Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektroniske mapper som arbeids- og evalueringsform Anders Tveit: Institutt for samfunnsøkonomi Inspirasjonsdag 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektroniske mapper som arbeids- og evalueringsform Anders Tveit: Institutt for samfunnsøkonomi Inspirasjonsdag 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektroniske mapper som arbeids- og evalueringsform Anders Tveit: Institutt for samfunnsøkonomi Inspirasjonsdag 2006

2 Utfordringer: Aktivisere studentene på forelesning: Rollespill og improvisasjon Aktivisere studentene mellom forelesningene. Elektroniske mapper

3 Tverrfaglige kurs Emanuel Blattner, Stig Ytterstad,Sverre Knutsen Institutt for Institutt for Institutt for regnskap, ledelse oginnovasjon og revisjon og jussorganisasjon økonomisk organisering Kurs: Anvendt makroøkonomi, økonomi og psykologi og Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

4 Kjennetegn ved mapper en systematisk samling studentarbeid viser innsats, framskritt og prestasjoner omfatter innhenting, utvelgelse og refleksjon.

5 Studentene sier om digitale mapper (Øhra, Høgskolen i Vestfold) Motiverende, stimulerende Lett å kontrollere, veilede, sammenlikne Appellerer til konkurranseinstinkt Produktet kan stadig forandres/forbedres Studenter bygger på hverandres kunnskaper Ingen vil bytte (tilbake til tradisjonelle undervisningsopplegg)

6 Utfordringer jfr Dysthe, Lauvås m.fl. Flytte vekten fra summativ sluttvurdering til formativ underveisvurdering. Arbeide for å utvikle og integrere selvrefleksjon og selvvurdering som sentrale praksiser i mappearbeidet.

7 I våre kurs Hver student må opprette en elektronisk mappe på Internett. Mappen er åpen for medstudenter. Består av obligatoriske publiseringer. Må følge frister, men oppgavene kan siden revideres.

8 Eks elektroniske mapper/hjemmesider

9

10 Eks fra Apollon

11 Ved starten av kurset legges oppgaver og tidsfrister ut. Eksempel på oppgaver vi har gitt: Sammendrag Teori anvendelse/presisering Internett søk Medstudentrespons Hypotesetesting Case og drøftoppgaver

12 Publiseringer vurderes i forhold til kriteriene: Er strukturert Utvikler og underbygger argument Henviser til anerkjent og relevant litteratur/statistikk på en god måte

13 Digital kompetanse Klassifisering og kildekritikk Oppgave: Søk på Internett på tema ---. Velg ut 5 treff. Henvis til søkene og vurder kvaliteten på disse ut i fra et kildekritisk perspektiv. Kategoriser kildene. Hvilken intensjon har publisererne med å legge ut dette på Internett?

14 Medstudentrespons Hver student gir medstudentrespons etter kriteriene: Gir konstruktiv kritikk og tilbakemelding. Analyserer og tolker på bakgrunn av faglige vurderinger. Viser til annen aktuell litteratur/statistikk Medstudentresponsen legges på eget område med elektronisk lenke til medstudent. Hvorfor medstudentrepons? Medstudenter er en stor ressurs. Studentene skal lære å beskrive, dokumentere og reflektere over egne – og andres arbeider. Motiverende – få respons – gi respons

15 Eksamen Kurset avsluttes med en skriftlig – eller muntlig, individuell eksamen som sammen med endelig versjon av studentens elektroniske mappe danner grunnlag for karakter.

16 Resultater spørreundersøkelse høsten 2005/våren 2006 ELEKTRONISKE MAPPER: Totalt antall respondenter: 73 Hvorav 42 fra bedriftsinterne kurs, 31 fra bachelor heltid Skala fra 5 = helt enig til 1 = helt uenig. 1. Læringsprosessen blir mer grundig når det er innleveringer tidlig i kurset. Snitt: 4.4 2. Jeg synes det er positivt at jeg helt til endelig eksamen kan forbedre mine innlegg i form av nye publiseringer. Snitt: 4.7 3. Jeg synes det er fint at den elektroniske mappen teller med som en del av endelig karakter. Snitt: 4.5

17 4. At elektroniske mapper blir brukt er motiverende og stimulerende. Snitt: 4.0 5. Jeg synes det er fint med innsyn i hverandres mapper fordi det gir mulighet for kunnskapsdeling. Snitt: 4.5 6. Elementet med medstudentrespons er bra fordi det også er viktig å trene seg på å vurdere andres innlegg og forsøke å veilede dem videre. Snitt: 3.6

18 7. Etter en helhetsvurdering vil jeg si at elementet med bruk av elektroniske mapper som en del av arbeids- og evalueringsformen er bra. Snitt: 4.5

19 8. Hvilke ord vil du bruke for å karakterisere elementet med elektroniske mapper i kurset? Oversiktelig, interaktivt, positivt, lærerikt, kjempespennende, flott, veldig bra, tilgjengelig, enkelt, oversiktlig, God læring, jevnere jobbing med stoffet, mulighet til å stryke/tilføye, kan titte på andres besvarelser, øvelse gjør (forhåpentlig) mester. Man jobber kontinuerlig med faget, ingen skippertak før eksamen.

20 Områder å arbeide videre på Om å ramle av: ”I starten motiverende. Hvis en henger etter i forhold til andre med innleveringene kan det bli demotiverende.” Mulig tiltak: Gi oversikt fra starten: Minimumskrav for beståttat alle oppgaver del a er publisert. Minimumskrav for karakter C at alle oppgaver del a og del b er publisert. Minimumskrav for å bli vurdert til karakter A at alle oppgaver del a-c er publisert innen frist.

21 Medstudentrespons ”Vanskelig å vurdere andres besvarelser når man er usikker på faget.” Mulig tiltak: Veiledningsskriv fra fagveileder som hjelp når det skal gis medstudentrespons. Også viktig å fokusere på hva den enkelte har igjen for å gi medstudentrepons: Du får bedre karakter hvis du viser innsikt i vurdering av andres arbeider.

22 Tilbakemeldinger ”Ønsker tilbakemelding etter hver publisering fra faglærer.” Mulige tiltak: Hvis mindre grupper: Individuell muntlig veiledning. I store klasser: Plenumsgjennomgang etter frist publisering eller ved start av medstudentrespons periode.

23 Utfordringer Formativ - kontra summativ vurdering ”Læringsprosessen skal være en summativfri sone” Foreleser som veileder: ”ikke bare gjengi, men forstå og anvende”. Stikkord: Klima for læring, føle mestring, ikke manipuler dialog, gi tid til svar, motiver til deltakelse. Eksamen: Finne former for sluttevaluering som bidrar til at arbeidet underveis gir lønn for strevet.

24 Takk for oppmerksomheten Anders Tveit


Laste ned ppt "Elektroniske mapper som arbeids- og evalueringsform Anders Tveit: Institutt for samfunnsøkonomi Inspirasjonsdag 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google