Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny rammeplan ingeniørutdanningen Høstmøte AITeL 25.11.2010 Vedtas av Kunnskapsdepartementet 15.12.2010 Innføres for alle ingeniørutdanninger i Norge fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny rammeplan ingeniørutdanningen Høstmøte AITeL 25.11.2010 Vedtas av Kunnskapsdepartementet 15.12.2010 Innføres for alle ingeniørutdanninger i Norge fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny rammeplan ingeniørutdanningen Høstmøte AITeL 25.11.2010 Vedtas av Kunnskapsdepartementet 15.12.2010 Innføres for alle ingeniørutdanninger i Norge fra opptaket høsten 2011 Gjennomgangen baseres på høringsutkastet

2 Hva karakteriserer den nye ingeniørutdanningen? Læringsutbyttebeskrivelser iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk En større andel realfag er satt opp som programemner Minimumsomfanget av fysikk og kjemi er redusert fra 20 sp til 10 sp, der fordelingen mellom de to er opp til programmene Femte semester gir studentene muligheten til nasjonal og internasjonal mobilitet, og institusjonene muligheten til å lage spesialiseringspakker for egne og andres studenter –Læringsutbyttet må nås i løpet av 2,5 år Liten fleksibilitet i strukturen –Minste emnestørrelse 10 sp –Enkelte emner er knyttet til bestemte semestre Ingeniørfaglig innføringsemne, 1.semester Ingeniørfaglig systememne, 4. eller 6.semester 2

3 Utdrag av læringsutbyttebeskrivelsene Kunnskap –”inngående kunnskaper innen eget ingeniørfag” –”ingeniørens rolle i samfunnet” –”vitenskaplig metodikk og arbeidsmåte innen ingeniørfaget” Ferdigheter –”evner å anvende og bearbeide kunnskap for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger både i nytenkning, problemformulering, analyse, spesifikasjon, løsningsgenerering, evaluering, valg og rapportering” –”kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter” Generell kompetanse –”kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og evner å bidra i samfunnsdebatt for å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser i samfunnet” 3

4 Læringsutbyttebeskrivelser for dataingeniør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanningen Rammeplan for ingeniørutdanning Fagplan for dataingeniørstudiet ved AITeL Emnebeskrivelser Forslag fra gruppe (data) oppnevnt av NRT Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 4

5 Studieprogram: Data. Studieretning: Programvareutvikling (?) ET MULIG FORSLAG Semester 6 Ingeniørfaglig systememne ( inkl. ”Systems engineering” og SCRUM, se lysbilde 8) Bacheloroppgave (inkl. vitensk. metode) Semester 5Valgfrie emner / internasjonalt semester Semester 4Statistikk og økonomi Distribuerte systemer (JavaEE) med datakommunikasjon Programvareutviklings- metodikk (UML og UP), utv.prosjekt eller internasjonalt emne (IP) Semester 3 Matematikk II (diskret matematikk og litt numerikk) Algoritmiske metoder m.m. (sikkerhet, kryptering, etc.) (10 sp) Databaser med web-utvikling (10 sp) Semester 2 Fysikk og kjemi (8 sp elektrisitet og magnetisme, 2 sp kjemi) Datamaskinteknikk og operativsystemer Programmering II (halvparten prosjekt) Semester 1Ingeniørfaglig innføringsemne (se lysbilde 7) Matematikk I (kalkulus og lineær algebra, litt numerikk?) Programmering I (inkl. matematiske anvendelser, f.eks. grafikk) 5

6 Gruppearbeider høstmøtet 2010 Læringsutbytter på studieprogramnivå –Else, Grethe, Tore B, Ingunn 30sp-pakke innen grafikk, visualisering, etc. –Ali, Jan, Rune, Tomas Matematikken i vår nye ingeniørutdanning –Anette, Hans Jakob, Mildrid 6

7 Ingeniørfaglig innføringsemne, 1.semester Ingeniørfaglig innføringsemne “er et emne der studentene skal lære ingeniørprofesjonen å kjenne. Emnet skal gjøre studentene kjent med ingeniørers arbeidsområde, arbeidsmåte og konsekvenser av ulike teknologiske løsninger.” Emnet skal bidra til å oppfylle læringsutbytter innen følgende tema –teknologihistorie, miljø, etikk, konsekvenser av teknologi, ingeniørfaglige arbeidsmåter, kritisk litteratursøk, planlegge og gjennomføre prosjekter, skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk. Aktuelle arbeidsmåter –Skrive artikler, gjennomføre presentasjoner, gjennomføre prosjekt (lego), bedriftsbesøk, gjesteforelesninger, mm. 7

8 Ingeniørfaglig systememne, siste semester Ingeniørfaglig systememne ”er et integrert emne med vekt på systemtenkning og ingeniørens arbeid i et tverrfaglig og helhetlig perspektiv. Emnet skal gjøre studentene i stand til å arbeide helhetlig og tverrfaglig.” Foreslår å kjøre emnet intensivt i begynnelsen av siste semester, før bacheloroppgaven starter. Entreprenørskap, ”Systems Engineering” og SCRUM eller lignende. Dette emnet skal bidra til å oppfylle følgende læringsutbytter: –”Kandidaten kan bidra med nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.” –”Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner, kan bidra i tverrfaglig arbeid og kan tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til den aktuelle arbeidssituasjon og -forhold.” –”Kandidaten er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger og evner å se disse både i et lokalt og et globalt livsløpsperspektiv.” 8


Laste ned ppt "Ny rammeplan ingeniørutdanningen Høstmøte AITeL 25.11.2010 Vedtas av Kunnskapsdepartementet 15.12.2010 Innføres for alle ingeniørutdanninger i Norge fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google