskudd. Inndelingstilskuddet varer over en 20-årsperiode, der det etter de femten første årene skjer en gradvis nedtrapping. Etter 20 år er så rammetilskuddet nede på det nivået som skal gjelde på lang sikt. Det er viktig å være oppmerksom på at inntektssystemet er under stadig endring, og at langsiktige konsekvenser derfor er høyst usikre. 3

4 Dokumentasjon av beregnet inndelingstilskudd (med gjeldende modell)– alternativ Inndelingstilskuddet 1000 kr. Alternativ 1-4. Småkommune- tilskuddVeksttilskuddBasistillegg Sum Inndelings- tilskudd 1252 Modalen Osterøy Meland Radøy Lindås Austerheim Fedje Masfjorden Gulen Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ

5 Oppsummering av effektberegningene (alternativ 1-4) Alternativ 1Alternativ 2Alternativ 3Alternativ 4.1Alternativ 4.2 Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A) Frie inntekter pr år i 15 år etter sammenslåing (B) Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (C) Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A)-0,51,5-1,5-1,30,6 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A)- 119,1-104,9-30,2-42,3-52,3 5 Frie inntekter pr år i mill 2014-kr. Alternativ 1-4. (gjeldende modell) Differansen mellom de to siste linjene er et uttrykk for inndelingstilskuddet (som altså etter gjeldende modell settes til 0 kr etter 20 år fra sammenslåingstidspunktet).

6 Effektberegninger med alternativ modell I år 1, 2, 3, 4 og 5 etter sammenslåingstidspunktet, utløses et inndelingstilskudd som ligger hhv. 25, 20, 15, 10 og 5 % over det reelle nivået som inndelingstilskuddet (etter dagens system) ville ha utgjort. For år 6-15 blir det nye inndelingstilskuddet så lik det gamle, og at det dessuten blir trappet gradvis ned til 0 over år etter sammenslåingstidspunktet (dvs. helt tilsvarende som i dagens modell). 6 Tilskudd (gjeldende modell) År % År % År % År % År 5 +5 % År 6-15 (tilskudd lik gjeldende modell) År (nedtrapping lik gjeldende modell)

7 Sammendrag av beregninger for nytt beregnet inndelingstilskudd år 1-5, sammenholdt med effekten ifølge gjeldende modell Alternativ 1: Økt rammetilskudd i alt på 89 mill. kr (= +86,5 mill. kr over fem år istedenfor -0,5 mill. kr per år) Alternativ 2: Økt rammetilskudd i alt på 79,6 mill. kr (= +87,1 mill. kr over fem år istedenfor +1,5 mill. kr per år) Alternativ 3: Økt rammetilskudd i alt på 21,8 mill. kr (= +14,3 mill. kr over fem år istedenfor -1,5 mill. kr per år) Alternativ 4.1: Økt rammetilskudd i alt på 30,9 mill. kr (= +24,4 mill. kr over fem år istedenfor -1,3 mill. kr per år) Alternativ 4.2: Økt rammetilskudd i alt på 39,9 mill. kr (= +42,9 mill. kr over fem år istedenfor +0,6 mill. kr per år) 7

8 Inndelingstilskudd alternativ modell Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4.1 Alternativ 4.2 Beregnet inndelingstilskudd År 1 (+25 %) År 2 (+20 %) År 3 (+15 %) År 4 (+10 %) År 5 (+5 %) År År År År År År Nytt beregnet inndelingstilskudd 1000 kr. Alternativ 1-4.

9 Oppsummering av effektberegninger alternativ modell 9 Alternativ 1Alternativ 2Alternativ 3Alternativ 4.1Alternativ 4.2 Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A) Frie inntekter år 1 etter sammenslåing (B1) Frie inntekter år 2 etter sammenslåing (B2) Frie inntekter år 3 etter sammenslåing (B3) Frie inntekter år 4 etter sammenslåing (B4) Frie inntekter år 5 etter sammenslåing (B5) Frie inntekter pr år i 6-15 år etter sammenslåing (C) Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (D) Effekt av sammenslåing år 1 (B1-A)29,228,15,79,013,9 Effekt av sammenslåing år 2 (B2-A)23,222,74,36,911,2 Effekt av sammenslåing år 3 (B3-A)17,317,42,94,98,6 Effekt av sammenslåing år 4 (B4-A)11,412,11,42,85,9 Effekt av sammenslåing år 5 (B5-A)5,46,80,00,83,3 Årlig effekt av sammenslåing år 6-15 (C-A)-0,51,5-1,5-1,30,6 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (D-A)-119,1-104,9-30,2-42,3-52,3 Sum effekt av sammenslåing år 1-586,687,114,324,442,8 Sum effekt av sammenslåing år ,914,8-14,6-12,86,2 Sum effekt av sammenslåing år ,3-206,8-63,3-87,2-103,4 Frie inntekter pr år i mill 2014-kr. Alternativ 1-4.

10 Alternativ 1 (alle) 10 Alternativ 1 (alle) 1252 Modalen 1253 Osterøy 1256 Meland 1260 Radøy 1263 Lindås 1264 Austrheim 1265 Fedje 1266 Masfjorden 1411 Gulen

11 Alternativ 1 (alle) 11 Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A)2 234 Frie inntekter pr år i 15 år etter sammenslåing (B)2 234 Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (C)2 115 Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A)-0,5 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A)-119,1 Frie inntekter pr år i mill 2014-kr. Alternativ 1. «Alle» (gjeldende modell) Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A)2 234 Frie inntekter år 1 etter sammenslåing (B1)2 263 Frie inntekter år 2 etter sammenslåing (B2)2 257 Frie inntekter år 3 etter sammenslåing (B3)2 251 Frie inntekter år 4 etter sammenslåing (B4)2 246 Frie inntekter år 5 etter sammenslåing (B5)2 240 Frie inntekter pr år i 6-15 år etter sammenslåing (C)2 234 Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (D)2 115 Effekt av sammenslåing år 1 (B1-A)29,2 Effekt av sammenslåing år 2 (B2-A)23,2 Effekt av sammenslåing år 3 (B3-A)17,3 Effekt av sammenslåing år 4 (B4-A)11,4 Effekt av sammenslåing år 5 (B5-A)5,4 Årlig effekt av sammenslåing år 6-15 (C-A)-0,5 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (D-A)-119,1 Frie inntekter pr år i mill 2014-kr. Alternativ 1. «Alle» (alternativ modell)

12 Alternativ 2 (alle minus Osterøy) 1252 Modalen 1253 Osterøy 1256 Meland 1260 Radøy 1263 Lindås 1264 Austrheim 1265 Fedje 1266 Masfjorden 1411 Gulen 12

13 Alternativ 2 (alle minus Osterøy) 13 Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A)1 857 Frie inntekter pr år i 15 år etter sammenslåing (B)1 858 Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (C)1 752 Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A)1,5 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A)-104,9 Frie inntekter pr år i mill 2014-kr. Alternativ 2. (gjeldende modell) Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A)1 857 Frie inntekter år 1 etter sammenslåing (B1)1 885 Frie inntekter år 2 etter sammenslåing (B2)1 879 Frie inntekter år 3 etter sammenslåing (B3)1 874 Frie inntekter år 4 etter sammenslåing (B4)1 869 Frie inntekter år 5 etter sammenslåing (B5)1 863 Frie inntekter pr år i 6-15 år etter sammenslåing (C)1 858 Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (D)1 752 Effekt av sammenslåing år 1 (B1-A)28,1 Effekt av sammenslåing år 2 (B2-A)22,7 Effekt av sammenslåing år 3 (B3-A)17,4 Effekt av sammenslåing år 4 (B4-A)12,1 Effekt av sammenslåing år 5 (B5-A)6,8 Årlig effekt av sammenslåing år 6-15 (C-A)1,5 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (D-A)-104,9 Frie inntekter pr år i mill 2014-kr. Alternativ 2. (alternativ modell)

14 Alternativ 3 (Meland + Radøy + Lindås) 14 Alternativ Modalen 1253 Osterøy 1256 Meland 1260 Radøy 1263 Lindås 1264 Austrheim 1265 Fedje 1266 Masfjorden 1411 Gulen

15 Alternativ 3 (Meland + Radøy + Lindås) 15 Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A)1 351 Frie inntekter pr år i 15 år etter sammenslåing (B)1 350 Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (C)1 321 Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A)-1,5 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A)-30,2 Frie inntekter pr år i mill 2014-kr. Alternativ 3. (gjeldende modell) Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A)1 351 Frie inntekter år 1 etter sammenslåing (B1)1 357 Frie inntekter år 2 etter sammenslåing (B2)1 355 Frie inntekter år 3 etter sammenslåing (B3)1 354 Frie inntekter år 4 etter sammenslåing (B4)1 352 Frie inntekter år 5 etter sammenslåing (B5)1 351 Frie inntekter pr år i 6-15 år etter sammenslåing (C)1 350 Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (D)1 321 Effekt av sammenslåing år 1 (B1-A)5,7 Effekt av sammenslåing år 2 (B2-A)4,3 Effekt av sammenslåing år 3 (B3-A)2,9 Effekt av sammenslåing år 4 (B4-A)1,4 Effekt av sammenslåing år 5 (B5-A)0,0 Årlig effekt av sammenslåing år 6-15 (C-A)-1,5 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (D-A)-30,2 Frie inntekter pr år i mill 2014-kr. Alternativ 3. (alternativ modell)

16 Alternativ 4.1 (Modalen + Meland + Radøy + Lindås) 16 Alternativ Modalen 1253 Osterøy 1256 Meland 1260 Radøy 1263 Lindås 1264 Austrheim 1265 Fedje 1266 Masfjorden 1411 Gulen

17 Alternativ 4.1 (Modalen + Meland + Radøy + Lindås) 17 Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A)1 389 Frie inntekter pr år i 15 år etter sammenslåing (B)1 388 Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (C)1 347 Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A)-1,3 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A)-42,3 Frie inntekter pr år i mill 2014-kr. Alternativ 4.1. Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A) Frie inntekter år 1 etter sammenslåing (B1) Frie inntekter år 2 etter sammenslåing (B2) Frie inntekter år 3 etter sammenslåing (B3) Frie inntekter år 4 etter sammenslåing (B4) Frie inntekter år 5 etter sammenslåing (B5) Frie inntekter pr år i 6-15 år etter sammenslåing (C) Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (D) Effekt av sammenslåing år 1 (B1-A) 9,0 Effekt av sammenslåing år 2 (B2-A) 6,9 Effekt av sammenslåing år 3 (B3-A) 4,9 Effekt av sammenslåing år 4 (B4-A) 2,8 Effekt av sammenslåing år 5 (B5-A) 0,8 Årlig effekt av sammenslåing år 6-15 (C-A) -1,3 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (D-A) -42,3 Frie inntekter pr år i mill 2014-kr. Alternativ 4.1. (alternativ modell)

18 Alternativ 4.2 (Austrheim + Fedje + Masfjorden + Gulen) 18 Alternativ Modalen 1253 Osterøy 1256 Meland 1260 Radøy 1263 Lindås 1264 Austrheim 1265 Fedje 1266 Masfjorden 1411 Gulen

19 Alternativ 4.2 (Austrheim + Fedje + Masfjorden + Gulen) 19 Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A)467 Frie inntekter pr år i 15 år etter sammenslåing (B)468 Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (C)415 Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A)0,6 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A)-52,3 Frie inntekter pr år i mill 2014-kr. Alternativ 4.2. (gjeldende modell) Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A)467 Frie inntekter år 1 etter sammenslåing (B1)481 Frie inntekter år 2 etter sammenslåing (B2)479 Frie inntekter år 3 etter sammenslåing (B3)476 Frie inntekter år 4 etter sammenslåing (B4)473 Frie inntekter år 5 etter sammenslåing (B5)471 Frie inntekter pr år i 6-15 år etter sammenslåing (C)468 Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (D)415 Effekt av sammenslåing år 1 (B1-A)13,9 Effekt av sammenslåing år 2 (B2-A)11,2 Effekt av sammenslåing år 3 (B3-A)8,6 Effekt av sammenslåing år 4 (B4-A)5,9 Effekt av sammenslåing år 5 (B5-A)3,3 Årlig effekt av sammenslåing år 6-15 (C-A)0,6 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (D-A)-52,3 Frie inntekter pr år i mill 2014-kr. Alternativ 4.2. (alternativ modell)

20 Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommune- sammenslåing - Nordhordland 20


Laste ned ppt "Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommune- sammenslåing - Nordhordland 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google