Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 12 – Asia og Afrika

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 12 – Asia og Afrika"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 12 – Asia og Afrika
Elevene skal kunne diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirker denne personens handlinger middelalderen Europa – små og ubetydelige stater store imperier i Asia og Afrika De kom på hester og kameler to typer tributtsamfunn før 1500 rundt de store elvene i Asia og Nord-Afrika produktivt jordbruk drevet av bofaste bønder Egypt, Mesopotamia, elva Indus, Kina

2 viktigste nomadeområder
riker som ble erobret av nomader mongoler og arabere viktigste nomadeområder Nord-Afrika, Midtøsten, steppeområder fra Nord-Kina til Ungarn (8000 km) barskt klima organisert i stammesamfunn gjette og kjempet om beiteområder og vannrettigheter plyndret bønder utviklet overelegen militær teknologi begynte å erobre tilstøtende riker mange fellestrekk med vikingene overraskende stormangrep, plyndring av landsbyer, større riker – gods og gull nomader på hester og kameler, vikinger med skip

3 Indoeuropeerne og India spesielt intens migrajons 2000 f.Kr-1200 f.Kr
påvirket Eurasias historie 2000 f.Kr. – 1800-tallet påstand: 1300 – nomader kontrollerte 60% av jorda men, var bare 1% av befolkningen flinkere til å erobre enn å styre mest vellykket: når de overtok militær og pol. ledelse i okkupert område Indoeuropeerne og India spesielt intens migrajons 2000 f.Kr-1200 f.Kr Indoeuropeerne i India migrasjon 1700 f.Kr-1200 f.Kr arierne la under seg de dravidiske bøndene i Nord-India. Arierne tatt opp i jordbrukskulturen. Blandingskultur opphav for hinduismen

4 vedaene – hinduismens eldste hellige skrifter
gir godt bilde av ariernes kultur samfunn dominert av menn, krig, sosial lagdeling utviklet kastesystem : prester og lærere krigere og adelsfolk bønder, håndverkere og handelsfolk tjenere og folk i de laveste yrkene (forbeholdt andre folkeslag enn arierne) paria (innført ca. 500 f.Kr.) – de kasteløse/de urørlige – gjorde «skittent» arbeid – boss, latriner, slakting Det mangfoldige India mange religioner muslimer, hinduer, jøder, kristne, sikher kastesystem praktiseres også av andre religioner

5 produktivt jordbruk i India
stimulerte handel og håndverk bomull, krydder, edelsteiner til Kina og Sørøst-Asia 200 f.Kr – 300 e.Kr – eksport også til Romerriket byvekst handelsfolk i byer kritiske til det fastlåste kastesystemet 500 f.Kr – ny trosretning handelsfolk likte: buddhismen buddhismen – kritisk til kastesystemet India samlet i et rike – f.Kr. buddhistiske Maurya-riket dekket mesteparten av dagens India, Pakistan og Bangladesh buddhismen blir misjonsbevegelse slår i neste århundrer rot i Kina, Korea, Japan, Sri Lanka og Thailand, men hinduismen aldri utkonkurrert av buddhismen i India

6 320- 550 e.Kr - India igjen et rike
kreativ periode stor produksjon – litteratur, kunst, vitenskap indiske astronomer kanskje første som oppdaget en rund jord indiske matematikere første som brukte tallet 0 dynamisk handelsperiode deltok i silkeveien på havet avansert bankvesen utlån kapital til risikovillige som drev med utenrikshandel ødelagt av nomadiske hunere angrep også Kina og Romerriket Ekr. India et virvar av småstater til muslimer erobret India i perioden

7 Araberne Muhammad og islam den arabiske halvøy
semittisk nomadefolk organisert i klaner knutepunkt i handel India/Kina i øst og bysantiske riket og Persia i vest Mekka – viktigste handelsby Muhamad født her på slutten av 500-tallet. Født i kjøpmannsfamilie. Etablerte egen handelsvirksomhet som trettiåring. Åndelig oppvåkning i førtiårsalderen. provoserte omgivelser med tanke om kun en gud sa også at liv i grådighet, luksus og overflod var synd

8 Arabernes storhetstid
Muhammad og tilhengere presset til å etablere seg 350 km nord for Mekka, i handelsbyen Medina grunnlag fellesskapet umma, som i dag er betegnelse på alle som bekjenner seg til islam 630 – Muhammad og tilhengere angrep Mekka tvang befolkning til å akseptere islam fortsatte å erobre hele den arabiske halvøya Muhammads etterfølgere erobret store områder rundt Middelhavet og i Midtøsten relativt tolerante overfor kristne og jøder mer respekt for bokreligioner med en gud enn religioner som dyrket flere guder, som de mente drev avgudsdyrking Arabernes storhetstid 750 – muslimene et rike fra Atlanterhavet til Indus kaltes kalifatet (kalif= etterfølger etter Muhammad)

9 Hvorfor hadde araberne suksess?
arabiske tropper slo kristne, persiske, indiske og kinesiske hærer 711 – krysset Gibraltar og rykket inn i Europa krysset Pyreneene og var i ferd med å erobre Frankrike 2 slag ved Tours og Poitiers – araberne stoppet av frankerlederen Karl Martell (bestefar til Karl den store) Hvorfor hadde araberne suksess? noen historikere sier religiøs iver brennende ønske om å misjonere soldater i strid – adgang til paradis noen historikere sier godt ledete og organiserte hærer religiøst samhold førte til orden og disiplin hovedfiendene, Bysants og Persia, var i nedgangsperiode pga. krig og indre strid, derved lette å erobre

10 750-1250 – europeisk middelalder
muslimske erobrere godt mottatt pga. de krevde mindre tributt enn andre herskere og forfulgte ikke religiøse minoriteter – europeisk middelalder islamsk kultur opplevde sin gullalder herskerslekta abbasidene hersket flyttet hovedstaden fra Damaskus til Bagdad kun Tang-dynastiet i Kina kunne konkurrere i praktutfoldelse, rikdom, kunst og vitenskap riket strakte seg fra India til Spania viktige planter som sukker, ris, hvete, appelsin, banan og sitron ble spredt over store områder næringsrik kost, mer mat, økt befolkning

11 kalifatets tropper slo tropper fra Tang-dynastiet i 751
fanget kinesere som kunne produsere papir skriving og administrasjon ble nå mye enklere produksjon av bøker økte kunnskap spredt til Europa og videreutviklet der Muslimer langt framme i medisin, astronomi, matematikk, filosofi sentrale byer i islamsk kultur Kairo, Bagdad, Damaskus baserte studier på observasjon og vitenskapelige eksperimenter gav inspirasjon til europeerne under rennesansen muslimske filosofer oversatte Platon og Aristoteles, som i denne perioden var glemt i Europa

12 756 – eget kalifat i Spania og Nord-Afrika
år 1000 store universiteter i Cordoba, Toledo og Granada drevet vitenskapelige studier på høyt nivå Cordoba 70 offentlige bibliotek, 700 moskeer 900-tallet: innbyggere (Paris hadde da ) 1200-tallet – arabiske riket truet fra flere kanter utfordret av kristne i Spania og Portugal 1258 – den store katastrofen mongolen angrep Bagdad, ble plyndret og brent avgjørende angrep mot abbasid-kalifatet. REPETISJONSSPØRSMÅL:

13


Laste ned ppt "Kapittel 12 – Asia og Afrika"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google