Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personvern i offentlig forvaltning DR1010 Gruppeundervisning 1 26 og 28. jan 2009 Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personvern i offentlig forvaltning DR1010 Gruppeundervisning 1 26 og 28. jan 2009 Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personvern i offentlig forvaltning DR1010 Gruppeundervisning 1 26 og 28. jan 2009 Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt

2 Dagens tema Introduksjon til emnet Personvern som menneskerettighet og internasjonal regulering Gruppeundervisningen følger forelesningene Praktiske eksempler og diskusjon

3 Grupper til obligatoriske oppgaver 5 personer per gruppe Gi beskjed i løpet av uka til Marte.lauvhjell@jus.uio.no MÅ være på gruppe, kan ikke levere oppgave alene – Gi beskjed til Marte dersom mangler gruppe! Innlevering 23/2 oppgave 1, 23/3 oppgave 2 Obligatorisk å levere begge oppgaver for å gå opp til eksamen

4 Hva er personvern? Hva tenker du på når du hører ”personvern”? Vern av opplysninger, vern om helse, politisk tilknytning, personlig integritet, trygghet og beskyttelse, Storebror ser deg – overvåkning, Enemy of the state, minstegaranti Rett til å beskytte opplysninger, ikke måtte oppgi opplysninger til alle over alt; andre kan ikke gå inn og se på dine opplysninger; gjelder på flere områder (arb.liv/privat/samfunnsliv); krav til håndteringen av personopplysninger som du må avgi; myndighetenes rammer for sin beh. av pers.opp. – privatsfæren, grensen for off.inngrep

5 Er personvern bra? Fordeler – Rettighet, gir valgmuligheter, beskyttelsesrettigheter; innsynsrett – kontroll, mulighet til å korrigere; sikre din integritet, hindrer at uønskede opplysninger brukes; redusere misbruksfare knyttet til opplysninger – Vern mot (unøvendig) inngrep i den personlige integritet Ulemper – Hindrer fri flyt av informasjon, konflikt med andre idealer f.eks rettssak – beskytte personer, men krav på visse opplysninger, forvaltning og behandling blir treigere, dårlig håndtering av persondata – Treigere, byråkratiserende; mindre øvrighetskontroll; vanskeligere kriminalitetsbekjempelse; demokratihindrende – hindrer informasjonsfriheten, eks. politikere; uklare regler gir forskjellsbehandling

6 Hvordan håndterer du personopplysninger? Dine – Være forsiktig, passe på hva du gjør med dokumenter du kaster (banken, lånekassa …), varsom med hva slags opplysninger du gir fra deg til andre, stille spørsmål ved opplysninger man blir bedt om å gi fra seg – hvordan blir de behandlet og håndtert?, restriktiv med å svare på spørreundersøkelser, ikke så forsiktig med egne opplysninger på facebook – Makulerer ved kassasjon – skiller innhold og nøkkelopplysninger (personnavn etc) – Særlig forsiktig med pin-koder, personnummer Andres – Passe på hva man legger ut på facebook og på nettet, taushetsplikt i jobbsammenheng, følge rutiner på jobb, sladrekultur – være oppmerksom på at man ikke bør si videre sladder/opplysninger om andre, mer løsslupne på facebook med bekjentes enn med venners opplysninger

7 En dag i ditt liv Når behandles det personopplysninger om deg? Hva brukes de til? Vurder – Fordeler – Ulemper Hvilke offentlige etater har opplysninger om deg? Deler de opplysninger med andre? Hvem gir du selv opplysninger til? Er det noen ganger du velger å ikke gi fra deg personopplysninger?

8 En dag i ditt liv Kjører gjennom bomringen – registrerer passering Kjøre gjennom bomringen uten brikke – tatt bilde av fører, passasjer, bilskilt, registrerer tid. Skatteetan kan bruke til kontroll Kredittkort, bankkort, nettbank – butikk, på nett, Varekjøp – Bankkort/fordelskort eller lignende – registrerer butikkjøp, tid, sted; hva som kjøpes. Grunnlag for profilbygging/”hvem er du” og markedsføring Logger på studentbynett, logges trafikk. Logger på nettverk/brukerkonto, eks. på skolen Mobilbruk – Teletrafikk - hvor du er, hvem du ringer Adgangskort til treningssenter, studentkort Opprop på undervisning, navnelister Elektroniske transportkort, flexus MinSide – fastlege, skattekort MinID GPS – bil og mobil Kameraovervåkning Avgir DNA – potensielt kan brukes i etterforskning Facebook Spredning mellom andre – uten at jeg vet det

9 Personvernundersøkelsene Godtroende Ønsker kontroll over opplysningene, at de ikke misbrukes Tillit til at de som håndterer personopplysninger ikke snoker Personvernundersøkelsen 2008 Personvernkommisjonen

10 Ulike syn internasjonalt på personvern Standardisert gjennom internasjonal rett: – EF-direktivet – EMK – SP Interesser – Handel, kriminalitetsbekjempelse – Grunnleggende menneskerettigheter

11 Hva er hensikten? Personvernregler skal – Hindre uønsket bruk, hindre misbruk av/begrense misbruksrisikoen for personopplysninger Interessemotsetninger Kan det sammenlignes med vernelovgiving? – Arbeidervern – Alltid akse mot effektivitet og andre hensyn

12 Motstridende og tilstøtende interesser Rettsvesen/kriminalitetsbekjempelse – Hva skal lagres, hvor lenge, hvem skal ha tilgang Personvernnemnda og 20 år gammel varetektssak20 år gammel varetektssak Datalagringsdirektivet Helsevesen – Utveksling av opplysninger på tvers Hvor mange skal ha tilgang til opplysninger? Snoking Konsekvenser når man ikke får tilgang: Vanskelig tilgang, for sen tilgangVanskelig tilgangfor sen tilgang Terrorbekjempelse – Utlevering av opplysninger til USA

13 Hvor behandles det personopplysninger i offentlig sektor? Gi eksempler Hvor er det størst personvernutfordringer? – Hvilke mothensyn? Hvilke regelverk virker også på områdene? Når er det aktuelt å vurdere personvernspørsmål?

14 Hvilke regler gjelder på personvernområdet og hvor gjelder de? Personopplysningsloven (pol), jf. Ef-direktivet – Alle (private og offentlige), eøs-området Forvaltningsloven (fvl), offentleglova (offhl) – Offentlig sektor, alle nivåer Sektorer: folkeregisterloven, helseregisterloven, politiregisterloven (kommer!), ikt-forskriften (bank- og forsikring) EMK

15 Internasjonal rettspraksis European Court of Human Rights – Sletting av fingeravtrykk og DNA etter frifinnelse Sletting – Personvern vs ytringsfrihetytringsfrihet

16 Rettskilder Personvern på nettet Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) menneskerettighetsdomstolen (EMD) EF/EU-rettskilder (velg ”Dokumentreferanse”) EF/EU-rettskilder


Laste ned ppt "Personvern i offentlig forvaltning DR1010 Gruppeundervisning 1 26 og 28. jan 2009 Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google