Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 12 – Asia og Afrika Elevene skal kunne diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver presentere en historisk person og diskutere hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 12 – Asia og Afrika Elevene skal kunne diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver presentere en historisk person og diskutere hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 12 – Asia og Afrika Elevene skal kunne diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirker denne personens handlinger middelalderen Europa – små og ubetydelige stater store imperier i Asia og Afrika De kom på hester og kameler to typer tributtsamfunn før 1500 rundt de store elvene i Asia og Nord-Afrika produktivt jordbruk drevet av bofaste bønder Egypt, Mesopotamia, elva Indus, Kina

2 riker som ble erobret av nomader – mongoler og arabere viktigste nomadeområder – Nord-Afrika, Midtøsten, steppeområder fra Nord-Kina til Ungarn (8000 km) barskt klima – organisert i stammesamfunn gjette og kjempet om beiteområder og vannrettigheter plyndret bønder utviklet overelegen militær teknologi – begynte å erobre tilstøtende riker – mange fellestrekk med vikingene overraskende stormangrep, plyndring av landsbyer, større riker – gods og gull nomader på hester og kameler, vikinger med skip

3 påvirket Eurasias historie 2000 f.Kr. – 1800-tallet påstand: 1300 – nomader kontrollerte 60% av jorda – men, var bare 1% av befolkningen flinkere til å erobre enn å styre mest vellykket: når de overtok militær og pol. ledelse i okkupert område Indoeuropeerne og India spesielt intens migrajons 2000 f.Kr-1200 f.Kr Indoeuropeerne i India migrasjon 1700 f.Kr-1200 f.Kr – arierne la under seg de dravidiske bøndene i Nord-India. Arierne tatt opp i jordbrukskulturen. Blandingskultur opphav for hinduismen

4 vedaene – hinduismens eldste hellige skrifter – gir godt bilde av ariernes kultur samfunn dominert av menn, krig, sosial lagdeling utviklet kastesystem : 1.prester og lærere 2.krigere og adelsfolk 3.bønder, håndverkere og handelsfolk 4.tjenere og folk i de laveste yrkene (forbeholdt andre folkeslag enn arierne) 5.paria (innført ca. 500 f.Kr.) – de kasteløse/de urørlige – gjorde «skittent» arbeid – boss, latriner, slakting Det mangfoldige India mange religioner muslimer, hinduer, jøder, kristne, sikher – kastesystem praktiseres også av andre religioner

5 produktivt jordbruk i India – stimulerte handel og håndverk bomull, krydder, edelsteiner – til Kina og Sørøst-Asia – 200 f.Kr – 300 e.Kr – eksport også til Romerriket byvekst – handelsfolk i byer kritiske til det fastlåste kastesystemet – 500 f.Kr – ny trosretning handelsfolk likte: buddhismen – buddhismen – kritisk til kastesystemet India samlet i et rike – 324-184 f.Kr. – buddhistiske Maurya-riket dekket mesteparten av dagens India, Pakistan og Bangladesh – buddhismen blir misjonsbevegelse slår i neste århundrer rot i Kina, Korea, Japan, Sri Lanka og Thailand, men hinduismen aldri utkonkurrert av buddhismen i India

6 320- 550 e.Kr - India igjen et rike – kreativ periode » stor produksjon – litteratur, kunst, vitenskap » indiske astronomer kanskje første som oppdaget en rund jord » indiske matematikere første som brukte tallet 0 – dynamisk handelsperiode » deltok i silkeveien på havet » avansert bankvesen utlån kapital til risikovillige som drev med utenrikshandel – ødelagt av nomadiske hunere » angrep også Kina og Romerriket 300-500 Ekr. – India et virvar av småstater til muslimer erobret India i perioden 1000-1500

7 Araberne Muhammad og islam den arabiske halvøy – semittisk nomadefolk organisert i klaner – knutepunkt i handel India/Kina i øst og bysantiske riket og Persia i vest – Mekka – viktigste handelsby Muhamad født her på slutten av 500-tallet. Født i kjøpmannsfamilie. Etablerte egen handelsvirksomhet som trettiåring. Åndelig oppvåkning i førtiårsalderen. » provoserte omgivelser med tanke om kun en gud » sa også at liv i grådighet, luksus og overflod var synd

8 Muhammad og tilhengere presset til å etablere seg 350 km nord for Mekka, i handelsbyen Medina – grunnlag fellesskapet umma, som i dag er betegnelse på alle som bekjenner seg til islam 630 – Muhammad og tilhengere angrep Mekka – tvang befolkning til å akseptere islam – fortsatte å erobre hele den arabiske halvøya Muhammads etterfølgere – erobret store områder rundt Middelhavet og i Midtøsten » relativt tolerante overfor kristne og jøder » mer respekt for bokreligioner med en gud enn religioner som dyrket flere guder, som de mente drev avgudsdyrking Arabernes storhetstid 750 – muslimene et rike fra Atlanterhavet til Indus – kaltes kalifatet (kalif= etterfølger etter Muhammad)

9 – arabiske tropper slo kristne, persiske, indiske og kinesiske hærer – 711 – krysset Gibraltar og rykket inn i Europa – 732-733 krysset Pyreneene og var i ferd med å erobre Frankrike 2 slag ved Tours og Poitiers – araberne stoppet av frankerlederen Karl Martell (bestefar til Karl den store) Hvorfor hadde araberne suksess? – noen historikere sier religiøs iver brennende ønske om å misjonere – soldater i strid – adgang til paradis – noen historikere sier godt ledete og organiserte hærer religiøst samhold førte til orden og disiplin – hovedfiendene, Bysants og Persia, var i nedgangsperiode pga. krig og indre strid, derved lette å erobre

10 – muslimske erobrere godt mottatt pga. de krevde mindre tributt enn andre herskere og forfulgte ikke religiøse minoriteter 750-1250 – europeisk middelalder – islamsk kultur opplevde sin gullalder – herskerslekta abbasidene hersket flyttet hovedstaden fra Damaskus til Bagdad – kun Tang-dynastiet i Kina kunne konkurrere i praktutfoldelse, rikdom, kunst og vitenskap riket strakte seg fra India til Spania – viktige planter som sukker, ris, hvete, appelsin, banan og sitron ble spredt over store områder næringsrik kost, mer mat, økt befolkning

11 kalifatets tropper slo tropper fra Tang-dynastiet i 751 – fanget kinesere som kunne produsere papir – skriving og administrasjon ble nå mye enklere produksjon av bøker økte kunnskap spredt til Europa og videreutviklet der Muslimer langt framme i – medisin, astronomi, matematikk, filosofi – sentrale byer i islamsk kultur Kairo, Bagdad, Damaskus – baserte studier på observasjon og vitenskapelige eksperimenter gav inspirasjon til europeerne under rennesansen muslimske filosofer oversatte Platon og Aristoteles, som i denne perioden var glemt i Europa

12 756 – eget kalifat i Spania og Nord-Afrika – år 1000 store universiteter i Cordoba, Toledo og Granada drevet vitenskapelige studier på høyt nivå – Cordoba 70 offentlige bibliotek, 700 moskeer 900-tallet: 500 000 innbyggere (Paris hadde da 38 000) 1200-tallet – arabiske riket truet fra flere kanter – utfordret av kristne i Spania og Portugal – 1258 – den store katastrofen mongolen angrep Bagdad, ble plyndret og brent avgjørende angrep mot abbasid-kalifatet. REPETISJONSSPØRSMÅL: http://portal.fagbokforlaget.no/menypunkt.cfm?id=75-265- 1&mpid=2707 http://portal.fagbokforlaget.no/menypunkt.cfm?id=75-265- 1&mpid=2707

13


Laste ned ppt "Kapittel 12 – Asia og Afrika Elevene skal kunne diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver presentere en historisk person og diskutere hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google