Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tv-drama - teori og analyse MEVIT 3810 - Gruppeprosjekt - medievitenskap. Estetikk Våren 2007 Jan Richard Kjelstrup.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tv-drama - teori og analyse MEVIT 3810 - Gruppeprosjekt - medievitenskap. Estetikk Våren 2007 Jan Richard Kjelstrup."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tv-drama - teori og analyse MEVIT 3810 - Gruppeprosjekt - medievitenskap. Estetikk Våren 2007 Jan Richard Kjelstrup

2 2 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Kursoversikt 1. gang26. januarIntroduksjon til tv-drama. Visning. 2. gang2. februarNarrative strukturer, audiovisuell stil 3. gang9. februarGenrestudier, tekstanalyse 4. gang23. februarGruppeveiledning plenum 5. gang2. marsGjesteforelesning om Størst av alt Deretter 9. mars -Gruppeveiledning separat Innlevering av gruppeprosjekt/eksamen: 25 mai

3 3 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Dagens forelesning Formålet med kurset Hvorfor studere tv-drama Hva er tv-drama? Hvilke former for tv-drama finnes? Analytiske tilnærminger til fjernsyn Former for tekstanalyse Visning av Hill Street Blues

4 4 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Formålet med kurset 1. Et medieanalytisk prosjekt Gruppene skal gjennomføre en egen teoretisk-analytisk undersøkelse av tv-drama Undersøkelsen skal være fundert i relevant teori og metode Selvstudium, finne egen pensumlitteratur 2. Valg av tema - fordeling i grupper 3. Skrive avhandling/rapport (inntil 50 sider) 4. Mål: Lære å utforme og gjennomføre et teoretisk analytisk prosjekt isamarbeid med andre.

5 5 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Tv-drama Hvorfor studere tv? Robert C. Allen: Fordi fjernsynet alltid er der vi er, overalt. Hvorfor studere tv-drama? R. Williams:Mest sette dramaformen i menneskets historie ”Common culture” T. Garnett:”We live by stories, our own unique one, andthe ones we share with others. They need tobe told and retold, for without them we arenothing.”

6 6 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Tv-drama Hva er tv-drama? Et fiksjonalisert hendelsesforløp skrevet og produsert for tv. Hvilke former for tv-drama?

7 7 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Tv-drama - formater Format - struktur, formelle trekk Serier Føljetonger Evigvarende serier Mini-serier Situasjonskomedie [Tv-filmer]

8 8 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Tv-drama - genre Genre - innhold Politiserier Såpeserier Advokatserier Sykehusserier Science fiction Kostymedrama Krimserier Tenåringsserier Westernserier

9 9 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)  Publikumsstudier og resepsjonsanalyse  Institusjonsanalyse  Historiske studier  Tekstanalyse Analytiske tilnærminger til fjernsyn

10 10 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Tekstanalyse Metoder/tilnærmingsmåter Narrative studier Stilstudier Genrestudier Feministiske studier/kjønnsstudier [Produksjonsstudier]

11 11 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Anbefalt litteratur Robert C. Allen: Channels of Discourse, Reassembled: Television and Contemporary Criticism. Second Edition. Chapel Hill, 1992. Jeremy Butler: Television: Critical Methods and Applications. John Thornton Caldwell. Televisuality: Style, Crisis, and Authority in American Television. Rutgers, 1995. Glen Creeber: The Television Genre Book. BFI, 2002 Glen Creeber: Serial Television: Big Drama on the Small Screen. BFI, 2004. Glen Creeber: Tele-Visions. An Introduction to Studying Television. BFI, 2006.

12 12 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Anbefalt litteratur forts. Audun Engelstad: Fortellinger i film og TV-serier. Abstrakt, 2004. Anne Gjelsvik og Gunnar Iversen: Blikkfang. Fjernsyn, form og estetikk. Universitetsforlaget, 2003. Hege Gundersen. Historisk og fiktivt: En studie av tv-seriene Heimat, Matador og Vestavind. Unipub, 2005. Kristin Thompson: Storytelling in Film and Television. Harvard, 2003. Robert J. Thompson: Television Second Golden Age: From Hill Street Blues to ER. Syracuse, 1997. Raymond Williams. Television: Technology and Cultural Form. Routledge, 2003 [1974].

13 13 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Til neste gang Fredag 2. februar 1.Skrive ned (minst) ett forslag til tema for gruppeprosjekt 2.Lese handouts (Nelson og Creeber) 3.Lese Butler, kap 2 (masterkopi i resepsjonen) 4.Bonus: Lese Caldwell ”Excessive Style” (masterkopi)


Laste ned ppt "Tv-drama - teori og analyse MEVIT 3810 - Gruppeprosjekt - medievitenskap. Estetikk Våren 2007 Jan Richard Kjelstrup."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google