Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORMIDLING TIL LÆREPLASS 22. Oktober 2014/Marit Dalsvåg Ramskjell Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORMIDLING TIL LÆREPLASS 22. Oktober 2014/Marit Dalsvåg Ramskjell Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORMIDLING TIL LÆREPLASS 22. Oktober 2014/Marit Dalsvåg Ramskjell Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten

2 Formidlingsåret 2014 Ny inntaksforskrift. kap.6A - formidling til læreplass Formål: –Øke gjennomføringen –Få flere læreplasser –Redusere antall avbrudd i opplæringen Fokus: –Tidligere formidling –Økning av antall læreplasser i henhold til Samfunnskontrakten

3 Overgang Vg2 – Vg3 Prosentandelen her forteller hvor mange av de som var elever på et Vg2 yrkesfag per 1 oktober 2012, som var elev i Vg3 skole eller hadde lærekontrakt 1 oktober 2013. Det var dessverre kun 57,6 % (1 281 personer). 729 var verken i skole eller i bedrift mens 212 tok Vg2 på nytt (enten samme program eller et anna). Fylkets mål på 75 % blinker altså stadig kun svakt i det fjerne.

4 De viktigste endringene i ny forskrift Søkere til læreplass skal tas inn til videregående opplæring på aktuelt trinn i samsvar med kapittel 6 Tydeligere vilkår/regler for inntak til Vg2/Vg3. Generelt er opprykkskravene skjerpet Bestått fag (eller faglige forutsetninger) før opprykk til neste trinn gjelder også for de som skal formidles Fylkeskommunen har informasjonsplikt om regler for formidling til blant annet lærebedrifter og elever Frist for tilbud til alle søkere med rett til læreplass/opplæringsplass om Vg3 opplæring i skole: 1. september Fylkeskommunen er gitt plikt og hjemmel til å fastsette lokal forskrift

5 Tidligere formidling - fokusområder Informasjonskampanjer Møterunder: dialogmøter skoler/næringsliv og opplæringskontor/skoler + regionale ledersamlinger Bevisst bruk av faget Prosjekt til fordypning og forhåndsavtaler om læreplass Prosjekt fagopplæring Den store søkerdagen ved videregående skoler Bransjemøter Prøvenemndsskolering: hindre flaskehalser ved læretidens slutt – fagprøver i rett tid frigjør nye læreplasser VigoBedrift: web-basert system som gir enklere tilgang til søkere etc, samt raskere saksbehandling

6 Noen tall … År200320042005200620072008200920102011201220132014 Antall søkere 8859971042101310849901055115612311155 1279 1429 År20032004200520062007200820092010201120122013 2014 (hittil) Formidlede plasser 544571664713893862815859948866 893 965

7 Noen flere tall – for elektro … År200620072008200920102011201220132014 Antall søkere Program- område elektro 143181147146167210206 207 225 År20062007200820092010201120122013 2014 (hittil) Formidlede plasser Program- område elektro 107139130114119140141 138 145

8 Enda flere tall – elektro per fag Totalt 145 2014 Auto matik er Avioni ker Data- elektr oniker Elektri ker Energi mont Energi op. Elektr rep Flymo tor mek Flystruk turmek Flysyst mek Fjernst u.vann. op Heis montør Kulde og varme Sign. mont Tele kom Tavle Antall søkere Program- område elektro 2981495321322162 2 25111 2014 Autom atiker Avion iker Data- elektro niker Elektri ker Energi mont Energi op. Elektr. rep Flymo tor mek Flystru kturme k Flysys t.mek Fjernst u.vann. op Heis montør Kulde og varme Sign. mont Tele. kom Formidlede plasser Program- område elektro 1723741911117 1 12411

9 2014 Antall søkere i 2014 fra elektro: 225 Antall formidlet hittil i 2014:145 Antall søkere uten plass25 * søkere med NEI-svar/ikke-svar Vg3 Søkere med annen status44 (inntatt på skole, stoppet, ukvalifisert, trukket søknad pga. venteår etc) Vg3 i skole?

10 Gapet Alle gjenstående søkere med ungdomsrett fikk tilbud om læreplasskurs/Vg3 -Søkere i avviksfagene (automatiker, dataelektroniker) uten oppnådd læreplass fikk tilbud om fagprøve i skole -Gjenstående søkere i flyfag fikk tilbud om påbygg -Mange fikk læreplass underveis – eller gjorde andre valg -Svært få gjenstår med alternativ Vg3 i skole etter 1. oktober

11 tilbud læreplasskurs/Vg3 i skole 328 gjenstående søkere i siste halvdel av august fikk tilbud om læreplasskurs/Vg3 i skole Mange falt fra – læreplass, skoleplass, venteår, fagprøver i skole etc. 260 gjenstod (40 fra elenergi) for tilbud om læreplasskurs/Vg3 opplæring i skole Ca 130 (22 fra elenergi) svarte JA – er tilbakeført avgiverskolen for læreplasskurs og Vg3 30 søkere totalt svarte NEI – resten svarte ikke! Fortsatt stor avskrelling i og etter læreplasskurs: læreplass, venteår etc. Fremdeles tilgjengelige søkere. Lista over søkere med NEI-svar og IKKE svart oversendt til opplæringskontor og Oppfølgingstjenesten

12 Prosjekt Fagopplæring - formidlingskoordinatorer –Formidlingskoordinatorer på hver skole for bedre samhandling om videregående opplæring –1-2 på hver skole. Ressursstørrelsen avhenger av skolens størrelse –Bidra til å styrke samarbeidet mellom den enkelte skole, opplæringskontor og bedrifter –Ha en sentral rolle og bidra til kvalitetssikring av arbeidet med å legge til rette for tidlig formidling –Bruke undervisningen til forberedelse av søknadsprosessen, og bevisstgjøre elevene på læreplassøking til lærebedriftene –Rapportere formidlingsstatus til utdanningsavdelingen

13 Generelt om Vg3 opplæring i skole Søkere med lovfestet rett til opplæring, men som ikke får tilbud om læreplass, har rett til inntak til et programområde på Vg3 Fylkeskommunen skal tilby søkeren opplæring i skole dersom søkeren ikke har fått læreplass innen 1. september Fylkeskommunen har ansvar for organisering, og skolen for gjennomføring – helst i samarbeid med lokalt arbeidsliv Samme læreplan som i bedrift, men elevstatus med fraværsføring og orden- og atferdskarakter. Stipend og lån som for elever 1 års opplæring, ikke verdiskapning Opplæringen skal kvalifisere elevene for fag- svenne-, eller kompetanseprøve Opplæring tett opptil arbeidsliv, slik at kompetanse anerkjennes på linje med opplæring i bedrift Ikke et ønsket alternativ !

14 Organisering av Vg3 i skole i Nordland- 2014 Elever som går ut av Vg2 og som av ulike årsaker ikke har fått lærekontrakt/opplæringskontrakt får tilbud fra avgiverskolen Hovedregel: Alle programfag skal være bestått. Kan ha inntil 2 stryk i fellesfag. Eventuelt rådgivingsskjema fra skolen om faglige forutsetninger for opprykk Ca. 20 elever i hver gruppe Varighet: 12 - 15 måneder –Læreplasskurs (4 uker) fra 1. september –Vg3 i skole fra 1. oktober – forslag om organisering med: –4 d/u praksis med oppfølging av skolen –1 dag annen hver uke på skolen –1 dag annen hver uke selvstudium Fagprøve/kompetanseprøve i desember 2015

15 Innhold i læreplasskurs Den enkelte får intervju/samtale med kontaktlærer –Motivasjon og bevisstgjøring – individuell kartlegging –Arbeid med karriereplan - veiledningshjelp Søknadsskriving/CV Intervjutrening Innsikt i arbeidslivet. Holdninger/sosial kompetanse Bruk av opplæringsbok. Arbeidsoppgaver med vurdering Jobbe mot læreplass/lærekandidatplass/praksisplass Utstrakt samarbeid med opplæringskontor/bedrifter, karrieresenter etc.

16 UTFORDRINGER Mangel på utplasseringsbedrifter Fravær og stryk et hinder for å få elevene utplassert Mange utplasseringer spiser av læreplassene Konflikter mellom ordinære lærlinger og utplasserte elever Adferdsproblematikk elever (oppmøte,dårlige holdninger) Faglærere med ulik yrkesbakgrunn Dokumentasjon på opplæringen


Laste ned ppt "FORMIDLING TIL LÆREPLASS 22. Oktober 2014/Marit Dalsvåg Ramskjell Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google