Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mevit2529 Medieretorikk Forelesing 4:”Eloquence in an Electronic Age” Espen Ytreberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mevit2529 Medieretorikk Forelesing 4:”Eloquence in an Electronic Age” Espen Ytreberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mevit2529 Medieretorikk Forelesing 4:”Eloquence in an Electronic Age” Espen Ytreberg

2 Om forelesningen Hovedspørsmål: “Has television changed our concept of eloquence?” (s. X) Plassering av Jamieson i forhold til medieteori/historie Eksemplifisering, særlig Ronald Reagan

3 Noen trekk ved elokvens før de moderne mediene Tradisjon for trening i retorikk for folketale Tid for utfoldelse av beskrivelser, argumenter og fortelling Formalitet Høy stil Intensitet og aggresjon

4 Høy/formell stil hos Henrik Wergeland: Medborgere! Vi staae her ved en Borgeraandens Triumfstøtte, ved et Fædrenelandets Altar. Der er det, at den medborgerlige Samfølelse bortaander det Skarpe i Rangens og Standens Omrids - at Decorationerne blegne - at eet øieblik, belivnende sin Høitidelighed med en ligesaa hellig Fryd, bortgløder mange af disse daglige Forhold undtagen Agtelsens og Sædelighedens evige; - der er det, at Mennesket fremtræder alene som Menneske - at Liigheden fra sin Drømmeverden eller fra sin Høide tør nedtræde paa Jorden - at alt andet Navn end Borgerens forsvinder; - der, hvor Samdrægtigheden og Borgersindet, som altid danner det moralske Folk og dets Kraft, fremtræder synlig, ikke forbausende, men ophøiende som en Aabenbarelse, i det overordentlige Skue af et Folk, en Menneskehed samlet af een Iid, udtrykkende kun eet Meed - der er det, at Høitidelighed og Fryd, ærbødighed og Tiltro forenes - at Hjerterne slaae hverandre nærmest - at den Unge tør tale frimodig som ved sin Faders Arne som i Brødres Kreds. - (Virksomme ord, www.virksommeord.uib.no)

5 Aggressiv/intens stil hos Adolf Hitler: http://www.youtube.com/watch?v=-KgJQUXr2Ws&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=-KgJQUXr2Ws&feature=related

6 Hvordan fjernsynet forvandler elokvensen - Konversasjonalisering - Personifisering - Narrativisering - Visualisering - Komprimering og “highlighting” - Selvavsløring - Femininisering

7 Konversasjonalisering i Roosevelts “fireside chats”, 1933: http://www.youtube.com/watch?v=jt9f-MZX-58&feature=related Personifisering og visualisering i Nixon/Kennedy-debatten, 1960: http://www.youtube.com/watch?v=QZ6FwuIuobA&feature=related Komprimering og “highlighting” i CNN, 2008: http://www.youtube.com/watch?v=BFQc1ek9Prc http://www.youtube.com/watch?v=jt9f-MZX-58&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=QZ6FwuIuobA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=BFQc1ek9Prc

8 Ronald Reagans første tiltredelsestale som USAs president, 1981: http://www.youtube.com/watch?v=m8cEV7MMr80&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=m8cEV7MMr80&feature=related

9 Mediumteori Grunnpremiss II: Medier har iboende og forvandlende egenskaper Grunnpremiss I: Mediet er årsak, kommunikasjon/samfunn er effekt Sterk mediumteori: Fjernsynet som grunnleggende intimt/visuelt/konverserende, etc (McLuhan, Postman) Svak mediumteori: Fjernsynet som tendensielt intimt/visuelt/konverserende, etc (Meyrowitz)

10 Jamieson som mediumteoretiker “Television is a visual medium whose natural grammar is associative” (s. 13) “television is a medium conducive to autobiographical, self-disclosive discourse” (s. 63)

11 Mediehistorie Mediehistorie I: Historien om de moderne medienes framvekst og utvikling Mediehistorie II: Hvordan medienes historiske utvikling kan knyttes til samfunnets historiske utvikling Hovedtendens i mediehistorisk forskning: fra kulturelle/sivilisatoriske perspektiver på medienes betydning til sosiale og politiske perspektiver

12 Jamieson som mediehistoriker “Television did not singlehandedly evict eloquence from the assembly” (s. 14): - Tap av anledninger til offentlig tale - Nedbygging av retorikk som skolefag - Tap av ars memoriae - Nedbygging av studiet av poesi og språk... Mao et kulturelt (dannelses)perspektiv på historisk utvikling, mer enn et politisk/sosialt Amerikansk tradisjon for kritikk av medieutviklingen: Richard Sennetts Fall of Public Man, Robert Putnams Bowling Alone

13 Skillet mellom tale og tekst Før medienes tid: elokvens basert på ferdighet i memorert og ex tempore avlevering Med mediene: framveksten av den ferdiglagde talen laget av en eller flere taleskrivere Konsekvens I: skille mellom tale og tanke Konsekvens II: et element av illusjonsmakeri Problemer med ekthet og kunnskap


Laste ned ppt "Mevit2529 Medieretorikk Forelesing 4:”Eloquence in an Electronic Age” Espen Ytreberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google