Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOIS-2 Resultater Hege Line Løwer Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOIS-2 Resultater Hege Line Løwer Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOIS-2 Resultater Hege Line Løwer Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 NOIS-1 vs NOIS-2 NOIS-1 30 sykehus søkte fritak 30 sykehus deltok, av de overvåket: – 2 aortokoronar bypass –11 appendektomi –20 keisersnitt –20 hofteprotese – 9 kolecystektomi NOIS-2 16 sykehus søkte fritak 39 sykehus har levert eller skal levere. Hittil leverte har overvåket: –4 bypass –9 appendektomi –23 keisersnitt –20 hofteprotese –10 kolecystektomi

3 Oppfølging av pasienter i 30 dager 92% av alle pasienter fullstendig oppfulgt 4 av 35 sykehus under 80% oppfulgt, men alle disse over 70%. Andel ”missing” på risikopoeng: 4,1% i 2005 og 4,9% 2006

4 Foreløpige resultater NOIS-2 Forbehold og forutsetninger: –Mangler data fra 4 sykehus –Fortsatt noe kvalitetssikring som gjenstår –Ikke skilt ut de som ikke er fullstendig oppfulgt (nevner inkluderer ”alle” inngrep) –Tallene inkluderer pasientdiagnostiserte infeksjoner (PS) –Alle konfidensintervaller: 95%

5 Oversikt (alle inngrep)

6 Keisersnitt NOIS-1 876 inngrep, 66 infeksjoner –27 PS –30 SI –4 DI –5 OS Insidensandel 7,5% (KI 6,0- 9,5) Hvorav før utskrivelse: –5 infeksjoner (8%) –Insidensandel: 5/ 876= 0,6% NOIS-2 1059 inngrep, 100 infeksjoner –30 PS (Pasient) –48 SI (Overflatiske) –14 DI (Dyp) –8 OS (Organ/hulrom) Insidensandel 9,4% (KI 7,7- 11,2) Hvorav før utskrivelse: –12 infeksjoner (12%) –Insidensandel: 12/1059=1,1%

7 Insidensandel fordelt på risikopoeng – Keisersnitt 2006

8 Hofteprotese NOIS-1 1003 inngrep, 39 infeksjoner –5 PS –24 SI –9 DI –1 OS Insidensandel: 3,9% (KI 2,9- 5,3) Hvorav før utskrivelse: –14 (36%) –Insidensandel: 39/1003 =1,4% NOIS-2 1120 inngrep 47 infeksjoner –2 PS –27 SI –16 DI –2 OS Insidensandel: 4,2% (KI 3,0- 5,4) Hvorav før utskrivelse: –18 (38%) –Insidensandel: 18/1120 =2,3%

9 Insidensandel fordelt på risikopoeng - Hofteprotese

10 Aortokoronar bypass (uten høstested) NOIS-1 168 inngrep, 10 infeksjoner –3 PS –5 SI –1 DI –1 OS Insidensandel 6,0% (95% KI 3,3%-10,6%) Alle oppstått etter utskrivelse NOIS-2 612 inngrep, 27 infeksjoner (66 infeksjoner inkl høstested) –2 PS –22 SI –3 DI Insidensandel: –Kun hovedinngrep: 27/612 = 4,4% (KI 2,8-6,0) Kun 1 DI før utskrivelse

11 Aortokoronar bypass (inkludert høstested) 66 infeksjoner: –6 PS –50 SI –10 DI Insidensandel: 66/612=10,8% (KI 8,3-13,2) Hovedinngrep: Utskriving: –1 DI 30 dager: –2 PS –22 SI –2 DI Høstested: –4 PS –31 SI –8 DI Infeksjon i begge sårene: –3 SI

12 Insidensandel fordelt på risikopoeng – Bypass (inkludert høstested)

13 Appendektomi NOIS-1 238 inngrep, 20 infeksjoner –1 PS –11 SI –4 DI –4 OS 11 (55%) før utskrivelse Insidensandel 8,4% (KI 5,5%-12,6%) NOIS-2 300 inngrep, 20 infeksjoner –2 PS –14 SI –3 DI –1 OS 1 oppsto før utskrivelse Insidensandel: 6,7% (KI 3,8-9,5)

14 Insidensandel fordelt på risikopoeng - Appendektomi

15 Kolecystektomi NOIS-1 164 inngrep, 11 infeksjoner –3 PS –3 SI –2 DI –3 OS Insidensandel 6,7% (KI 3,8-11,6) Alle oppstått etter utskrivelse NOIS-2 198 inngrep, 16 infeksjoner –6 PS –6 SI –1 DI –2 OS Insidensandel 8,1% (KI 4,3-11.9) Hvorav før utskrivelse: –3 (18%)

16 Insidensandel fordelt på risikopoeng - Kolecystektomi

17 Insidensandel fordelt på type inngrep 2006

18 Interessante funn…

19 Antibiotika- profylakse: Forskjellig praksis ved forskjellige sykehus (keisersnitt)

20 Insidensandel - keisersnitt fordelt på aldersgrupper etter risikopoeng

21 Nye trender og funn å se videre på: Risikopoeng viser klarere sammenheng med infeksjon (datakvalitet?) Antibiotikaprofylakse praksis Fordeling av infeksjoner før/etter utskriving (appendektomi) Økt insidensandel for keisersnitt (hvorfor?)

22 Utfordringer - NOIS Entydig mal Elektronisk datafangst Kvalitetssikring av data Bruk av data

23 Spørsmål?


Laste ned ppt "NOIS-2 Resultater Hege Line Løwer Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google